Dave De ruysscher

Contact

Dave De ruysscher
Contextual Research in Law (CORE)
Building B, room 4B317
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
B-1050 Brussels
Belgium

Phone
secretary +32 2 629 2460
phone +32 2 629 26 35
fax +32 2 629 2662

Email
dderuyss@vub.ac.be

Publications

Dhondt Frederik (2021) Frankrijk: rood-groene toenadering. Samenleving en Politiek. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2021) Gestolde macht (tweede editie): Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht. VUBPRESS. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2021) Rogier v. Jottrand: dure beledigingen in de Belgische opiniepers (1861-1863). Pro Memorie. ▸ Abstract

Van de Voorde Johan, Marais Ernst, Hoops Björn (2021) De verkrijgende verjaring door de bezitter niet te goeder trouw. Een driespraak tussen België, Nederland en Zuid-Afrika. Tijdschrift voor privaatrecht (1) 2020(1): 97-170. ▸ Abstract

Batselé Filip (2020) Crisis bij beroepsorgaan Wereldhandelsorganisatie. De Juristenkrant (401) 401: 2-3.

Batselé Filip (2020) Liberty, Slavery and the Law in Early Modern Western Europe: Omnes Homines aut Liberi Sunt aut Servi. Springer. ▸ Abstract

Cahen Raphaël, Dhondt Frederik, Fiocchi Malaspina Elisabetta (2020) L'essor r\'ecent de l'histoire du droit international. Clio @ Themis (18) 18. ▸ Abstract

Colette Maarten (2020) Het menselijke kwaad (boekbespreking). Panopticon (6) 41(6): 582-591.

▸ Download https://cris.vub.be/file…het_menselijke_kwaad.pdf

Colette Maarten (2020) Het seculiere experiment (boekbespreking). Panopticon (3) 41(3): 361-363.

▸ Download https://cris.vub.be/file…_3_Proef1_experiment.pdf

Colette Maarten (2020) Nussbaum over vergelding (boekrecensie). De Uil van Minerva (4) 32(4): 302-304.

De Reu Pieter (2020) 1801. Li\'evin Bauwens, du capitalisme commercial au capitalisme industriel : le textile flamand colore le monde. In: Beyen Marnix, Boone Marc, De Wever Bruno, Huet Leen, Meijns Brigitte, Polis Harold, Reynebeau Marc, Vanhaute Eric, Vanthemsche Guy (eds.) Histoire mondiale de la Flandre. Renaissance du Livre, pp. 277-283. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2020) Conceptualizing Lex Mercatoria: Malynes, Schmitthoff and Goldman Compared. Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ).

De Ruysscher Dave (2020) Customs and municipal law: the symbolic authority of the past (Low Countries, 16th-17th century). Dutch Crossing.

De Ruysscher Dave (2020) Entity shielding y los inicios del patrimonio de las sociedades (Amberes, siglos XVI-XVII). Anuario de historia del derecho español.

De Ruysscher Dave (2020) Maarten Prak, Stadsburgers. Stedelijk burgerschap voor de Franse Revolutie. Pro Memorie.

De Ruysscher Dave (2020) Maxims and Cases: Maritime Law and the Blending of Merchant and Legal Culture in the Low Countries (16th-17th Centuries). Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung.

De Ruysscher Dave (2020) Noordzeehandel en middeleeuws Vlaanderen (ca. 1000-ca. 1300). De families de Russe, van Gent en de Straten in Sint-Omaars, Brugge en Temse. Skribis.

De Ruysscher Dave (2020) Why We Need a History of Collateral Rights: the Example of Antwerp (15th-16th Century). In: Brunori Luisa, Dauchy Serge, Descamps Olivier, Prevost Xavier (eds.) Le droit face à l'économie sans travail. Finance, investissement et spéculation de l'Antiquité à nos jours. Tome II: L'approche internationale. Éditions Garnier, pp. 297-308.

De Ruysscher Dave, Cordes Albrecht, Pihlajamäki Heikki, Dauchy Serge, Gialdroni Stefania (2020) Migrating words, migrating merchants: migrating law. Trading routes and the development of commercial law. Brill.

De Ruysscher Dave, Pihlajamäki Heikki, Cordes A, Dauchy Serge (2020) Colonial Adventures : Commercial Law and Practice in the Making. Brill.

Deneyer Zoé, Van de Voorde Johan, Swennen Frederik, Opdebeek Ingrid, De Somer Stéphanie, Vanderhallen Miet, van Ginneken Chris (2020) Eindrapport van het onderzoek (analyse en optimalisatie) naar de beslissingsboom en het voorstel tot betaling van een geldsom inzake dierenwelzijn. ▸ Abstract

▸ Download from https://hdl.handle.net/10067/1654020151162165141

Desutter Laurent (2020) After Law. Polity Press.

Desutter Laurent (2020) Against Law: The 1960’s Anti-Juridical Moment in France. In: What’s Legit? Critiques of Law and Strategies of Rights. diaphanes, pp. 23-46.

Desutter Laurent (2020) Cambiare il mondo. L'epidemia e gli dei. Tlon Edizioni.

Desutter Laurent (2020) Changer le monde. Editions de l'Observatoire.

Desutter Laurent (2020) Indignacion total. Lo qu\'e nuestra adiccion al escandalo dice de nosostros. La Cebra Editorial.

Desutter Laurent (2020) Johnsons & Shits. Notes sur la pens\'ee politique de William S. Burroughs. Editions Léo Scheer.

Desutter Laurent (2020) Lettre à Greta Thunberg. Pour en finir avec le XXe siècle. Editions du Seuil.

Desutter Laurent (2020) Nach dem Gesetz. Matthes & Seitz.

Desutter Laurent (2020) Pornografia de la contemporaneo. Sobre "Made in Heaven" de Jeff Koons. Isla Desierta.

Desutter Laurent (2020) Postcritique. Presses Universitaires de France.

Desutter Laurent (2020) Qu\'e es la pop'filosofia?. Cactus Editorial.

Desutter Laurent (2020) The Logistics of Pandemic. In: In the Realm of Corona Normativities : A Momentary Snapshot of a Dynamic Discourse. Vittorio Klostermann, pp. 75-80.

Dhondt Frederik (2020) Bespreking van O. MOR\'ETEAU, A. MASFERRER DOMINGO & K. A. MOD\'EER (eds.), Comparative Legal History [Research Handbooks in Comparative Law Series]. Londen: E. Elgar, 2019. ISBN 9781871955215, 175,5 GBP. Tijdschrift voor Privaatrecht (3-4) LVI(3-4): 1394-1400. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2020) Cornelis Van Bynkershoek Verhandelingen van Staatszaken, 1740. Pro Memorie (2) XXI(2): 72-75. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2020) Justice and Equality for All ?: Proportional representation in Belgium and France, 1883-1921. Sequência: Estudos Juridicos e Politicos. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2020) Peace and Law. In: Schmidt-Voges Inken, Dingel Irene, Westphal Siegrid, Rohrschneider Michael, Whaley Joachim, Arnke Volker (eds.) Handbuch Frieden im Europa der frühen Neuzeit - Peace in Early Modern Europe. A Handbook. de Gruyter. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2020) Portalis le jeune et le droit des gens. Conference paper Presses universitaires d'Aix-Marseille 15 Jun 2020, pp. 153-180. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2020) Renonciations et possession tranquille: L’abb\'e de Saint-Pierre, la paix d’Utrecht et la diplomatie de la R\'egence. Clio @ Themis (18) 18. ▸ Abstract

▸ Download http://www.cliothemis.com/IMG/pdf/3_Dhondt.pdf

Dhondt Frederik (2020) Review of ALIMENTO (Antonella) & STAPELBROEK (Koen) (eds.), The Politics of Commercial Treaties in the Eighteenth Century: Balance of Power, Balance of Trade, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2017, 472 p. 22 x 16 cm, Price: € 103,99. ISBN 9783319535739. Revue Belge de Philologie et d'Histoire = Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (2) CXVII(2): 611-618. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2020) Review of Leos M\"uller, Neutrality in World History. Comparativ VI: 123-126. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2020) Review of Maris K\"opcke, A Short History of Legal Validity and Invalidity (Cambridge: Intersentia, 2019), ISBN 9781780688152. Forum Historiae Iuris. ▸ Abstract

▸ Download from https://forhistiur.de/en/2020-06-dhondt/?l=en

Dhondt Frederik (2020) ‘Une mani\`ere plus pr\'ecise et invariable’: Het Verdrag van Kortrijk van 28 maart 1820 en de Frans-Belgische grens, tweehonderd jaar later. De Leiegouw. ▸ Abstract

Dreijer Gijs Pieter (2020) Maritime averages and the complexity of risk management in sixteenth-century Antwerp. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (2) 17(2): 31-54. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…er_Published_Version.pdf

Dreijer Gijs Pieter (2020) Review of: Een zee van traan: vier eeuwen Nederlandse walvisvaart 1612–1964. Mariner's Mirror (1) 106(1): 96-97.

Dreijer Gijs Pieter, Vervaart Otto (2020) Een Tractaet van Avarien - 1617: Quintin Weytsen. Pro Memorie (2) 21(2): 38-41.

Gutwirth Serge, Van Dijk Niels (2020) Judging New Plant Modification Techniques: law, science, innovation and cosmopolitics. Revue Juridique de l'Environnement (1) 45(1): 123-145.

Rommetveit Kjetil, Van Dijk Niels, Gunnarsdóttir Kristrun (2020) Make way for the robots! Human- and machine-centricity in constituting a European Public-Private Partnership. Minerva (1) 58(1): 1-23. ▸ Abstract

▸ Download https://link.springer.co…7/s11024-019-09386-1.pdf

Van de Voorde Johan (2020) De stedenbouwkundig wederrechtelijke constructie op andermans grond. De onroerende natrekking, de overbouw ofte grensoverschrijding en de kostenleer. In: Barbaix Renate, Carette Nicolas (eds.) Tendensen vermogensrecht 2020. Intersentia, pp. 187-245. ▸ Abstract

Van de Voorde Johan (2020) De vertegenwoordiging bij rechtsdaden. Een onderzoek naar de feitelijke handelingen met rechtsgevolg die rechtens hebben te gelden als de handelingen van een ander. Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht (8) 2020(8): 451-467. ▸ Abstract

Van de Voorde Johan (2020) En fait de meubles (incorporels), possession (ne) vaut (pas) titre: Remonte aux sources d’un dogme de l’article 2279 du Code Napol\'eon. Revue juridique de l'USEK 20: 131-171. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…/20201228VanDeVoorde.pdf

Van de Voorde Johan (2020) Het nieuwe goederenrecht en het milieu. Tijdschrift voor Milieurecht: 272-303. ▸ Abstract

Van de Voorde Johan (2020) Krijgt mondmaskerplicht een bed op intensieve zorgen?. De Juristenkrant (418) 418: 16-16. ▸ Abstract

Van de Voorde Johan (2020) Les droits subjectifs inclusifs en droits belge, fran\ccais et am\'ericain: Analyse \`a partir du droit aux choses communes (y compris la public trust doctrine), du droit \`a l’usage des voies publiques et du droit aux biens communaux. European Review of Private Law (5) 2020(5): 1009-1063. ▸ Abstract

Van de Voorde Johan (2020) R\'eflexions sur l’am\'elioration du statut de l’animal en droit civil belge: r\'eformisme ou r\'evolution?. In: Les animaux. Université d’été facultatis iuris pictaviensis. Presses universitaires juridiques de Poitiers, pp. 245-365. ▸ Abstract

Van Dijk Niels (2020) In the Hall of Masks. Contrasting Modes of Personification. In: Hildebrandt M., O'Hara K. (eds.) Life and the Law in the Era of Data-Driven Agency. Edward Elgar Publishing Ltd., pp. 230-252.

