Wetboek Economisch Recht

 
In de periode 2007-2010 is door leden van de Vakgroep Economisch Recht, o.l.v. prof. dr. K. Byttebier, overgegaan tot de redactie van een ‘Wetboek Economisch Recht’, in opdracht van de FOD Economie.
 
De redactie van het Wetboek-project was in handen van prof. dr. K. Byttebier, prof. dr. R. Feltkamp en de heer F. Vanbossele (wetenschappelijk medewerker van de Vakgroep Economisch Recht).
 
De werkzaamheden van dit redactieteam hebben geleid tot een zeer grondig codificatieproject. Het voorstel van Wetboek Economisch Recht dat hieruit is voortgevloeid, bundelt de meeste economisch­rechtelijke wetgeving, in­zonderheid:
 
 • Algemene principes van het economisch recht,
 • Toegangs- en vestigingswetgeving,
 • Economische overeenkomsten,
 • KBO-wetgeving,
 • Boekhoudwetgeving,
 • Wetgeving handelspraktijken (marktpraktijken),
 • Mededingingsrecht,
 • Recht inzake economische tussenpersonen,
 • Prijzenreglementering,
 • Economischrechtelijk overheidsinstrumentarium,
 • Economischrechtelijke handhavingsmechanismen,
 • Etc.

 

Het voorstel van Wetboek van Economisch Recht werd opgeleverd en plechtig overhandigd aan de Federale regering op een Academische zitting die heeft plaats gevonden op 14 november 2009.
 
De tekst van het ontwerp van Wetboek, zoals opgeleverd, kan worden terug gevonden op de website van de FOD Economie, waarop ook diverse andere resultaten van de werkzaamheden van het codificatieproject zijn vermeld:
 
 
Hierop vindt u onder meer: