Pieter De Reu

Contact

Pieter De Reu
Contextual Research in Law (CORE)
Building B, room 4 B308
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
B-1050 Brussels
Belgium

Phone
secretary +32 2 629 2460
phone +3 2 2 629 1842
fax +32 2 629 2662

Email
pieter.de.reu@vub.be

Pieter De Reu joined the research group for Contextual Research in Law (CORE) in January 2018. He studies the legal backgrounds of bankruptcy of nineteenth-century Belgian firms, by examining judicial actions of economic failures at the commercial courts.

His research interests are in the area of fiscal history and commercial law history, public institutions, heuristics in history and research methodology. In addition he publishes on property practices and property transfer in the past, as well as rural and industrial history.

Pieter De Reu obtained a History degree (Ghent University, 2007) and was a scientific researcher since. He subsequently worked at the State Archives of Belgium in Beveren and in Ghent (2008-2012), and at the History Department of Ghent University (2012-2017).

The project Pieter is working on, is funded by the Research Foundation Flanders (FWO).

Publications

See Pieter's profile page on PURE.

De Reu Pieter (2016). Het kadaster. Een veelzijdige geschiedenis. In: Robert Palmans & Marc Boes (eds.), Kadaster (CROW-Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering 15), Intersentia, p. 1-23.

De Reu Pieter (2016). Acquérir et vendre un bien immobilier (de 1795 à nos jours) (Jalon de recherche), Algemeen Rijksarchief, , 21 p.

De Reu Pieter (2016). Van abstracte belastingarchieven tot een dynamische vermogensanalyse. Het voorbeeld van de vastgoedmarkt in het Oost-Vlaamse Eke (1795-1830). In: Jaarboek Scheldeveld (45), p. 389-427.

De Reu Pieter (2015). Van landboek en ommeloper naar hedendaags kadaster. “Comme un très-grand pas fait dans le nouveau travail”. In: Pieter Beyls (ed.), Ex cultura abundantia. Studie en repertorium van de landboeken en ommelopers van het voormalige graafschap Vlaanderen (Studia 155), Algemeen Rijksarchief, p. 121-164.

De Reu Pieter (2015). De bronnen uit de pre-kadastrale en de kadastrale periode vergeleken. In: Pieter Beyls (ed.), Ex cultura abundantia. Studie en repertorium van de landboeken en ommelopers van het voormalige graafschap Vlaanderen (Studia 155), Algemeen Rijksarchief, p. 165-197.

De Reu Pieter (2015). “Dus meer baete dan schuld.” Historische vermogensverhoudingen, en de sociale last van erfrecht en erfbelasting. In: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (5:1), p. 6-23.

De Reu Pieter (2015). De Vlaamse bouw en Het varken aarde. Keuterboeren onder druk in een kantelende samenleving (midden 19de eeuw). In: Appeltjes van het Meetjesland (66), p. 113-156.

De Reu Pieter (2014). Catalogus van de kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent (ca. 1358-1994) (Rijksarchief te Gent inventarissen 112), Algemeen Rijksarchief, 622 p.

De Reu Pieter (2013). Patrimoniumdocumentatie als een dynamische atlas van de eigendomsverdelingen en bezitsverhoudingen in België (1795-heden). In: Laurent Honnoré & Isabelle Parmentier (eds.), Archives, histoire de l'environnement et développement durable (Carnets du Developpement Durable 6), Presses universitaires de Namur, p. 51-60.

De Reu Pieter & De Vijlder Nicolas (2013). Crisis, herstel en continuïteit. De vastgoedmarkt van het Gentse platteland doorheen oorlogstijd, in de tweede helft van de achttiende eeuw. In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (67), p. 165-197.

De Reu Pieter (2012). De groei van een stedelijke textielindustrie op het Oost-Vlaamse platteland. In: Tijdschrift voor Industriële Cultuur (119:29), p. 2-31.

De Reu Pieter & Bonne Bart (2012). De helden en antihelden van het Waarschootse textielverleden, Cultuurdienst Waarschoot, 88 p.

De Reu Pieter (2012). Kopen en verkopen van vastgoed (1795-heden) (Zoekwijzer 38), Algemeen Rijksarchief, 20 p.

De Reu Pieter (2012). La déclaration de succession. Une introduction à l'étude des sources (Guide 77), Algemeen Rijksarchief, 85 p.

De Reu Pieter (2011). De erfenisaangifte. Broncommentaar (Gids 75), Algemeen Rijksarchief, 81 p.

De Reu Pieter (2011). De geschiedenis van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en haar rechtsvoorgangers (1796-2006). Organisatie, bevoegdheden, ambtsgebieden, archiefvorming (Miscellanea Archivistica. Studia 198), Algemeen Rijksarchief, 430 p.

De Reu Pieter (2011). Onroerende informatie gebundeld. Een handleiding voor het onderzoek naar de geschiedenis van vastgoed. In: Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (33:2), p. 36-37.

De Reu Pieter (2011). De erfenisaangifte historisch bekeken. Een broncommentaar van de erfenisregeling. In: Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (33:2), p. 36.

De Reu Pieter (2010). De Belgische successiewetgeving in de eerste helft van de negentiende eeuw als spiegel voor de vorming van een belastingcultuur en een staatsidentiteit. In: Pro Memorie. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden (12:2), p. 169-206.

De Reu Pieter (2009). Erfenisregeling in de moderne tijden: de erfenisaangifte als bron voor historisch en genealogisch onderzoek. In: Vlaamse Stam (45:6), p. 549-572.

De Reu Pieter (2008). De Gentse Velodroom (1892-1894). Van “foule nombreuse et avide” naar “léthargie puissante”. In: @rchieflink (8:4), p. 6-7.

De Reu Pieter (2008). Onroerende informatie gebundeld. Een onderzoek naar twee eeuwen functionele en territoriale hervormingen en de implicaties voor de archiefvorming in de buitendiensten van Patrimoniumdocumentatie. In: Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (30:4), p. 13-14.

De Reu Pieter (2020) 1801. Li\'evin Bauwens, du capitalisme commercial au capitalisme industriel : le textile flamand colore le monde. In: Beyen Marnix, Boone Marc, De Wever Bruno, Huet Leen, Meijns Brigitte, Polis Harold, Reynebeau Marc, Vanhaute Eric, Vanthemsche Guy (eds.) Histoire mondiale de la Flandre. Renaissance du Livre, pp. 277-283. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2019) Gemechaniseerde katoenbedrijven in de Gentse periferie, 1880-1925. De delokalisering van een traditionele nijverheidssector naar het platteland. Appeltjes van het Meetjesland 70: 81-130. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2019) In memoriam Griet Mar\'echal (1942-2019). Appeltjes van het Meetjesland 70: 257-259.

▸ Download https://cris.vub.be/file…ar_chal_in_memoriam_.pdf

De Reu Pieter (2019) Waarschootstof. Het industrieel bouwkundig textielerfgoed in Waarschoot (1841-1981). IOED Meetjesland. ▸ Abstract

Beeckaert Esther, Berghmans Sander, Bruneel Dieter, Cottyn Hanne, De Reu Pieter, Schepers Marjolein, Vandamme Tobit, Van Melkebeke Sven (2018) The ‘Societal Turn’. Historicising Future Society: Historicizing future society. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (2-3) 15(2-3): 113-128. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2018) 1801. Lieven Bauwens op de drempel van handelskapitalisme naar industrieel kapitalisme. Vlaams textiel kleurt de hele wereld. In: Wereldgeschiedenis van Vlaanderen. Uitgeverij Polis, pp. 276-282. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2017) Het beroepsleven van katoenfabrikant Joannes Baptiste De Schepper (1814-1889), of de dynamiek van het industriële kapitaal in het hart van het Meetjesland. Appeltjes van het Meetjesland 68: 91-159. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2016) Acquérir et vendre un bien immobilier (de 1795 à nos jours). Algemeen Rijksarchief. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2016) Het kadaster: een veelzijdige geschiedenis. In: Kadaster. Intersentia, pp. 1-23. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2016) Van abstracte belastingarchieven tot een dynamische vermogensanalyse. Het voorbeeld van de vastgoedmarkt in het Oost-Vlaamse Eke (1795-1830). Heemkring Scheldeveld 45: 389-427. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2016) Vinderhoute, een ruraal dienstencentrum (1795-1975). In: Vinderhoute. Van de prehistorie tot heden, pp. 321-394.

De Reu Pieter (2015) 'Dus meer baete dan schuld.' Historische vermogensverhoudingen, en de sociale last van erfrecht en erfbelasting. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (1) 5(1): 6-23. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2015) De bronnen uit de pre-kadastrale en de kadastrale periode vergeleken. In: Ex cultura abundantia : studie en repertorium van de landboeken en ommelopers van het voormalige graafschap Vlaanderen. Algemeen Rijksarchief, pp. 165-197. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2015) De Vlaamse bouw en Het varken aarde. Keuterboeren onder druk in een kantelende samenleving (midden 19de eeuw). Appeltjes van het Meetjesland 66: 113-156. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2015) Van landboek en ommeloper naar hedendaags kadaster. 'Comme un très-grand pas fait dans le nouveau travail'. In: Ex cultura abundantia : studie en repertorium van de landboeken en ommelopers van het voormalige graafschap Vlaanderen. Algemeen Rijksarchief, pp. 121-164. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2014) Catalogus van de kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent (ca. 1358-1994). Algemeen Rijksarchief. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2014) De geschiedenis van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (1796-2006). Organisatie, bevoegdheden, ambtsgebieden, archiefvorming (eBook). Algemeen Rijksarchief. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2013) Patrimoniumdocumentatie als een dynamische atlas van de eigendomsverdelingen en bezitsverhoudingen in België (1795-heden). In: CARNETS DU DEVELOPPEMENT DURABLE. Presses Universitaires de Namur, pp. 51-60. ▸ Abstract

De Reu Pieter, De Vijlder Nicolas (2013) Crisis, herstel en continuïteit: de vastgoedmarkt van het Gentse platteland doorheen oorlogstijd, in de tweede helft van de achttiende eeuw. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 67: 165-197. ▸ Abstract


Created with © by Alexander Riegler