Welcome


 

 News

The End of Financial Alchemy: Some issues of Belgian and European monetary and financial law and economics since the Financial Crisis of 2008 - 11/5/2017, VUB

Na de laatste financiële en economische crisis zijn er veel beloftes gemaakt om de stand van zaken te veranderen. Op mondiaal niveau hebben beleidsmensen beloofd om alles in te zetten om een herhaling van het 2007-2009 financiële drama te voorkomen en aldus de basisprincipes van onze monetaire en financiële systemen te herzien. De Stewardschip of Finance conferenties hebben tot doel deze beloftes te evalueren en om te onderzoeken of de veranderingen in kwestie werkelijk plaats hebben gevonden vanuit een kritisch interdisciplinair perspectief. Meer info over het programma en registratie

Interview met Prof. dr. Kim Van der Borght op Kanaal Z

Een handelsakkoord tussen EU en VS is nodig maar TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) is niet het juiste akkoord.

Lees meer

Kijk ook naar: Defiant Belgian Farmers Put EU-Canada Trade Deal at Risk

Matthias Gesquière werd aangesteld als curator over Optima faillissement

Matthias Gesquière, advocaat te Gent, werd aangesteld als één van de curatoren over het recente faillissement van de NV OPTIMA BANK.
Hij is sinds 2007 praktijkassistent voor het door Prof. Byttebier gedoceerde vak insolventierecht. Tijdens deze jarenlange samenwerking met Prof. Byttebier werden diverse studiedagen georganiseerd, en werd voorzien in  de publicatie van het eerste deel van een handboek insolventierecht (algemene beginselen).
De twee overige delen zijn in voorbereiding (rangregeling en faillissement / gerechtelijke reorganisatie).

 

Liber Amicorum Prof. Michel Flamée: oproep naar bijdragen

De Vakgroep Privaat- en Economisch Recht is een huldeboek aan het samenstellen voor prof. Michel Flamée. Dit boek zal onder e-book vorm in het najaar overhandigd worden. Intussen zijn de bijdragen voor dit boek ter raadpleging en discussie beschikbaar op : http://www.alkyone.be/category/liber-amicorum/
We zouden het e-book graag verder opluisteren met inbrengen van collegae en oud-studenten en zijn daarvoor op zoek naar herinneringen, zoals een markante of typerende quote van prof. Michel Flamée, een leuke anekdote over de colleges of het examen, een typerende examenvraag, een typerende karakteristiek van prof. Michel Flamée.  Lees meer
 

Interview met Koen Byttebier: "Landen zouden gratis geld moeten krijgen" in dewereldmorgen.be

Geld? Professor Koen Byttebier weet er alles van. Hij legt uit hoe ons papieren geld ontstond en welke rol banken daar precies in spelen. Maar hij heeft ook een oplossing omtrent hoe we schuldencrisissen en crashes in de toekomst beter kunnen vermijden. Geef gratis geld aan landen. Gratis? Ja. Lees meer