Worldviews:
looking at how we look at the world


Prof. Diederik Aerts
Instructor for 2018: Dr. Clément Vidal
clement.vidal@vub.ac.be
Vrije Universiteit Brussel, Centrum Leo Apostel

(Dutch version below)

What is your worldview? Are you ready to challenge it? Could it be improved, expanded? If so, how?


Why this course?
A worldview is like a pair of glasses; it impacts everything we see, everything we understand. This course is an invitation to pause and look at the pair of glasses, instead of looking at the world through it.


Content of the course
We will address questions such as:

The course will be interdisciplinary, drawing from philosophy, psychology and other sciences. To make the readings and reflections more concrete, the course will start and end with a summary of your own worldview. Authors such as Leo Apostel, researchers of the Centrum Leo Apostel, Koltko-Rivera and others will be used to explore these questions. 
What is expected of you?
Your postings on the online course forum will be used for your grade. The quality of your posts is more important than their quantity. To evaluate your posts, I will pay special attention to these individual factors:

However, I will also evaluate you as a group.  About 1/4 of your mark will be based on how well the group functions as a whole, and how you contribute to make the group active, constructive and productive. For this part of the evaluation, I will pay special attention to these collective factors:

Regarding language, in science and contemporary philosophy, English has become the standard. Therefore I strongly recommend and encourage you to use English actively in the debate. Note that if you use English, language mistakes will not be graded so there is no need to shy away from using English. Use simple, short sentences and do not hide your thoughts behind long, obscure sentences. If you absolutely do not feel comfortable with using English you can also use Dutch in your postings.


Materials


Aerts, D., L. Apostel, Bart De Moor, Staf Hellemans, Edel Maex, Hubert Van Belle, and Jan Van der Veken. 1994. World Views. From Fragmentation to Integration. VUB Press. http://www.vub.ac.be/CLEA/pub/books/worldviews.pdf.
Koltko-Rivera, Mark E. 2004. “The Psychology of Worldviews.” Review of General Psychology 8 (1): 3–58. doi:10.1037/1089-2680.8.1.3.
Vidal, C. 2012. “Metaphilosophical Criteria for Worldview Comparison.” Metaphilosophy 43 (3): 306–47. doi:10.1111/j.1467-9973.2012.01749.x. http://homepages.vub.ac.be/~clvidal/writings/Vidal-Metaphilosophical-Criteria.pdf.


Wereldbeelden:
kijken hoe we kijken naar de wereld


Prof. Diederik Aerts
Docent voor 2018: Dr. Clément Vidal
clement.vidal@vub.ac.be
Vrije Universiteit Brussel, Centrum Leo Apostel

Wat is jouw wereldbeeld? Ben je bereid om het in vraag te stellen? Zou het verbeterd of uitgebreid kunnen worden? Indien wel, hoe?

Waarom deze cursus?
Een wereldbeeld is zoals een bril; het heeft invloed op alles wat we zien, op alles wat we begrijpen. Deze cursus is een uitnodiging om stil te staan en te kijken naar de bril, in plaats van te kijken naar de wereld doorheen de bril.

Inhoud van de cursus
We zullen vragen stellen van de volgende aard:


De cursus zal interdisciplinair zijn, vertrekkend van filosofie, psychologie en andere wetenschappen. Om de lezingen en reflecties concreter te maken, zal de cursus beginnen en eindigen met een samenvatting van je eigen wereldbeeld. Auteurs zoals Leo Apostel, onderzoekers van het Centrum Leo Apostel, Koltko-Rivera en anderen zullen gebruikt worden om deze vragen te onderzoeken.

Wat wordt er van jullie verwacht?
Jullie postings op het online cursusforum zullen gebruikt worden voor jullie cijfer. De kwaliteit van de commentaren is belangrijker dan de kwantiteit. Om jullie commentaren te evalueren, zal er bijzondere aandacht besteed worden aan de volgende individuele factoren:


Jullie zullen echter ook geëvalueerd worden als groep. Min or meer 1/4 van jullie quotering zal worden gebaseerd op hoe goed de groep functioneert als een geheel, en hoe jullie individueel een bijdrage leveren aan het actief, constructief en productief maken van de groep. Voor dit deel van de evaluatie, zal er bijzondere aandacht besteed worden aan de volgende collectieve factoren:


In verband met de taal, in wetenschap en hedendaagse wijsbegeerte is het Engels uitgegroeid tot de lingua franca. Daarom wordt  sterk aangemoedigd om actief gebruik te maken van het Engels in de discussie. Als een van jullie zich absoluut niet comfortabel voelt met het Engels kan deze persoon ook in het Nederlands posten. Merk op dat als jullie Engels gebruiken voor jullie postings taalfouten nooit in aanmerking zullen worden genomen voor de beoordeling van een posting, dus is er echt geen noodzaak om twijfelachtig te staan ten opzichte van het gebruik van het Engels. Gebruik eenvoudige en korte zinnen en verberg niet je gedachten achter lange en onduidelijke zinnen.


Materiaal
Aerts, D., L. Apostel, Bart De Moor, Staf Hellemans, Edel Maex, Hubert Van Belle, and Jan Van der Veken. 1994. World Views. From Fragmentation to Integration. VUB Press. http://www.vub.ac.be/CLEA/pub/books/worldviews.pdf.

Koltko-Rivera, Mark E. 2004. “The Psychology of Worldviews.” Review of General Psychology 8 (1): 3–58. doi:10.1037/1089-2680.8.1.3.

Vidal, C. 2012. “Metaphilosophical Criteria for Worldview Comparison.” Metaphilosophy 43 (3): 306–47. doi:10.1111/j.1467-9973.2012.01749.x. http://homepages.vub.ac.be/~clvidal/writings/Vidal-Metaphilosophical-Criteria.pdf.