Van Dijk Niels, Casiraghi Simone (2020) The "Ethification" of Privacy and Data Protection in the European Union: The Case of Artificial Intelligence. Working paper, pp. 1-21. ▸ Abstract

▸ Download from https://brusselsprivacyh…king-Paper-VOL6-N22.pdf

Voorde Johan Van de (2020) C. Sganga: Propertizing European copyright: history, challenges and opportunities. European Review of Private Law 5: 1185-1186.

Batselé Filip (2019) Hoe moet het verder na CETA? Magnette heeft juridische slag verloren, maar niet de politieke strijd'. Knack.be Article. ▸ Abstract

Cahen Raphaël (2019) Friedrich Gentz (1764-1832):: La question d'Orient et les princes de Valachie et de Moldavie. Revue d'Histoire Diplomatique Article Pedone 2019, pp. 141-158.

Cahen Raphaël, Laurent-Bonne Nicolas (2019) Joseph-Marie Portalis (1778-1858) :: diplomate, magistrat et l\'egislateur. Presses Universitaires d'Aix-Marseille (PUAM).

Colette Maarten (2019) Aantekeningen bij een moord. Panopticon (5) 40(5): 436-440.

▸ Download https://cris.vub.be/file…fdruk1_aantekeningen.pdf

Colette Maarten (2019) De atrofie van een ondemocratische rechtsstaat. De Standaard Article 96 28 Oct 2019, pp. 30-31.

▸ Download https://cris.vub.be/file…i_DS_28_oktober_2019.pdf

Colette Maarten (2019) Legitieme horizontale strafvordering en het verhoor als dwangcommunicatie. Over het strafprocesrechtelijke vrijheidsbegrip en participatie in het licht van de Salduzrechtspraak. Nullum Crimen (3) 14(3): 211-233.

▸ Download https://cris.vub.be/file…C_2019_nr._3_211_233.pdf

Colette Maarten (2019) Onrecht moet falen. Over Bas van Stokkoms intellectuele dwaalarbeid in een versteende juridische wereld. Panopticon (5) 40(5): 398-409.

▸ Download https://cris.vub.be/file…5_Proefdruk1_onrecht.pdf

Colette Maarten (2019) Salduz, het verkeer en de afname van vragenlijsten. Drie pijnpunten aangaande het gesprek over de rijstijl. Politie & Recht (4) 2(4): 154-159.

Colette Maarten (2019) Waar Salduzrechtspraak en Catalaanse kwestie elkaars pad kruisen. De Juristenkrant (397) 21(397): 11-11.

▸ Download https://cris.vub.be/file…/DJK_2019_nr._397_11.pdf

Colette Maarten (2019) Wantrouwen, veiligheid en legitieme horizontale strafvordering. Panopticon (3) 40(3): 204-210.

▸ Download https://cris.vub.be/file…icon_proef_1_Colette.pdf

Colette Maarten (2019) Wraakzucht speelt Spanje nog altijd parten. De Standaard, Opinie en Analyse Article 96 12 Nov 2019, pp. 30-31.

▸ Download https://cris.vub.be/file…_DS_12_november_2019.pdf

Colette Maarten, Goossens Franky (2019) Het recht op bijstand door een advocaat bij het verhoor: subjectivering in geval van terreurdaden (en daarbuiten). Nullum Crimen (5) 14(5): 417-427.

▸ Download https://cris.vub.be/file…C_2019_nr._5_417_427.pdf

De Hert Paul, Colette Maarten (2019) Naakt binnenstappen met het sociaal contract? Hobbes' actuele strafrechtelijke inzichten nuanceren het absolutistische beeld. In: Kinneging Andreas, Colette Maarten, De Hert Paul (eds.) Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie. Damon, pp. 152-207. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…_Naakt_binnenstappen.pdf

De Reu Pieter (2019) Gemechaniseerde katoenbedrijven in de Gentse periferie, 1880-1925. De delokalisering van een traditionele nijverheidssector naar het platteland. Appeltjes van het Meetjesland 70: 81-130. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2019) In memoriam Griet Mar\'echal (1942-2019). Appeltjes van het Meetjesland 70: 257-259.

▸ Download https://cris.vub.be/file…ar_chal_in_memoriam_.pdf

De Reu Pieter (2019) Waarschootstof. Het industrieel bouwkundig textielerfgoed in Waarschoot (1841-1981). IOED Meetjesland. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2019) Het oude Amsterdamse recht opnieuw populair. In: De achterkant van Minerva. Opstellen aangeboden aan prof. Kees Cappon ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Universiteit van Amsterdam. Universiteit van Amsterdam, pp. 196-200.

De Ruysscher Dave (2019) Ius Commune Legal Scholarship and Coherence: the Author’s Structure. Historia et Ius (15) 15.

▸ Download http://www.historiaetius…8821/de_ruysscher_15.pdf

De Ruysscher Dave (2019) Relaties en risico’s. Economisch privaatrecht vroeger en vandaag. Kluwer.

De Ruysscher Dave (2019) Security Interests, Insolvency and the Ranking of Debts. in Early Modern Continental Europe: Transnational Trends in Legal Change. Rechtskultur 7: 1-10.

De Rycke Wouter (2019) In Search of a Legal Conscience: Juridical Reformism in the Mid-19th Century Peace Movement. Studia Iuridica (3) 80(3): 355-374. ▸ Abstract

Desutter Laurent (2019) Agreements. In: A Cultural History of Law, vol. 3, In the Early Modern Age. Bloomsbury , pp. 87-98.

Desutter Laurent (2019) Contra Iurem. Giorgio Agamben’s Two Ontologies. In: Administering Interpretation: Derrida, Agamben and the Political Theology of Law. Fordham University Press, pp. 234-249.

Desutter Laurent (2019) Deleuze, a pratica do direito. UEPG Editora.

Desutter Laurent (2019) Des d\'efinitions en droit. In: Les artifices du droit (II). Les définitions. Centre Michel de l'Hospital, pp. 13-20.

Desutter Laurent (2019) Des d\'efinitions en droit. In: Les artifices du droit (II). Les définitions. Centre Michel de l'Hospital, pp. 13-20.

Desutter Laurent (2019) Droit. Pour une clinique. In: Postcritique. Presses Universitaires de France, pp. 209-238.

Desutter Laurent (2019) Indignation totale. Ce que notre addiction au scandale dite nous. Editions de l'Observatoire.

Desutter Laurent (2019) Jack Sparrow. Manifeste pour une linguistique pirate. Les Impressions Nouvelles.

Desutter Laurent (2019) Kamikaze Law. On the Aesthetics of the Legal War on Terror. In: Law and New Media: West of Everything. Edinburgh University Press, pp. 257-268.

Desutter Laurent (2019) Narcocapitalism (Korean edition). Ruach Books.

Desutter Laurent (2019) Narkokapitalizam. Zivot u doba anestezjie. Mediterran Publishing.

Desutter Laurent (2019) Prostituer la loi. La pens\'ee du contrat chez Roland Barthes. In: Barthes face à la norme. Droit, pouvoir, autorité, langage(s). Mare & Martin, pp. 257-271.

Desutter Laurent (2019) Qu'est-ce que la pop'philosophie ?. Presses Universitaires de France.

Desutter Laurent (2019) The Libidinal Life of Things. On Jeff Koons’ Made in Heaven and Marcel Duchamp’s The Bride Stripped Bare by her Bachelor’s, Even. In: Appearance Stripped Bare. Desire and Objet in the Work of Marcel Duchamp and Jeff Koons. Phaidon, pp. 90-97.

Desutter Laurent, Baudrillard Jean (2019) Pr\'eface. In: Entretiens. Presses Universitaires de France, pp. 7-13.

Dhondt Frederik (2019) Book review of Vincent Genin, Un Laboratoire Belge de Juristes and Incarner le Droit International. Revue belge d'histoire contemporaine (2-3) XLIX(2-3): 285-288. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2019) Het jonge Belgi\"e los van het droit public de l’Europe ?: Reflecties bij een cassatiearrest uit 1848. Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht: 48-60. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2019) Hobbes en het klassieke vroegmoderne volkenrecht: Haat en liefde ?. Conference paper Damon 27 Sep 2019, pp. 232-256. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2019) La transformation de Philippe V: De la couronne de France \`a celle des Espagnes. Conference paper ASP 2 Jan 2019, pp. 85-107. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2019) Les Int\'er\ets pr\'esens des Puissances de l’Europe de Jean Rousset de Missy (1733): Territoires, souverainet\'e et argumentation juridique pratique. Revue du Nord (429) 101(429): 198-202. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2019) L’extrême centre ou le poison français. Samenleving en Politiek (7) XXVI(7): 63-65. ▸ Abstract

▸ Download from https://sampol.be/2019/0…re-ou-le-poison-francais

Dhondt Frederik (2019) Review of LLOYD Howell A., Jean Bodin. This Pre-Eminent Man of France. An Intellectual Biography. Oxford: Oxford University Press, 2017, \'e\'en deel 24x15 cm, xiv + 311 p. Price: 75 GBP - ISBN 978-0-19880-014-9. Revue Belge de Philologie et d'Histoire = Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (4) 95(4): 1074-1082. ▸ Abstract

Dreijer Gijs Pieter (2019) Review of: Andrew Brown, Jan Dumolyn (eds.), Medieval Bruges, c. 850-1550. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (4) 15(4): 145-147. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…_Review_Gijs_Dreijer.pdf

Dreijer Gijs Pieter (2019) The Afterlife of the Ostend Company (1727-1745): The Afterlife of the Ostend Company (1727-1745). Mariner's Mirror (3) 105(3): 275-287. ▸ Abstract

Dreijer Gijs Pieter (2019) The Many Afterlives of the Ostend Company (1727-1745): The Many Afterlives of the Ostend Company (1727-1745). Mariner's Mirror (3) 105(3). ▸ Abstract

Dreijer Gijs Pieter, De Ruysscher Dave (2019) Bespreking van: R. Zijlmans, Troebele Betrekkingen: Grens, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800. Pro Memorie (2) 21(2): 118-120. ▸ Abstract

Goossens Franky, Berkmoes Henri, Huysmans Joost, Colette Maarten, Stas Kurt (2019) Wetboek Salduz geannoteerd. Die Keure.

In 'T Veld Cornelis (2019) Rembrandts boedelafstand: een institutionele en politieke benadering. Pro Memorie (1) 21(1): 72-89. ▸ Abstract

In 'T Veld Cornelis (2019) The Conservation in Lyon and the long tradition of coutume and usage. Studia Iuridica 80: 405-419. ▸ Abstract

Kinneging Andreas, Colette Maarten, De Hert Paul (2019) Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie. Damon. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…_toc_inkijkexemplaar.pdf

Rommetveit Kjetil, Van Dijk Niels, Gunnarsdóttir Kristrun, O'Riordan Kate, Gutwirth Serge, Strand Roger, Wynne Brian (2019) Working responsibly across boundaries: practical and theoretical lessons. In: vom Schomberg René, Hankins Jonathan (eds.) International Handbook of Responsible Innovation. A Global Resource. Edward Elgar Publishing Ltd., pp. 83-100.

Van Dijk Niels (2019) Kan een sterfelijke god machten delen? Hobbes over politieke, religieuze en wetenschappelijke autoriteitsaanspraken. In: Kinneging A., Colette M., de Hert P. (eds.) Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie. Damon, pp. 81-106.

Beeckaert Esther, Berghmans Sander, Bruneel Dieter, Cottyn Hanne, De Reu Pieter, Schepers Marjolein, Vandamme Tobit, Van Melkebeke Sven (2018) The ‘Societal Turn’. Historicising Future Society: Historicizing future society. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (2-3) 15(2-3): 113-128. ▸ Abstract

Cahen Raphaël (2018) Joseph-Marie Portalis (1778-1858): et la liberté de la presse vers 1820. In: et la liberté de la presse vers 1820.

Cappelle Kaat (2018) 14. Law, wives and the marital economy in sixteenth-century Antwerp. Bridging the gap between theory and practice. In: Gender, Law and Economic Wellbeing in Early Modern and Modern Europe - A. Bellavitis, & B. Zucca Micheletto (Eds.). Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 228-241.

Cappelle Kaat (2018) Law, wives and the marital economy in sixteenth-century Antwerp. Bridging the gap between theory and practice.: Chapter 5. In: Chapter 5. Routledge, Taylor & Francis Group.

Cappelle Kaat (2018) Urban law in sixteenth-century Antwerp: rethinking the legal position of women in sixteenth-century Antwerp. In: History of Legal Sources. The Changing Structure of Law - A. Katancevic, M. Vukotic, S. Vandenbogaerde, & V.M. Minale (Eds.). University of Belgrade, pp. 47-54.

Cappelle Kaat (2018) Weduwen, weduwnaars en wezen. De voogdij in het zestiende-eeuwse Antwerpen. Historica (2) 41(2): 30-35.

Colette Maarten (2018) Amerika als waterscheiding en voorbeeld: Recensie Paul De Hert, Andreas Kinneging en Gerard Versluis (red.), De Federalist Papers: Bakermat van het moderne constitutionalisme, Budel, Damon, 2018, 327 p. Pro Memorie (1) XX(1): 148-151.

▸ Download https://cris.vub.be/file…321826/PM_federalist.pdf

Colette Maarten (2018) Amerika als waterscheiding: Recensie Paul De Hert, Andreas Kinneging en Gerard Versluis (red.), De Federalist Papers: Bakermat van het moderne constitutionalisme, Budel, Damon, 2018, 327 p. Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad (5) 85(5): 553-554.

▸ Download https://cris.vub.be/file…_Streven_Tijdschrift.pdf

Colette Maarten (2018) De speelse Rousseau. Streven Article Maart-April 2018 22 Feb 2018, pp. 147-157. ▸ Abstract

Colette Maarten (2018) Europa als cartesiaanse duiker. De Juristenkrant Article Kluwer Rechtswetenschappen 19 17 Jan 2018, pp. 13.

▸ Download https://cris.vub.be/file…_cartesiaanse_duiker.pdf

Colette Maarten (2018) Ongerichte woede: Recensie Noam Chomsky, Het einde van de Amerikaanse droom (2017). De Uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeert van de Cultuur (2) 31(2): 131-133.

Colette Maarten (2018) Rousseau en de leugen. In: Criminologie in beweging: Liber Amico/arum Els Enhus. ASP / VUBPRESS, pp. 183-198.

Colette Maarten (2018) Tien jaar Salduz: drie bouwstenen, drie werven. De Juristenkrant Article Kluwer Rechtswetenschappen 20 10 Oct 2018, pp. 12-12.

Colette Maarten (2018) Tien jaar na de Copernicaanse wending: zoeken naar een tweede adem. Politie & Recht (4) 1(4): 143-154. ▸ Abstract

Colette Maarten, De Hert Paul (2018) Waarom individualisering abortus ons niet (helemaal) bekoort. De Juristenkrant Article Kluwer Rechtswetenschappen 20 7 Nov 2018, pp. 15-15.

▸ Download https://cris.vub.be/file…rant_7_november_2018.pdf

De Reu Pieter (2018) 1801. Lieven Bauwens op de drempel van handelskapitalisme naar industrieel kapitalisme. Vlaams textiel kleurt de hele wereld. In: Wereldgeschiedenis van Vlaanderen. Uitgeverij Polis, pp. 276-282. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2018) A. Alimento and K. Stapelbroek, The Politics of Commercial Treaties in the Eighteenth Century. Balance of Power, Balance of Trade.

De Ruysscher Dave (2018) At the End, the Creditors Win. Pre-Insolvency Proceedings in France, Belgium and the Netherlands (1807-c. 1910). Comparative Legal History.

De Ruysscher Dave (2018) Belgium. Marine insurance. In: Ph. HELLWEGE (ed.), A Comparative History of Insurance Law in Europe. A Research Agenda (Comparative Studies in the History of Insurance Law). Duncker & Humblot, pp. 110-132.

De Ruysscher Dave (2018) Bescheiden toezichter of bemiddelaar? De rol van de rechter in reorganisatie en faillissement vanuit rechtshistorisch perspectief. Tijdschrift voor Privaatrecht (2) 2018(2).

De Ruysscher Dave (2018) De zakelijke rechten van de onbetaalde verkoper, rechtshistorisch bekeken. Revue de Droit Commercial Belge = Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht.

De Ruysscher Dave (2018) G. Rossi, Insurance in Elizabethan England. The London Code. American Journal of Legal History.

De Ruysscher Dave (2018) How Normative were Merchant Manuals? Of Customs, Practices, Techniques and … Good Advice (Antwerp 16th Century). In: Understanding the Sources of Early Modern and Modern Commercial Law: Courts, Statutes, Contracts and Legal Scholarship. Brill, pp. 144-165.

De Ruysscher Dave (2018) Jurisprudence and the formulation of law in Antwerp An academic and practice-oriented tradition in commercial law (sixteenth to nineteenth centuries). In: Houtman-De Smedt Helma (ed.) Centre of Science Antwerp. A history.

De Ruysscher Dave (2018) Legal Culture, Path Dependence and Dysfunctional Layering in Corporate Insolvency Law (Belgium, 19th-21st Centuries). International Insolvency Review (3) 2018(3).

De Ruysscher Dave (2018) The chef's special: Carlos Petit's new monograph on the history of commercial law.

De Ruysscher Dave, Dauchy Serge, Pihlajamäki Heikki, Cordes Albrecht (2018) Introduction. In: Understanding the Sources of Early Modern and Modern Commercial Law: Courts, Statutes, Contracts and Legal Scholarship. Brill, pp. 1-6.

De Ruysscher Dave, In 'T Veld Cornelis (2018) Der dogmatische Handelsbrauch in den Niederlanden und Belgien (19.-21. Jahrhundert). Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte (3) 40(3): 177-205. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave, In't Veld Cornelius Marinus (2018) Der dogmatische Handelsbrauch in den Niederlanden und Belgien (19.-21. Jahrhundert). Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte.

De Ruysscher Dave, Kotlyar Ilya (2018) Local Traditions v. Academic Law: Collateral Rights over Movables in Holland (c. 1300-c. 1700). Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis.

De Ruysscher Dave, Pihlajamäki Heikki, Cordes Albrecht, Dauchy Serge (2018) Understanding the Sources of Early Modern and Modern Commercial Law: Courts, Statutes, Contracts and Legal Scholarship. Brill.

Desutter Laurent (2018) Après la loi. Presses Universitaires de France.

Desutter Laurent (2018) Metaphysik der Hure. Merve Verlag.

Desutter Laurent (2018) Narcocapitalismo. La vita nell'era dell'anestesia. Ombre Corte.

Desutter Laurent (2018) O principio de Quixote. In: O estado de exceçao e as formas juridicas. UEPG, pp. 341-354.

Desutter Laurent (2018) On Resisting Bodies. In: Routledge Handbook of Law and Theory. Routledge, pp. 267-278.

Desutter Laurent (2018) Pornographie du contemporain. "Made in Heaven" de Jeff Koons. La Lettre volée.

Desutter Laurent (2018) Post-tribunal. B2 éditions.

Desutter Laurent (2018) Postface. In: Théorie de la révolution mondiale immédiate. Espace Nord, pp. 191-216.

Dhondt Frederik (2018) A Pragmatic Utopian ?: Saint-Pierre’s vision on Perpetual Peace and its Practical Legal Background in Regency Diplomacy. Unpublished paper 12 Jan 2018. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2018) Book review of Stefan Kadelbach, Thomas Kleinlein & David Roth-Isigkeit (eds.), System, Order and International Law. The Early History of International Legal Thought from Macchiavelli to Hegel [The History and Theory of International Law, eds. Nehal Bhuta, Anthony Pagden & Benjamin Straumann] (Oxford: OUP, 2017), 521 p. ISBN 9780198768586, 80 GBP. Comparative Legal History: 252-255. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2018) Charles Baron Whitworth (1675-1725). Other contribution 10 Mar 2018. ▸ Abstract

▸ Download from http://herakleitosonmond…aron-whitworth-1675.html

Dhondt Frederik (2018) Het gevecht om de vrede: Verdragen, recht en juristen in de Europese rechtsgeschiedenis. In: Verdragen, recht en juristen in de Europese rechtsgeschiedenis. Brepols Publishers. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2018) La neutralité permanente de la Belgique et l’histoire du droit international : quelques jalons pour la recherche. Cahiers du Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions 41. ▸ Abstract

▸ Download from https://popups.uliege.be…70-2262/index.php?id=614

Dhondt Frederik (2018) Les Intérêts présens des puissances de l'Europe de Jean Rousset de Missy (1733): Territoires, souveraineté et argumentation juridique pratique. In: Territoires, souveraineté et argumentation juridique pratique. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2018) Naissance de la diplomatie moderne (XIIIe-XVIIe siècles): L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique by Dr. Dante Fedele. American Journal of Legal History (3) 58(3): 416-418. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2018) Neutralité permanente, interprétations mutantes: La neutralité belge à travers trois traités de juristes. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (1-2) 86(1-2). ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2018) Oppositie tegen een ongrijpbare: Frans links en Macron. Samenleving en Politiek Article Stichting Gerrit Kreveld XXV 20 Mar 2018, pp. 42-47. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…t_18_Frederik_Dhondt.pdf

Dhondt Frederik (2018) Permanent Neutrality or Permanent Insecurity ?: Obligation and Self-Interest in the Defence of Belgian Neutrality, 1830-1870. In: Obligation and Self-Interest in the Defence of Belgian Neutrality, 1830-1870. Brill | Nijhoff. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2018) Permanent neutrality as a stepping-stone for a Code of Nations?. Unpublished paper 29 Jun 2018. ▸ Abstract

Dhondt Frederik, Vandenbogaerde Sebastiaan (2018) “La mentalité de nos confrères à l’égard de ce qui fut jadis et sera demain”: The Neutralities of Belgium, the Congo Free State and the Belgian Congo (1885-1914) seen through the Journal des Tribunaux. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis: 10-38. ▸ Abstract

Dreijer Gijs Pieter (2018) Een strijd om erkenning: de onderhandelingen over de Oostendse Compagnie, 1713-1723. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (2) 37(2): 42-58. ▸ Abstract

Dreijer Gijs Pieter (2018) Review of: Paul A. van Dyke, Merchants of Canton and Macao. Success and failure in eighteenth-century Chinese trade. Itinerario (2) 42(2): 302-304.

Goossens Franky, Colette Maarten (2018) Er was eens... Hoe absoluut is het recht op bijstand door een advocaat bij het verhoor nog na het Straatsburgse Ibrahim-arrest?. Politie & Recht (4) 1(4): 170-172.

Goossens Franky, Van Daele Dirk, Mergaerts Lore, Colette Maarten (2018) Salduz, een nog steeds onvoltooid verhaal... Politie & Recht (4) 1(4): 141-142.

Goossens Franky, Van Daele Dirk, Mergaerts Lore, Colette Maarten (2018) Tien jaar Salduz: Toelichting en beschouwingen bij de huidige verhoorregeling in België. Politie & Recht (4) 1(4): 141-191.

Horvat Stanislas (2018) Belgian courts-martial: Prosecution of military law offenses during World War I. VUBPRESS. ▸ Abstract

Horvat Stanislas (2018) De vervolging van militairrechtelijke delicten tijdens Wereldoorlog I: De werking van het Belgisch krijgsgerecht. VUBPRESS. ▸ Abstract

Kloza Dariusz, Van Dijk Niels, Gellert Raphaël Maurice, Borocz Istvan Mate, Tanas Alessia, Mantovani Eugenio, Quinn Paul (2018) Analyse d’impact relative à la protection des données dans l’Union européenne : une protection des personnes plus solide en complétant le nouveau cadre juridique. d.pia.lab Policy Brief Article 2017 16 May 2018, pp. 1-8. ▸ Abstract

▸ Download http://virthost.vub.ac.b…ab_pb2017-1_final_FR.pdf

Piret Jean-Marc (2018) 'We the people'. De constitutie van een Amerikaans politiek subject tussen 'federalisme' en 'anti-federalisme'. In: null onder redactie van P. de Hert A. Kinneging en G. Versluis (ed.) De Federalist Papers. Bakermat van het moderne constitutionalisme, onder redactie van P. de Hert, A. Kinneging en G. versluis; uitgeverij Damon 2018, pp. 11-36. ▸ Abstract

Plasschaert Stephanie Annie (2018) Over de negentiende-eeuwse Nautische Commissie, zeewaardigheidsinspecties en classificatiemaatschappijen te Antwerpen. Pro Memorie (1) 20(1): 96-117. ▸ Abstract

Rommetveit Kjetil, Tanas Alessia, Van Dijk Niels (2018) Data protection by design: promises and, perils in crossing the Rubicon between law and engineering. In: Privacy and Identity Management. The Smart World Revolution. Springer Verlag, pp. 25-37.

▸ Download from http://www.free-ebook-do…nt-the-smart-revolution/

Tanas Alessia, Van Dijk Niels, Rommetveit Kjetil, Raab Charles (2018) Right engineering? The redesign of privacy and personal data protection. International Review of Law, Computers & Technology (2-3) 32(2-3): 230-256. ▸ Abstract

Van Dijk Niels (2018) Profiles of Personhood. On Arts of Representing Subjects. In: Bayamlioglu E., Jansen L., Baraliuc I., Hildebrandt M. (eds.) Being Profiled. Cogitas ergo Sum. Amsterdam University Press, pp. 122-129.

▸ Download from https://www.aup.nl/en/bo…rofiled-cogitas-ergo-sum

Cahen Raphaël (2017) Friedrich Gentz 1764–1832: Penseur post-Lumières et acteur du nouvel ordre européen. de Gruyter.

Cahen Raphaël (2017) Pozzo di Borgo, Carlo Andrea. Encyclopedia of Diplomacy.

Cahen Raphaël (2017) The Mahmoud Ben Ayed Case and the transformation of International Law. In: International Law in the long nineteenth century. Brill.

Cappelle Kaat (2017) Misdaad en straf in de achttiende-eeuwse kasselrij Ieper. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis (1) 154(1): 55-98.

Cappelle Kaat (2017) The bargaining position of wives within marriage in sixteenth-century Antwerp. Unpublished paper 29 Jun 2017.

Cappelle Kaat (2017) ‘For better and for worse’. Wives, patriarchy and law in sixteenth-century Antwerp. Unpublished paper 27 May 2017.

Colette Maarten (2017) Afscheid van Catalonië?. De Juristenkrant Article Kluwer Rechtswetenschappen 360 20 Dec 2017, pp. 10.

▸ Download https://cris.vub.be/file…JUR_afscheid_Maarten.pdf

Colette Maarten (2017) Chronologie 1730-1797. In: Burke. ASP / VUBPRESS, pp. 273-274. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…7074/Biografie_Burke.pdf

Colette Maarten (2017) De ongelezen Rousseau. In: Burke. ASP / VUBPRESS, pp. 109-134. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…e_ongelezen_Rousseau.pdf

Colette Maarten (2017) De uil van Minerva begint zijn vlucht bij het invallen van de schemer: Recensie Adam A. Sandel, Ruimte voor vooroordelen. De Uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeert van de Cultuur (3) 30(3): 237-239.

▸ Download https://cris.vub.be/file…4774/recensie_Sandel.pdf

Colette Maarten (2017) Het begrip 'verhoor' en het zwijgen. Nullum Crimen (6) 16(6): 555-562.

Colette Maarten (2017) Oogklepdenken. In: Bewogen door maatschappelijke ontwikkelingen: Liber amicorum Jef Van Bellingen. ASP / VUBPRESS, pp. 67-77.

▸ Download https://cris.vub.be/file…86/Oogklepdenken_def.pdf

Colette Maarten (2017) Putting Sovereignty on the Map: A Rethinking of Rousseau. Unpublished abstract 7 Jul 2017. ▸ Abstract

Colette Maarten (2017) Recensie In ogenschouw: Essays over kunst. De Uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeert van de Cultuur (2) 30(2): 163-165.

▸ Download https://cris.vub.be/file…genschouw_2017_07_01.pdf

Colette Maarten (2017) What would Jean-Jacques Rousseau think of Catalonia?. Web publication/site Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht 20 Nov 2017.

▸ Download from http://www.verenigingrec…ia-door-maarten-colette/

De Hert Paul, Dhondt Frederik (2017) Bewogen door maatschappelijke ontwikkelingen: Liber amicorum Jef Van Bellingen. ASP. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…e_ontwikkelingen_TOC.pdf

De Hert Paul, Dhondt Frederik, Van Bellingen Jozef (2017) Interview met Jef Van Bellingen. In: Bewogen door maatschappelijke ontwikkelingen. ASP / VUBPRESS, pp. 11-27. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2017) Het beroepsleven van katoenfabrikant Joannes Baptiste De Schepper (1814-1889), of de dynamiek van het industriële kapitaal in het hart van het Meetjesland. Appeltjes van het Meetjesland 68: 91-159. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2017) Business Rescue, Turnaround Management and the Legal Regime of Default and Insolvency in Western History (late Middle Ages to Present Day). In: Turnaround Management and Bankruptcy. Routledge, pp. 22-42.

De Ruysscher Dave (2017) Cessio bonorum et debtor-in-possession: Auguste, visionnaire du droit de la faillite?. In: Bimillénaire du décès de l’empereur Auguste. Cahiers de la faculté de droit et de criminologie de l’ULB. CIPA.

De Ruysscher Dave (2017) Partnerships as Flexible and Open-Purpose Entities: Legal and Commercial Practice in Nineteenth-Century Antwerp (c. 1830-c. 1850). In: The Company in Law and Practice: Did Size Matter? (Middle Ages-Nineteenth Century). Brill, pp. 158-202. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2017) Publication des normes législatives depuis l’époque française. In: Guide des sources de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, pp. 326-335.

De Ruysscher Dave, Cordes Albrecht, Dauchy Serge, Pihlajamäki Heikki (2017) The Company in Law and Practice: Did Size Matter? (Middle Ages-Nineteenth Century). Brill.

De Ruysscher Dave, In 'T Veld Cornelis (2017) De gewoonte in het Nederlands en Belgisch economisch privaatrecht (19de - 21ste eeuw). Tijdschrift voor Privaatrecht 54: 417-455. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave, Stephanie Plasschaerts (2017) Onderhandse akten inzake handelsvennootschappen in Antwerpen, 1815-1845. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België (2016-2017) 56-57(2016-2017).

De Ruysscher Dave, Van den Eeckhout Patricia (2017) Publicatie van wetgevende normen sedert de "Franse tijd". In: Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, pp. 327-337.

Deseure Brecht (2017) Constitutional precedence and the genesis of the Belgian Constitution of 1831. In: Reconsidering Constitutional Formation II. Springer.

Deseure Brecht (2017) The Faces of Power. History and the Legitimation of Napoleonic Rule in Belgium. French Historical Studies (4) 40(4): 555-585.

Desutter Laurent (2017) Durkheimian Mysteries: Law, Magic and the Sacred in Paul Huvelin and Marcel Mauss. In: Law, Magic and the Sacred in Paul Huvelin and Marcel Mauss . Vittorio Klostermann, pp. 139-156.

Desutter Laurent (2017) L'âge de l'anesthésie. Les Liens Qui Libèrent.

Desutter Laurent (2017) Metafisica della puttana. Giometti & Antonello.

Desutter Laurent (2017) Narcocapitalism: Life in the Age of Anaesthesia. Polity Press.

Desutter Laurent (2017) On the Magic of Law. Law Text Culture 21: 123-142.

Desutter Laurent (2017) On the Obscenity of Law, or Why Is Pornography’s Legacy worth Fighting for. In: Law and the Arts. Vittorio Klostermann, pp. 207-216.

Desutter Laurent (2017) Poétique de la police. Rouge Profond.

Desutter Laurent (2017) Poétique de la police. Vittorio Klostermann.

