Korte beschrijving

De Vakgroep Economisch Recht maakt deel uit van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Onze leden zijn stuk voor stuk prominente academici in diverse vakgebieden van het economisch recht.

Momenteel telt de Vakgroep aldus een 40-tal leden, naast professoren en assistenten, ook een zeer groot aantal onderzoekers afkomstig uit alle werelddelen, dit in een open geest van diversiteit en vanuit de overtuiging dat de bevruchtende werking van allianties met universiteiten over de hele wereld, een voorwaarde is voor grondig en vernieuwend rechts­wetenschappelijk onderzoek. 

Wat het nationaal recht betreft, spitst de Vakgroep zich in hoofdorde toe op onderzoek in het financieel recht, het vennootschapsrecht (met een uitgesproken specialisatie in het domein van M&A) en het Insolventierecht. Als co-bezieler van de Onderzoeksgroep BuCo, wordt daarnaast een bijzonder accent gelegd op het economisch contractenrecht.

Op internationaalrechtelijk vlak, ligt het onderzoeksaccent van de Vakgroep op het internationaal economisch en financieel recht. In deze domeinen verricht een onderzoekersgroep van 20 leden grondig (doctoraal en beleidsmatig) onderzoek in diverse deelgebieden van het economisch-en financieel recht.

De neerslag van de onderzoeksactiviteiten van de Vakgroep vindt zijn weg naar de prestigieuze reeks van publicaties van de Vakgroep Economisch Recht die ondertussen 15 delen telt. Een vergelijkbare Reeks van publicaties in het domein van het Internationaal Financieel en Economisch Recht is in voorbereiding.

De Vakgroep participeert zeer actief in diverse actuele evoluties van het economisch en financieel recht.

Tal van onze leden maken deel uit van de redactie van een aantal prominente tijdschriften. Bv. staan leden van de Vakgroep exclusief in voor de redactie van het tijdschrift  “Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht”.

De erkenning van de grote expertise van de Vakgroep heeft recent, in opdracht van de FOD Economie, geleid tot de redactie van een voorstel van  Wetboek Economisch Recht waarin de voornaamste economischrechtelijke regelgeving werd gecodificeerd.

Diverse andere projecten en onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van de Vakgroep vindt U nader uiteengezet op onze website. Alvast bedankt voor Uw virtueel bezoekje.

Voor verdere informatie, contacteer: Prof. dr. Koen Byttebier