Vakgroepreeks

Boekenreeks van de Vakgroep Economisch Recht
van de Vrije Universiteit Brussel
 

1. MISSION STATEMENT

De boekenreeks van de Vakgroep Economisch Recht bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.

De Vakgroep stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees en internationaal perspectief.

De Vakgroep stimuleert en organiseert in het bijzonder multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het (privaat en publiek) ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht, het financieel recht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.

De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd in deze publicatiereeks van de Vakgroep en

zijn, te rekenen vanaf het Deel 16 van de Reeks (Handboek Fusies en Overnames), onderworpen aan een double-blind peer review. Deze boeken beantwoorden bijgevolg aan de hoogste academische normen.

 

2 DOEL(GROEP)

Het doel van de Reeks is de kennisoverdracht en een open discussie omtrent het economisch recht in de meest brede zin te stimuleren. De boekenreeks heeft dan ook een ruime doelgroep voor ogen en richt zich zowel tot advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, revisoren en accountants evenals tot academici die rond deze thema’s werkzaam zijn.

 

3. SAMENSTELLING EDITORIAL BOARD

Teneinde de voormelde doelstellingen te verwezenlijken, wordt de Reeks met ingang van 01/01/2012, uitgegeven onder de wetenschappelijke leiding van een Editorial Board, met een gemengde samenstelling uit zowel leden van de Vakgroep, als externe hoog gerenommeerde specialisten.

De samenstelling van deze Board is als volgt:

Hoofdredacteur / Voorzitter:

Koen BYTTEBIER, Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel en advocaat, partner Everest

Redactiesecretariaat:

Tom WERA, assistent verbonden aan de Vakgroep en advocaat Everest

Redactieleden:

Michel FLAMÉE, Buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel, bijzonder mandataris NBB en voorzitter CEPINA

Jean-Marie NELISSEN GRADE, ere-advocaat bij het Hof van Cassatie, Emeritus-Hoogleraar K.U.Leuven

Jan PEETERS, advocaat, partner Stibbe

Koen TROCH, bedrijfsjurist, Head Legal Commercial, Corporate and Public Banking, BNP Paribas Fortis

 

4. VERSCHENEN

Zijn tot dusver in de Vakgroepreeks verschenen:

 

1. K. Byttebier, R. Feltkamp en A. François (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, 611 p.

 

 

 

 

2. K. Byttebier, R. Feltkamp(eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1998, 332 p.

 

 

 

 

Nr. 3. Ph. Colle en J.-L. Fagnart, Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandsverzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, 147 p. 

 

 

 
 

 

 Nr. 4. M. Flamée en R. Feltkamp (eds.), Juridische aspecten van de transmillenniumproblematiek, Antwerpen, Maklu, 1999, 119 p.

  

 

 
 

 

 Nr. 5. K. Byttebier, S. Baeten en K. Leus(eds.),  Onderneming van Publiek Recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, 454 p.

 

 

 

 

Nr. 6. K. Byttebier, R. Feltkamp en E. Janssens(eds.), Internet en Recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2001, 1183 p.

 

 

 

 

Nr. 7. K. Byttebier, E. De Batselier en E. Janssens(eds.), Bank-Verzekeren / Bancassurance, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2002, 431 p.

 

 

 

 

Nr. 8. K. Byttebier (ed.), Corporate governance. Eigendom, bestuur en controle van vennootschappen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2003, 307 p.

 

 

 

 

Nr.9. K. Byttebier, E. De Batselier en E. Janssens (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord herbekeken, Antwerpen, Maklu, 2004, 245 p.

 

 

 

 

Nr. 10. K. Byttebier, E. De Batselier en E. Janssens (eds.), Een analyse van de nieuwe VZW-Wet, Antwerpen, Maklu, 2004, 280 p.

 

 

 

 

Nr. 11. K. Byttebier, E. De Batselier en R. Feltkamp (eds.), Tendenzen in het economisch recht, Antwerpen, Maklu, 2006, 399 p.

 

 

 

 

Nr.12. K. Byttebier, E. R. Feltkamp en E. Janssens (eds.), Capita Selecta Economisch Recht, Antwerpen, Maklu, 2007, 465 p.

 

 

 

 

Nr. 13. K. Byttebier, A. François, E. Janssens en T. Van de Gehuchte (eds.), Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, 311 p.

 
 

 

 

Nr. 14. Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 269 p.

 

 

 

 


Nr. 15. Feltkamp en F. Vanbossele (eds.), Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten - Welke toekomst beschoren? / Autonomie de la volonté, liberté contractuelle et contrats d’entreprise - Quel avenir?, Antwerpen, Intersentia, 2011. 

 

 

 

Nr. 16. K. Byttebier, Handboek Fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 1066 p. (Guaran­teed Peer Reviewed Content).