Desutter Laurent (2017) Teoria del kamikaze. Il Melangolo.

Desutter Laurent (2017) Theorie van de kamikaze. Leesmagazijn.

Dhondt Frederik (2017) Bespreking van L. Sicking, La Naissance d'une thalassocratie. Les Pays-Bas et la mer à l'aube du Siècle d'or. Pro Memorie (1) XVIII(1): 248-250. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Bespreking van LEJEUNE (Carlo). Grenzerfahrungen. Eine Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Band 2: Tuche, Töpfe, Theresianischer Kataster (1500-1794). Revue Belge de Philologie et d'Histoire = Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (2) 94(2): 543-545. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Bespreking van Lode Wils, Frans Van Cauwelaert. Pro Memorie. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…T_2017_Recensie_Wils.pdf

Dhondt Frederik (2017) Bespreking van Paul De Hert, Andreas Kinneging en Maarten Colette (eds.), Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid. Kalmthout, Pelckmans, 2015, 303 p. ISBN 9789028978898. Tijdschrift voor Filosofie (3) LXXVIII(3): 674-677. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Compte rendu de David Lemmings, Law and Government in England during the Long Eighteenth Century. Émulations. ▸ Abstract

▸ Download from http://www.revue-emulati…lecture/davidlemmingslaw

Dhondt Frederik (2017) Diplomacy, Law and the Representation of Power. The Iconography of Peace from Louis XIV to Louis XV. In: The Art of Law: Artistic Representations and Iconography of Law & Justice in Context from the Middle Ages to the First World War. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Droit et intérêt-propre: l'alliance franco-britannique contre Philippe V. In: La política exterior de Felip V a debat - La politique étrangère de Philippe V en débat. Casa de Velázquez. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Gestolde macht: Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht. ASP. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Inaugurating a Dutch Napoleon? Conservative Criticism of the 1815 Constitution of the United Kingdom of the Netherlands. Other 18 Dec 2017. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Inleiding tot de Voornaamste Moderne Staten. Deel I: Extern publiekrecht (staat en recht). Deel II: Intern publiekrecht. Other contribution VUB uitgaven 7 Mar 2017. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Introduction: Training, Ideas and Practices. The Law of Nations and Diplomacy in the Long 18th Century. Unpublished paper 18 May 2017. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Johan Rudolph Thorbecke. In: 200 jaar rechtenfaculteiten Gent en Luik - Bicentenaire des facultés de droit de Gand et Liège. Die Keure. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) La consolidation juridique du système des traités d'Utrecht et de Rastatt par la diplomatie franco-anglaise (1713-1725). In: Une paix pour le monde: Utrecht, 1713. Pedone. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) La neutralité belge 1830-1914: nouvelles approches ou retour à l'histoire diplomatique ?. Other 30 May 2017. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Neutralité irresponsable ?: La neutralité belge entre doctrine et pratique, 1830-1870. Unpublished paper 2 Jun 2017. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Neutralité irresponsable ?: Les glissements de la doctrine belge au dix-neuvième siècle. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Review of Harald H. Aure, The Right to Wage War (jus ad bellum). The German reception of Grotius 50 years after De iure belli ac pacis [Berliner Juristische Universitätsschriften; Grundlagen des Rechts, 52]. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015, 220 p. ISBN 9783830532378, € 29,99. Journal of the History of International Law / Revue d'Histoire du Droit International (3) XIX(3): 423-428. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Review of Review of LLOYD Howell A., Jean Bodin. This Pre-Eminent Man of France. An Intellectual Biography. Oxford: Oxford University Press, 2017, één deel 24x15 cm, xiv + 311 p. Price: 75 GBP - ISBN 978-0-19880-014-9. Revue Belge de Philologie et d'Histoire = Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) The Franco-British alliance against Philip V. Unpublished paper 12 May 2017. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) The Right to Wage War (jus ad bellum). The German Reception of Grotius 50 Years after De iure belli ac pacis. Journal of the History of International Law / Revue d'Histoire du Droit International (3) 19(3): 423-428. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) The rise of sovereignty or the resilience of legal hybridity?: A pre-revolutionary quarrel on legal title and territory. Unpublished paper 7 Jun 2017. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) Tussen tekst en context: De volkenrechtsgeschiedenis en haar bronnenperimeter. In: De volkenrechtsgeschiedenis en haar bronnenperimeter. ASP, pp. 93-104. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2017) ‘Complete the Chain of Universal Law and Order’: The first continental peace conferences and the interdisciplinary dream of peace. In: The first continental peace conferences and the interdisciplinary dream of peace. ▸ Abstract

▸ Download http://www.vub.ac.be/CORE/wp/core-wp-2018-01.pdf

Dhondt Frederik (2017) “Arrestez et pillez contre toute sorte de droit ”: Trade and the War of the Quadruple Alliance (1718-1720). Legatio. ▸ Abstract

In 'T Veld Cornelis (2017) Edmund Burke, Bespreking van Andreas Kinneging, Paul de Hert en Maarten Colette (red.), Burke, Brussel, ASP, 2017. De Uil van Minerva (4) 30(4): 326-329. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…_in_t_Veld_Burke_III.pdf

In 'T Veld Cornelis (2017) Het in pari-beginsel: Nederland versus België. Pro Memorie (1) 19(1): 114-128. ▸ Abstract

Kinneging Andreas, De Hert Paul, Colette Maarten (2017) Burke. ASP / VUBPRESS. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…52164/170310_burkev1.pdf

Pihlajamäki Heikki (2017) Introduction. In: Pihlajamäki Heikki (ed.) The Company in Law and Practice: Did Size Matter? (Middle Ages-Nineteenth Century), pp. 1-9.

Piret Jean-Marc (2017) Contraterrorisme en de evolutie van daad- naar intentiestrafrecht.: (in Nederland en Duitsland). In: (in Nederland en Duitsland). Boom Criminologie, pp. 359-373. ▸ Abstract

Piret Jean-Marc (2017) De voortdurende actualiteit van Carl Schmitt: Contraterrorisme en de terugkeer van de verdrongen uitzonderingstoestand in Duitsland. In: Contraterrorisme en de terugkeer van de verdrongen uitzonderingstoestand in Duitsland.. VUBPRESS, pp. 39-59. ▸ Abstract

Rommetveit Kjetil, Lopez Gomez Daniel, A. Silvast, Van Dijk Niels, Gunnarsdóttir Kristrun (2017) Policy Recommendations CANDID Project. CANDID.

▸ Download https://candid.w.uib.no/…licy-recommendations.pdf

Brouwers Steven, Stoop Eef, Colette Maarten (2016) Overgangsbepalingen echtscheidingswetgeving 27 april 2007: Overzicht rechtspraak en rechtsleer. In: Handboek voor de advocaat-stagiair 2016-2017, Familierecht. Kluwer Rechtswetenschappen, pp. 767-782.

Cappelle Kaat (2016) 'Creators of Property' in Antwerp in the 16th century? (Panel session: Economic Structures and Women's Investments in Emerging Proto-Capitalist Economies). Unpublished paper 2 Jun 2016.

Cappelle Kaat (2016) Huwelijkscontracten en testamenten in het zestiende-eeuwse Antwerpen: de onderhandelingspositie van de getrouwde vrouw. Unpublished paper 16 Dec 2016.

Cappelle Kaat (2016) Moord in de kasselrij Ieper in de achttiende eeuw. Westhoek (1) 32(1): 77-83.

Cappelle Kaat (2016) Urban law in sixteenth-century Antwerp: rethinking the legal position of married women. Unpublished paper 6 May 2016.

Cappelle Kaat (2016) Urban law, marriage contracts and wills in sixteenth-century Antwerp. Unpublished paper 18 Nov 2016.

Cappelle Kaat (2016) ‘In de macht, plicht en momboorije van heuren man’: De rechtspositie van de getrouwde vrouw in Antwerpen en Leuven (16de eeuw). Pro Memorie (1) 18(1): 48-68.

Colette Maarten (2016) Chronologie 1689-1755. In: Montesquieu. Enigmatisch observateur. Vrijdag, pp. 293-298.

▸ Download https://cris.vub.be/file…onologie_Montesquieu.pdf

Colette Maarten (2016) Hoe verlicht is deze eeuw?: Recensie Mark Elchardus, Voorbij het narratief van neergang. De Uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeert van de Cultuur (2) 29(2): 181-183.

Colette Maarten (2016) Rousseau, dwarse lezer van Montesquieu. In: Montesquieu. Enigmatisch observateur. Vrijdag, pp. 109-130.

▸ Download https://cris.vub.be/file…ousseau_dwarse_lezer.pdf

Colette Maarten (2016) The Expanding Universe of Radical Redefinition: Lessons from the 18th Century. Unpublished paper 30 Sep 2016.

▸ Download https://cris.vub.be/file…25914472/Programme_2.pdf

Colette Maarten, Masure Jurgen (2016) Een denkend riet: Recensie Ludo Abicht, Democratieën sterven liggend. De Uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeert van de Cultuur (1) 29(1): 75-77.

De Reu Pieter (2016) Acquérir et vendre un bien immobilier (de 1795 à nos jours). Algemeen Rijksarchief. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2016) Het kadaster: een veelzijdige geschiedenis. In: Kadaster. Intersentia, pp. 1-23. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2016) Van abstracte belastingarchieven tot een dynamische vermogensanalyse. Het voorbeeld van de vastgoedmarkt in het Oost-Vlaamse Eke (1795-1830). Heemkring Scheldeveld 45: 389-427. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2016) Vinderhoute, een ruraal dienstencentrum (1795-1975). In: Vinderhoute. Van de prehistorie tot heden, pp. 321-394.

De Ruysscher Dave (2016) A Business Trust for Partnerships? Early Conceptions of Company-Related Assets in Legal Literature, and Antwerp Forensic and Commercial Practice (Later Sixteenth-Early Seventeenth Century). In: Companies and Company Law in Late-Medieval and Early-Modern Europe. KVAB, pp. 9-27. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…_for_Partnerships_22.pdf

De Ruysscher Dave (2016) Bankruptcy legislation in Belgium and the Netherlands (1807-2009). In: workshop Re-doing business: bankruptcy and insolvency in history, theory, and policy-making.

De Ruysscher Dave (2016) Belgium: Marine Insurance. In: Perspectives of a Comparative History of Insurance Law in Europe. Duncker & Humblot.

De Ruysscher Dave (2016) Coherence in Legal Scholarship: In Search for Connectivity and Unity in Civil Law Doctrine (16th-18th Centuries). Unknown. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2016) CORE Newsletter no. 26 (May 2016). Unknown. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2016) CORE-Doctoral School 2 "Rechtshistorisch onderzoek: methodologie, trends, debatten”. In: VUB, CORE meeting.

De Ruysscher Dave (2016) Petrus Peckius, Ad rem nauticam (1556). In: The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing. Springer, pp. 110-113.

De Ruysscher Dave (2016) Reorganisatie en faillissement rechtshistorisch bekeken: naar een ruimer perspectief van een actueel thema. In: Universiteit van Amsterdam, Forum Romanum.

De Ruysscher Dave (2016) The Struggle for Voluntary Bankruptcy and Debt Adjustment in Antwerp (c. 1520-c. 1550). In: Dealing with Economic Failure. Peter Lang , pp. 77-95. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave, J. Puttevils (2016) Consulter, débattre, négocier et légiférer en matière d’assurance maritime (Anvers-Bruxelles, 1555-1571). In: Quand légiférer, c’est communiquer. Études sur le processus législatif aux temps modernes (1500-1800). Crihdi, pp. no pages. ▸ Abstract

▸ Download from http://popups.ulg.ac.be/…70-2262/index.php?id=348

De Ruysscher Dave, Puttevils J. (2016) Consulter, débattre, négocier et légiférer en matière d’assurance maritime (Anvers-Bruxelles, 1555-1571). Cahiers du Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions 39: 15-34.

Deseure Brecht (2016) Bram van Oosteveldt, Tranen om het alledaagse: Diderot en het verlangen naar natuurlijkheid in het Brusselse theaterleven in de achttiende eeuw. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (3) 131(3).

▸ Download from http://www.bmgn-lchr.nl/…0.18352/bmgn-lchr.10251/

Deseure Brecht (2016) From pragmatic conservatism to formal continuity. Nineteenth-century views on the Old Regime origins of the Belgian Constitution. Giornale di Storia Costituzionale (2) 32(2): 257-277.

Deseure Brecht (2016) La représentation du pouvoir français en Belgique (1792-1799): entre révolution et tradition. Annales Historiques de la Révolution Française (2) 384(2): 109-130.

Deseure Brecht (2016) National Sovereignty in the Belgian Constitution of 1831. On the Meaning(s) of Article 25. In: Reconsidering Constitutional Formation I. Springer, pp. 93-157.

Deseure Brecht (2016) Stijn Reijnders, Plaatsen van verbeelding. Media, toerisme & fancultuur. Volkskunde (2) 117(2): 224-226.

Deseure Brecht, Berger Emmanuel (2016) Unity and fragmentation: recent trends in research on the ‘neuf départements réunis'. In: Napoleon’s Empire: European Politics in Global Perspective. Palgrave Macmillan, pp. 39-52.

Desutter Laurent (2016) "Quand l'inspecteur s'emmêle" de Blake Edwards. Yellow Now.

Desutter Laurent (2016) Accélération !. Presses Universitaires de France.

Desutter Laurent (2016) Le livre des trahisons. Presses Universitaires de France.

Desutter Laurent (2016) Reciprocal Portrait of Jacques Lacan as Gilles Deleuze. In: Deleuze and Lacan. Edinburgh University Press, pp. 32-43.

Desutter Laurent (2016) Théorie du kamikaze. Presses Universitaires de France.

Desutter Laurent (2016) Vies et morts des super-héros. Presses Universitaires de France.

Dhondt Frederik (2016) Bij uitsluiting aan den Souverein, zonder eenige de minste ruggenspraak ?’ Soevereiniteit, grondwet en volkenrecht, van Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot Koninkrijk België. In: De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815. Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland. Die Keure, pp. 209-229. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) Book review of Bourquin, Laurent, Philippe Hamon, Alain Hugon, and Yann Lagadec (eds.). La politique par les armes : conflits internationaux et politisation (XVe-XIXe siècle). Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2014. 324 p. ISBN 9782753528772. English Historical Review (549) 131(549): 444-447. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) Constructing Europe after Utrecht (1713-1740). Unpublished paper 14 Sep 2016. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…cting_Europe_Utrecht.pdf

Dhondt Frederik (2016) Del Contrato al Tratado. La Transformación Legal de la Sucesión Española (1659-1713). In: Europa y los tratados de reparto de la monarquía de España, 1668-1700. Editorial Biblioteca Nueva, pp. 55-77. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) Jan Jozef Raepsaet (1750-1832)'s conservative view of constitutional monarchy. Unpublished paper 30 Sep 2016. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…421/Raepsaet30IX2016.pdf

Dhondt Frederik (2016) L'histoire, parole vivante du droit ? François Laurent en Ernest Nys als historiografen van het volkenrecht. In: De Belle Époque van het Belgisch Recht (1870-1914). Die Keure, pp. 91-115. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) La neutralité belge 1830-1914: nouvelles approches. Unpublished paper 6 Apr 2016. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) La société des princes et le droit des gens. Réflexions sur la hiérarchie des normes et les lois fondamentales du royaume autour des renonciations de Philippe V d’Espagne (1712-1713). In: Penser l’ordre juridique médiéval et moderne. Regards croisés sur les méthodes des juristes. Lextenso / LGDJ, pp. 83-109. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) Le droit des gens ou principes de la loi naturelle (The Law of Nations, or Principles of the Law of Nature) 1757 (Emer De Vattel (1714-1767). In: The Formation and Transmission of Western Legal Culture. Springer Verlag, pp. 247-250. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) Montesquieu en het volkenrecht. In: Montesquieu, enigmatisch observateur. Vrijdag, pp. 231-248. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) Recent Research in the History of Public International Law. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (2) LXXXIV(2): 313-334. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) The Law of Nations and Declarations of War after the Peace of Utrecht. History of European Ideas (3) XLII(3): 329-349. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) The partition treaties 1698-1700. Other contribution 11 Oct 2016. ▸ Abstract

▸ Download from http://herakleitosonmond…n-treaty-of-spanish.html

Dhondt Frederik (2016) Équilibre et hiérarchie. L’argument juridique dans la diplomatie française et anglaise après la paix d’Utrecht (1713-1740). In: Thémis en diplomatie. Presses Universitaires de Rennes, pp. 67-83. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2016) “Si nous avons un Prince, c’est qu’il nous préserve d’avoir un Maître”: Jan Jozef Raepsaet (1750-1832), a political erudite in an age of change. Unpublished paper 29 Jun 2016. ▸ Abstract

Horvat Stanislas (2016) L'exécution d'espions et de soldats condamnés à mort par la justice militaire belge en 1914 et 1915. Revue du Nord 411: 663-663.

Horvat Stanislas (2016) La Cour militaire de Belgique en 14-18 : cour d’appel et de cassation en territoire belge non occupé. Revue du Nord 414: 189-189.

Horvat Stanislas (2016) La question des fusillés : quelques réflexions. In: Ressources et usages des archives de la Justice militaire. Archives générales du Royaume, pp. 185-196. ▸ Abstract

Horvat Stanislas, Zafeiropoulos Dimitrios (2016) Reporte general (sobre la Jurisdicci\'on militar). El Jurista del Fuero Militar Policial : revista académica del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar (7) 2016(7): 129-164. ▸ Abstract

Kinneging Andreas, De Hert Paul, Colette Maarten (2016) Montesquieu. Enigmatisch observateur. Vrijdag. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…oud_Montesquieu_2016.pdf

Piret Jean-Marc (2016) De constitutie van de vrijheid volgens Montesquieu: Evenwicht van machten en strafrecht met mate. In: Evenwicht van machten en strafrecht met mate . Vrijdag, pp. 41-69.

Brouwers Steven, Stoop Eef, Colette Maarten (2015) Overgangsbepalingen echtscheidingswetgeving 27 april 2007: Overzicht rechtspraak en rechtsleer. In: Handboek voor de advocaat-stagiair 2015-2016, Familierecht. Kluwer Rechtswetenschappen, pp. 747-762.

Colette Maarten (2015) Freedom and Dignity in The Social Contract (1762). In: Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen. Legal history, moving in new directions. Maklu, pp. 59-81. ▸ Abstract

Colette Maarten (2015) Liefde, leven en werk. In: Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid. Pelckmans, pp. 207-221. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…liefde_leven_en_werk.pdf

Colette Maarten (2015) Rousseau: dwingen om vrij te zijn. In: Vrijheid in de filosofie. ▸ Abstract

▸ Download from http://upv.vub.ac.be/aan…-dwingen-om-vrij-te-zijn

Colette Maarten, De Hert Paul, Kinneging Andreas (2015) Woord vooraf: Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid. In: Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid. Pelckmans, pp. 7-18. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…1/inleiding_constant.pdf

De Hert Paul, Kinneging Andreas, Colette Maarten (2015) Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid. Pelckmans. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2015) 'Dus meer baete dan schuld.' Historische vermogensverhoudingen, en de sociale last van erfrecht en erfbelasting. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (1) 5(1): 6-23. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2015) De bronnen uit de pre-kadastrale en de kadastrale periode vergeleken. In: Ex cultura abundantia : studie en repertorium van de landboeken en ommelopers van het voormalige graafschap Vlaanderen. Algemeen Rijksarchief, pp. 165-197. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2015) De Vlaamse bouw en Het varken aarde. Keuterboeren onder druk in een kantelende samenleving (midden 19de eeuw). Appeltjes van het Meetjesland 66: 113-156. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2015) Van landboek en ommeloper naar hedendaags kadaster. 'Comme un très-grand pas fait dans le nouveau travail'. In: Ex cultura abundantia : studie en repertorium van de landboeken en ommelopers van het voormalige graafschap Vlaanderen. Algemeen Rijksarchief, pp. 121-164. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2015) Antwerp 1490-1590: Insurance and Speculation. In: Marine Insurance: Origins and Institutions, 1300-1850. Palgrave Macmillan, pp. 78-105. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2015) CORE Newsletter no. 19 (October 2015). Vrije Universiteit Brussel. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2015) CORE Newsletter no. 20 (November 2015). Vrije Universiteit Brussel. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2015) CORE Newsletter no. 21 (December 2015). Vrije Universiteit Brussel. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2015) Handelsvennootschappen in Antwerpen (1830-1850): tussen flexibiliteit en continuïteit. Pro Memorie (2) 17(2): 176-193. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2015) L’interprétation des contrats commerciaux à Anvers (c. 1490-c. 1540). In: L’interprétation du droit. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2015) Normative Hybridity in Antwerp Marine Insurance (c. 1650-c. 1700). In: The Laws' Many Bodies. Duncker & Humblot, pp. 145-168. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2015) The capacity of married women to engage in contracts. Emancipation through ius commune in the Southern Low Countries (12th-18th centuries). In: East meets West. A gendered view of legal tradition. Solivagus Verlag, pp. 185-195. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2015) Wat het Griekse steunplan leert over de faillissementscultuur in de EU. Knack.be Article 8 Sep 2015.

▸ Download https://cris.vub.be/file…de_EU_Belgi_Knack.be.pdf

De Ruysscher Dave (2015) Westers recht in ontwikkeling: publiek- en privaatrecht van Rome tot vandaag (herziene, 2de druk). Kluwer. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave, Cappelle Kaat, Colette Maarten, Deseure Brecht, Van Assche Gorik (2015) Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen. Legal history, moving in new directions. Maklu. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave, J. Puttevils (2015) The Art of Compromise. Legislative Deliberations on Marine Insurance Institutions in Antwerp (c. 1550-c. 1570). BMGN - Low Countries Historical Review (3) 130(3): 25-49. ▸ Abstract

▸ Download from http://www.bmgn-lchr.nl/…0.18352/bmgn-lchr.10102/

Deseure Brecht (2015) De lange schaduw van de Blijde Inkomst. Revolutionair discours over de oude grondwetten in België. In: Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen. Legal history, moving in new directions.. Maklu, pp. 35-58.

