Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht

De Vakgroep Economisch Recht staat exclusief in voor de redactie van het tijdschrift “Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht”. Deze redactie bestaat uit:

  • Prof. dr. Koen Byttebier, Hoogleraar en Voorzitter Vakgroep Economisch Recht
  • Dhr. Tom Wera, Assistent Vakgroep Economisch Recht
  • Dhr. Joris De Wolf, Wetenschappelijk Medewerker Vakgroep Economisch Recht

Het tijdschrift Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht (ERO) is een Nederlandstalig juridisch vaktijdschrift dat haar lezers op de hoogte wenst te houden van de evoluties in de rechtspraak uit de brede sfeer van het economisch en financieel recht.

Voor dit tweemaandelijks tijdschrift verzorgt de voormelde VUB-redactie zowel de inzameling – vaak zelf ter griffie –, de selectie – onder de meer dan vijfhonderdduizend gerechtelijke uitspraken die (alleen al Nederlandstalig) België rijk is –, de pertinente samenvatting, als de algemene en bijzondere annotatie van de meest relevante vonnissen en arresten in de brede sfeer van het economisch en financieel recht. Het resultaat van deze werkzaamheden is ook terug te vinden op de online databank van het tijdschrift (zie http://elementaire-rechtspraak.be).

Bovendien verschijnt in de schoot van Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht geregeld een bijzonder nummer onder vorm van een boek dat de rechtspraak rond een bijzonder economischrechtelijk thema samenbrengt. Daarnaast verschijnt ook ieder jaar een (jaar)boek dat de verschenen rechtspraak van het afgelopen jaar op overzichtelijke wijze weet te bundelen.

De redactie heten alle rechtspraak in het ondernemingsrecht alsmede een eventuele annotering van harte welkom. De uitspraken en/of noten kunnen steeds worden ingestuurd naar ERO@vub.ac.be of op het volgende adres:

T.a.v. Voorzitter Vakgroep Economisch Recht
Vakgroep Economisch Recht
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel