Brecht Deseure

Contact

Brecht Deseure
Contextual Research in Law (CORE)
Building B
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
B-1050 Brussels
Belgium

Email
brecht.deseure@vub.ac.be

Publications

Deseure Brecht (2017) Constitutional precedence and the genesis of the Belgian Constitution of 1831. In: Reconsidering Constitutional Formation II. Springer.

Deseure Brecht (2017) The Faces of Power. History and the Legitimation of Napoleonic Rule in Belgium. French Historical Studies (4) 40(4): 555-585.

Deseure Brecht (2016) Bram van Oosteveldt, Tranen om het alledaagse: Diderot en het verlangen naar natuurlijkheid in het Brusselse theaterleven in de achttiende eeuw. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (3) 131(3).

▸ Download from http://www.bmgn-lchr.nl/…0.18352/bmgn-lchr.10251/

Deseure Brecht (2016) From pragmatic conservatism to formal continuity. Nineteenth-century views on the Old Regime origins of the Belgian Constitution. Giornale di Storia Costituzionale (2) 32(2): 257-277.

Deseure Brecht (2016) La représentation du pouvoir français en Belgique (1792-1799): entre révolution et tradition. Annales Historiques de la Révolution Française (2) 384(2): 109-130.

Deseure Brecht (2016) National Sovereignty in the Belgian Constitution of 1831. On the Meaning(s) of Article 25. In: Reconsidering Constitutional Formation I. Springer, pp. 93-157.

Deseure Brecht (2016) Stijn Reijnders, Plaatsen van verbeelding. Media, toerisme & fancultuur. Volkskunde (2) 117(2): 224-226.

Deseure Brecht, Berger Emmanuel (2016) Unity and fragmentation: recent trends in research on the ‘neuf départements réunis'. In: Napoleon’s Empire: European Politics in Global Perspective. Palgrave Macmillan, pp. 39-52.

De Ruysscher Dave, Cappelle Kaat, Colette Maarten, Deseure Brecht, Van Assche Gorik (2015) Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen. Legal history, moving in new directions. Maklu. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2015) De lange schaduw van de Blijde Inkomst. Revolutionair discours over de oude grondwetten in België. In: Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen. Legal history, moving in new directions.. Maklu, pp. 35-58.

Deseure Brecht (2015) Het tomeloze verleden. Over de geschiedenispolitiek van de Franse overheid in België. Romaneske (1) 40(1): 60-69.

Deseure Brecht (2015) Lotte Jensen en Nina Geerdink (red.), Oorlogsliteratuur in de Gouden Eeuw. Vorm, identiteit en herinnering. Nederlandse Letterkunde (3) 20(3): 207-209.

Deseure Brecht (2015) Matthias Meirlaen, Revoluties in de klas. Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden (1750-1850). Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (2) 27(2): 23-25.

Deseure Brecht, Beyen Marnix (2015) Local Memories in a Nationalizing and Globalizing World (1750-present). Palgrave Macmillan.

Deseure Brecht, Van Damme Ilja, Tritsmans Bart, Duerloo Luc (2015) Brandpunt van de stedelijke gemeenschap. De Grote Markt en het stadhuis. In: Het stadhuis van Antwerpen. 450 jaar geschiedenis. Pandora Publishers, pp. 33-67.

Deseure Brecht (2014) Marita Mathijsen, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (3) 11(3): 187-189.

Deseure Brecht (2014) Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België. Universitaire Pers Leuven. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) Al ongehoorde nieuwigheden: beleving van de Antwerpse stedelijke ruimte in revolutietijd. In: Tussen beleving en verbeelding. Universitaire Pers Leuven, pp. 221-244. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) José Olcina: L'opinion publique en Belgique entre 1812 et 1814 : les Belges face à l'écroulement de l'Empire. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 43: 292-294. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) Le temps retrouvé? La récupération du passé dans le cérémoniel public anversois. In: Bonaparte et l'Escaut. BAI, pp. 137-144. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) Le temps retrouvé? Recuperatie van het Antwerpse verleden in publiek ceremonieel. In: Bonaparte aan de Schelde. BAI, pp. 137-144. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) Rappelez-leur, pour mieux les persuader: French political legitimation and historical discourse in Belgium (1792-1799). In: Experiencing the French Revolution. Voltaire Foundation, pp. 221-244. ▸ Abstract

Deseure Brecht (2013) Regional memory in an age of centralisation: French identity politics in Brabant. In: Frontier and Border Regions in Early Modern Europe. Wehrhan Verlag, pp. 217-246. ▸ Abstract

Deseure Brecht, Pollmann Judith (2013) The experience of rupture and the history of memory. In: Memory before modernity. Brill, pp. 315-329. ▸ Abstract


Created with © by Alexander Riegler