Deseure Brecht (2015) Het tomeloze verleden. Over de geschiedenispolitiek van de Franse overheid in België. Romaneske (1) 40(1): 60-69.

Deseure Brecht (2015) Lotte Jensen en Nina Geerdink (red.), Oorlogsliteratuur in de Gouden Eeuw. Vorm, identiteit en herinnering. Nederlandse Letterkunde (3) 20(3): 207-209.

Deseure Brecht (2015) Matthias Meirlaen, Revoluties in de klas. Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden (1750-1850). Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (2) 27(2): 23-25.

Deseure Brecht, Beyen Marnix (2015) Local Memories in a Nationalizing and Globalizing World (1750-present). Palgrave Macmillan.

Deseure Brecht, Van Damme Ilja, Tritsmans Bart, Duerloo Luc (2015) Brandpunt van de stedelijke gemeenschap. De Grote Markt en het stadhuis. In: Het stadhuis van Antwerpen. 450 jaar geschiedenis. Pandora Publishers, pp. 33-67.

Desutter Laurent (2015) Deleuze, la practica del derecho. Jubaires.

Desutter Laurent (2015) Magic. Une métaphysique du lien. Presses Universitaires de France.

Desutter Laurent (2015) Striptease. L'art de l'agacement. Le Murmure.

Desutter Laurent (2015) Zizek and Law. Routledge.

Dhondt Frederik (2015) "Arrestez et pillez contre toute sorte de droit ”: Commercial Treaties, Neutrality and the Aftershocks of the Spanish Succession. Working paper Vrije Universiteit Brussel 20 Oct 2015. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2015) Charles de Gaulle, Anti-Hegemonic Discourse and International Law. Forum Historiae Iuris (12) 12. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2015) History in Legal Doctrine: Vattel and R\'eal de Curban on the War of the Spanish Succession. In: De Ruysscher Dave, Cappelle Kaat, Deseure Brecht, Van Assche Gorik, De ruysscher Dave, Cappelle Kaat, Deseure Brecht, Van Assche Gorik (eds.) Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen. Legal history, moving in new directions. Maklu, pp. 367-394. ▸ Abstract

Dhondt Frederik (2015) Review of LESAFFER (Randall), ed., The Twelve Years Truce (1609) : peace, truce, war, and law in the Low Countries at the turn of the 17th century, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff/Brill, 2014, IX + 297 p. (Legal History Library, 13; Studies in the History of International Law, 6) ISBN 9789004274914. Revue Belge de Philologie et d'Histoire = Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (3-4) XCLIII(3-4): 915-920. ▸ Abstract

Horvat Stanislas, Bost Mélanie (2015) Une première crise majeure. L’impact de la Grande Guerre sur la justice belge. In: Deux siècles de Justice. Die Keure, pp. 517-537. ▸ Abstract

Piret Jean-Marc, Ten Voorde Jeroen (2015) Godslastering voor en na de aanslagen op Charlie Hebdo. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit (3) 5(3): 45-72.

Piret Jean-Marc, Wijnsma Jelmer (2015) Contraterrorisme, ‘Targetted Killings’ vanuit drones en de crisis van het internationaal recht. Panopticon (1) 36(1): 59-69.

Colette Maarten (2014) Taking Freedom Seriously: Rousseau's Case For Interdependent Agency. In: Belgian-Dutch Legal History Conference. ▸ Abstract

▸ Download from http://www.vub.ac.be/eve…htshistorisch-colloquium

De Reu Pieter (2014) Catalogus van de kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent (ca. 1358-1994). Algemeen Rijksarchief. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2014) De geschiedenis van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (1796-2006). Organisatie, bevoegdheden, ambtsgebieden, archiefvorming (eBook). Algemeen Rijksarchief. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2014) Balancing Interests in Stepfamilies: Droit de Dévolution and Bijleving (Southern Low Countries, 16th-18th Centuries). In: Het nieuw samengesteld gezin: recht en geschiedenis. Maklu, pp. 49-62. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…lancing_interests_22.pdf

De Ruysscher Dave (2014) Bending the Code civil: Married Women, Their Capacity to Engage in Contracts and the Partnership Between Spouses (Belgium, 1804-c. 1865). In: Women in Law and Law-making in the Nineteenth and Twentieth Century Europe. Ashgate, pp. 131-153. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…ng_the_Civil_Code_22.pdf

De Ruysscher Dave (2014) De ontwikkeling van het Antwerpse privaatrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw: uitgave van het Gulden Boeck (ca. 1510-ca. 1537), (ontwerpen van) ordonnanties (1496-ca. 1546), een rechtsboek (ca. 1541-ca. 1545) en proeven van hoofdstukken van de costuymen van 1548. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België (2013) 54(2013): 65-324. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…rpse_privaatrecht_22.pdf

De Ruysscher Dave (2014) Een gemiste kans: de foutloze aansprakelijkheid voor préposés in de negentiende eeuw (Frankrijk en België). In: Vangnet of springplank? Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in een moderne samenleving (1804-heden). Die Keure, pp. 111-132. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…2Een_gemiste_kans_22.pdf

De Ruysscher Dave (2014) Ethique et droit commercial. La crise devant la reflexion historique. Journal des Tribunaux 6559: 270-273. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…_droit_commercial_22.pdf

De Ruysscher Dave (2014) Gedisciplineerde vrijheid: een geschiedenis van het handels- en economisch recht. Maklu. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave, Alofs Elisabeth (2014) Het nieuw samengesteld gezin: recht en geschiedenis. Blended families: law and history. Maklu. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2014) Marita Mathijsen, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (3) 11(3): 187-189.

Deseure Brecht (2014) Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België. Universitaire Pers Leuven. ▸ Abstract

Desutter Laurent (2014) La voie du droit. Dalloz.

Desutter Laurent (2014) Métaphysique de la putain. Léo Scheer.

Desutter Laurent (2014) The Quixote Principle: Cervantes as Critique of Law. Law & Humanities.

Gallala Inè, s, Casier Ineke, Colette Maarten, Rigo Bob, Willems Auke (2014) Rechtspraak in kort bestek van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tijdschrift voor Strafrecht (2) 15(2): 150-155. ▸ Abstract

Gallala Inè, s, Casier Ineke, Colette Maarten, Rigo Bob, Willems Auke (2014) Rechtspraak in kort bestek van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tijdschrift voor Strafrecht (4) 15(4): 260-270. ▸ Abstract

Gallala Inè, s, Casier Ineke, Colette Maarten, Rigo Bob, Willems Auke (2014) Rechtspraak in kort bestek van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tijdschrift voor Strafrecht (4) 15(4): 260-270. ▸ Abstract

Horvat Stanislas (2014) Mesures de grâce, de réhabilitation et d’amnistie à l’égard des militaires belges en 1914-1918 et pendant l’entre-deux-guerres. In: Pardon, pénitence et réconciliation. Archives générales du Royaume, pp. 141-157. ▸ Abstract

Horvat Stanislas, Bost Mélanie, Rousseaux Xavier (2014) Les espions civils au service de l’ennemi, au prisme de la justice militaire belge. L’Autre versant de la guerre de l’ombre (1914-1920). Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (2-3) XLIV (2-3): 10-49. ▸ Abstract

Horvat Stanislas, Bost Mélanie, Rousseaux Xavier (2014) Les espions civils au service de l’ennemi, au prisme de la justice militaire belge.: L’Autre versant de la guerre de l’ombre (1914-1920). Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (2-3) XLIV(2-3): 10-49. ▸ Abstract

Horvat Stanislas, Roden Dimitri (2014) Arrestations et détentions par les services de police et de renseignement allemands en Belgique occupée (1940-1944). Revue du Nord 406: 711-712.

Jans Karel, Colette Maarten (2014) Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht: de gemiste kansen. De Juristenkrant (284) 16(284): 13. ▸ Abstract

Piret Jean-Marc (2014) De seriemoordenaar als moreel verantwoordelijke actor. Christelijke, Sadeaanse en Nietzscheaanse perspectieven op het kwaad. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit (2014) 4(2014): 53-67. ▸ Abstract

Van Bellingen Jozef (2014) Le Chevalier André Michel Ramsay. In: Le monde maçonnique des Lumières - Europe-Amériques & Colonies. Honoré Champion. ▸ Abstract

Chabot Pascal (2013) Global Burn-out. Presses Universitaires de France. ▸ Abstract

Colette Maarten (2013) Het onvoltooide verhoor voltooid verleden tijd? Het arrest Titarenko besproken, genuanceerd en getoetst aan de Salduzrechtspraak. Vigiles (Tweetalige ed.) (3) 19(3): 99-106. ▸ Abstract

De Hert Paul, Colette Maarten (2013) Een nationaal- en internationaalrechtelijk perspectief op abortus en op het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. In: Nog altijd baas in eigen buik?. VUBPRESS, pp. 65-108. ▸ Abstract

▸ Download http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Dehert/356.pdf

De Hert Paul, Colette Maarten (2013) Nemo tenetur: het recht om te zwijgen en het recht tegen zelfincriminatie. In: Sdu Commentaar EVRM. Sdu, pp. 463-471. ▸ Abstract

De Hert Paul, Colette Maarten (2013) Voorwoord; De vele gezichten van Jean-Jacques Rousseau. In: Rousseau, de wandelende paradox. Pelckmans, pp. 7-17. ▸ Abstract

▸ Download http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Dehert/497.pdf

De Hert Paul, Gallala Inè, s, Casier Ineke, Colette Maarten, Vandenplas Maarten, Weis Karen, Willems Auke (2013) Rechtspraak in kort bestek van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tijdschrift voor Strafrecht (4) 14(4): 262-272. ▸ Abstract

De Reu Pieter (2013) Patrimoniumdocumentatie als een dynamische atlas van de eigendomsverdelingen en bezitsverhoudingen in België (1795-heden). In: CARNETS DU DEVELOPPEMENT DURABLE. Presses Universitaires de Namur, pp. 51-60. ▸ Abstract

De Reu Pieter, De Vijlder Nicolas (2013) Crisis, herstel en continuïteit: de vastgoedmarkt van het Gentse platteland doorheen oorlogstijd, in de tweede helft van de achttiende eeuw. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 67: 165-197. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2013) Bankruptcy, Insolvency and Debt Collection Among Merchants in Antwerp (c. 1490-c. 1540). In: The History of Bankruptcy. Routledge, pp. 185-199. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…ruptcy_insolvency_22.pdf

De Ruysscher Dave (2013) De historien philosophique. In: Alexis de Tocqueville: profeet van de moderne democratie. Lemniscaat, pp. 92-110. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…ien_philosophique_22.pdf

