Afstudeerrichting Economisch Recht

In onze snel evoluerende en voortdurend complexer wordende samenleving, waarvan het recht het product is, dringt de noodzaak tot specialisatie zich steeds meer op. Daarom biedt de Vakgroep Economisch Recht van de Vrije Universiteit Brussel de mogelijkheid om in het laatste (master)jaar van de opleiding Rechten voor de afstudeerrichting Economisch Recht te kiezen.

Het sluitstuk van de rechtenopleiding wordt dan gevormd door een masterproef omtrent een economischrechtelijk thema. Het onderwerp van deze masterproef moet immers juridisch of metajuridisch zijn en zich (bij voorkeur) situeren in de afstudeerrichting, minstens daaraan gelinkt kunnen worden. 

Verder is de afstudeerrichting economisch recht opgebouwd uit, enerzijds, een verplichte (stam) van opleidingsonderdelen t.b.v. 48 studiepunten en, anderzijds, een keuze van opleidingsonderdelen t.b.v. 12 studiepunten.

Klik hier voor het programma. 

Via de hyperlinks hierboven vindt u meer gedetailleerde informatie over deze opleidingsonderdelen, zoals eindcompetenties, aanbevolen voorkennis, inhoud, studiemateriaal en wijze van examineren.

Voor meer informatie over de masteropleiding in de Rechten, zie http://www.vub.ac.be/infoover/onderwijs/bama/of-m-recht.html.

Voor het reglement betreffende de masterproef, zie http://www.vub.ac.be/RG/REGLEMENTEN/Reglement%20masterproef%20Rechten.doc.