De Ruysscher Dave (2013) Een rechtshistorische kijk op schaalgrootte in het Belgische en Franse handels- en economisch recht (vroege negentiende eeuw tot ca. 1960). In: Regelgeving op maat van KMO's. Intersentia, pp. 213-234. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…shistorische_kijk_22.pdf

De Ruysscher Dave (2013) Rechtspreken en lekenparticipatie: noodzaak of traditie?. Maklu. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave, Delbecke Bram (2013) Epiloog: de lekenrechter tussen voorgeschiedenis en maatschappelijke nood. In: Rechtspreken en lekenparticipatie. Maklu, pp. 215-224. ▸ Abstract

▸ Download from https://books.google.be/…rechtspreken&f=false

Deseure Brecht (2013) Al ongehoorde nieuwigheden: beleving van de Antwerpse stedelijke ruimte in revolutietijd. In: Tussen beleving en verbeelding. Universitaire Pers Leuven, pp. 221-244. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) José Olcina: L'opinion publique en Belgique entre 1812 et 1814 : les Belges face à l'écroulement de l'Empire. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 43: 292-294. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) Le temps retrouvé? La récupération du passé dans le cérémoniel public anversois. In: Bonaparte et l'Escaut. BAI, pp. 137-144. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) Le temps retrouvé? Recuperatie van het Antwerpse verleden in publiek ceremonieel. In: Bonaparte aan de Schelde. BAI, pp. 137-144. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) Rappelez-leur, pour mieux les persuader: French political legitimation and historical discourse in Belgium (1792-1799). In: Experiencing the French Revolution. Voltaire Foundation, pp. 221-244. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) Regional memory in an age of centralisation: French identity politics in Brabant. In: Frontier and Border Regions in Early Modern Europe. Wehrhan Verlag, pp. 217-246. ▸ Abstract

Deseure Brecht, Pollmann Judith (2013) The experience of rupture and the history of memory. In: Memory before modernity. Brill, pp. 315-329. ▸ Abstract

Desutter Laurent (2013) Introduction. In: Althusser and Law. Routledge, pp. 1-13. ▸ Abstract

Desutter Laurent (2013) La lâcheté du droit. In: Le courage des alternatives. Karthala, pp. 33-46. ▸ Abstract

Desutter Laurent (2013) Théorie du trou. Cinq méditations métaphysiques sur 'Une sale histoire' de Jean Eustache. Léo Scheer. ▸ Abstract

Desutter Laurent, Goodrich Peter, Seymour David (2013) Althusser and Law. Routledge. ▸ Abstract

Horvat Stanislas (2013) S. HORVAT & D. ZAFEIROPOULOS, ‘General Report’. In: Military Jurisdiction/La juridiction militaire. Société internationale de Droit militaire et de Droit de la Guerre, pp. 57-93. ▸ Abstract

Horvat Stanislas (2013) S. HORVAT & D. ZAFEIROPOULOS, ‘Rapport général’. In: Military Jurisdiction/La juridiction militaire. Société internationale de Droit militaire et de Droit de la Guerre, pp. 94-134. ▸ Abstract

Horvat Stanislas, Zafeiropoulos Dimitrios (2013) General Report on Military Jurisdiction. Conference paper Société internationale de Droit militaire et de Droit de la Guerre, pp. 57-93. ▸ Abstract

Horvat Stanislas, Zafeiropoulos Dimitrios (2013) Rapport g\'en\'eral sur la juridiction militaire. Conference paper Société internationale de Droit militaire et de Droit de la Guerre, pp. 94-134. ▸ Abstract

Piret Jean-Marc (2013) Religie, zelfbestuur en de tirannie van de meerderheid. In: Tocqueville, profeet van de moderne democratie. Lemniscaat, pp. 237-255. ▸ Abstract

▸ Download http://ridms.nl/piret/wp…-Tocqueville-bundel2.pdf

Piret Jean-Marc (2013) Volkssoevereiniteit en constitutionalisme in J.J. Rousseau's politieke filosofie. In: Rousseau, de wandelende paradox. Pelckmans, pp. 19-40. ▸ Abstract

Quessada Dominique (2013) L'Inséparé. Essai sur un monde sans Autre. Presses Universitaires de France. ▸ Abstract

Van Bellingen Jozef (2013) Georg Kloß. In: Le Monde maçonnique des Lumières (Europe-Amériques) Dictionnaire prosopographique. Editions Champion. ▸ Abstract

Van Bellingen Jozef (2013) Prince Charles Alexandre de Gavre. In: Le Monde maçonnique des Lumières (Europe-Amériques) Dictionnaire prosopographique. Editions Champion. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2012) De gehuwde vrouw en de société conjugale (16de-19de eeuw): aanzetten tot een nieuwe benadering. Pro Memorie (14) 2(14): 195-201. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2012) From Usages of Merchants to Default Rules: Practices of Trade, Ius Commune and Urban Law in Early Modern Antwerp. Journal of Legal History (1) 33(1): 3-29. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…De_ruysscher_Article.pdf

De Ruysscher Dave (2012) Handel in oud en nieuw recht: lobbyen voor een afzonderlijk handelsrecht doorheen de geschiedenis. Tijdschrift voor Privaatrecht (2011) 4(2011): 1599-1647. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…ud_en_nieuw_recht_22.pdf

De Ruysscher Dave (2012) La lex mercatoria contextualisée: tracer son parcours intellectuel. Revue Historique de Droit Francais et Etranger 90: 499-515. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…ia_contextualis_e_22.pdf

De Ruysscher Dave (2012) Lobbyen, vleien en herinneren: onderhandelen om privileges bij de Blijde Inkomst van Filips in Antwerpen (1549). Noordbrabants Historisch Jaarboek 29: 64-79. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…_22Lobbyen_vleien_22.pdf

De Ruysscher Dave (2012) Reconciling Old and New: Imprisonment for Debts and Cessio Bonorum, in Antwerp and Mechelen (c. 1500-c. 1530). In: European Traditions: Integration or Dis-Integration?. Wolf Productions, pp. 35-48. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2012) Van kade naar stadhuis. Informatieuitwisseling, fraudebestrijding en gereglementeerde innovatie in Antwerpse zeeverzekeringen (ca. 1550-ca. 1700). Tijdschrift voor Geschiedenis (125) 3(125): 367-383. ▸ Abstract

▸ Download from http://www.ingentaconnec…000125/00000003/art00006

Desutter Laurent (2012) La comédie du droit. Droit et Société (82) 2012(82): 828-831. ▸ Abstract

Desutter Laurent (2012) Pour en finir avec l'utilitarisme. Droit et Société (81) 2012(81): 503-505. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2011) Innovating Financial Law in Early Modern Europe: Transfers of Commercial Paper and Recourse Liability in Legislation and Ius Commune (Sixteenth to Eighteenth Centuries). European Review of Private Law (5) 19(5): 505-518. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2011) L’acculturation juridique des coutumes commerciaLes à Anvers. L’exemple de la lettre de change (XVIe-XVIIe siècle). In: Modernisme, tradition et acculturation juridique. Actes des Journées internationales de la Société d'Histoire du Droit 2008. Koninklijke Vlaamse Academie, pp. 151-160. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…uration_juridique_22.pdf

De Ruysscher Dave (2011) Van Themis en Mercurius. Handelsgebruiken- en recht in Antwerpen (15de-17de eeuw). Revue Belge de Philologie et d'Histoire = Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (4) 88(4): 1105-1134. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…emis_en_Mercurius_22.pdf

De Ruysscher Dave (2011) Westers recht in ontwikkeling: privaat- en publiekrecht van Rome tot vandaag. Kluwer. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2010) Spaanse Brabanders en hun regels. Antwerps handelsrecht te Amsterdam in de 17de eeuw. In: Histoire du droit et de la justice. Une nouvelle génération de recherches. Een nieuwe generatie in het onderzoek over de geschiedenis van het recht en van de justitie. Presses universitaires de Louvain, pp. 319-335. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2009) Antwerp commercial legislation in Amsterdam in the 17th century. Legal transplant or jumping board?. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (3-4) 77(3-4): 459-479. ▸ Abstract

▸ Download from http://www.ingentaconnec…=2fobineasu0m6.alexandra

De Ruysscher Dave (2009) From Individual Debt Recovery to Collective Liquidation Procedures. New Ideas on Creditors’ Rights in Sixteenth-Century Antwerp. In: Turning Points and Breaklines. Meidenbauer (München, DE), pp. 193-206. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2009) La protection légale et judiciaire contre les nuisances environnementales à Anvers et à Malines (16e-17e siècles). In: Droit et environnement. Centre d'Histoire Judiciaire, Lille (FR°, pp. 39-48. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2009) ‘Naer het Romeinsch recht alsmede den stiel mercantiel’. Handel en recht in de Antwerpse rechtbank (16de-17de eeuw). UGA. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2008) Antoon Anselmo’s Annotatiën ende commentariën op de Antwerpse costuymen (ca. 1625-1668): een nieuwe kijk op lokaal recht. Pro Memorie (2) 10(2): 166-181. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…_22Antoon_Anselmo_22.pdf

De Ruysscher Dave (2008) Designing the limits of creditworthiness. Insolvency in Antwerp bankruptcy legislation and practice (16th-17th centuries). Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (3-4) 76(3-4): 307-327. ▸ Abstract

▸ Download from http://www.ingentaconnec…a/2008/00000076/f0020003

De Ruysscher Dave (2007) Tussen centraal en eigen beheer. Wegen- en rivierbeleid in de heerlijkheid Mechelen (vijftiende tot achttiende eeuw). Noordbrabants Historisch Jaarboek 24: 136-165. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…l_en_eigen_beheer_22.pdf

De Ruysscher Dave (2007) ’Ter minste schade’. Milieurecht en –rechtspraak tussen buren te Antwerpen en Mechelen in de 16de en 17de eeuw. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 9: 83-97. ▸ Abstract

▸ Download https://cris.vub.be/file…er_minster_schade_22.pdf

De Ruysscher Dave (2006) Entre responsabilité individuelle et service public. Les stratégies d'assainissement urbain à Malines (XVIe-XVIIIe siècle). In: Les d�marches de la codification du moyen-�ge � nos jours. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, pp. 247-257. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2006) Law Merchant in the Mould. The Transfer and Transformation of Commercial Practices into Antwerp Customary Law (16th-17th Centuries). In: Rechtstransfer in der Geschichte. Legal Transfer in History. Meidenbauer (München, DE), pp. 433-445. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2004) Antwerpen als bakermat van een ius commune cambiale? De wissel in recht en praktijk (16de-17de eeuw). In: Congres Ius Commune, Leuven, 25 november 2004. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2004) Mededelingsplichten van en informatieverstrekking door het ziekenfonds. Tijdschrift voor Sociaal Recht (2) 88(2): 303-330. ▸ Abstract

De Ruysscher Dave (2000) De strijd tegen milieuverontreiniging te Mechelen (ca. 1470-1792). Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 104: 117-148. ▸ Abstract


Created with © by Alexander Riegler