Centre for Ethics and Humanism
Header
Centrum voor Ethiek en Humanisme
Header

Bij ASP Editions verscheen zonet het nieuwe boek van ETHU-lid Prof. dr. Marc Van den Bossche: Vreemde wereld. Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden (2018).

Een vloeibaar leven is een leven dat geleefd wordt in omstandigheden van voortdurende onzekerheid. Dat leven, anno nu, speelt zich af in een samenleving die Zygmunt Bauman vloeibaar modern noemt. In een dergelijke samenleving veranderen de omstandigheden waarin mensen leven dusdanig snel dat ze niet eens de kans hebben enige vastheid te verwerven en tot gewoonte of routine te worden. Een vloeibaar leven is bovendien ook (more…)

Nieuwe publicatie: ‘Voorwoorden’

August 31st, 2018 | Posted by admin in News | Publications

Volume 13 van de Kierkegaard Werken is verschenen. In 1844 publiceerde Kierkegaard, alias Nicolaus Notabene, samen met Het begrip angst een verzameling van acht voorwoorden tot onbestaande boeken, voorafgegaan door een voorwoord. In die voorwoorden richt de schrijver zijn pijlen hoofdzakelijk op de Deense cultuurpaus Johan Ludvig Heiberg. De Deense denker en cultuurcriticus Georg Brandes, tevens Kierkegaards eerste biograaf, beschouwt het boekje als “één van de leukste en geestigste onder alle kleine plagerige boeken die ooit in het Deens geschreven zijn”. Maar nog meer vormt Voorwoorden in de geschiedenis van de wijsbegeerte een uniek werk dat het postmoderne denken in de tijd vooruit is gebleken. (more…)

New publications by Sonja Lavaert

June 5th, 2018 | Posted by admin in News | Publications

ETHU member Sonja Lavaert, together with colleague of Marburg University Winfried Schröder, edited a book volume titled Aufklärungs-Kritik und Aufklärungs-Mythen. Horkheimer und Adorno in philosophiehistorischer Perspektive that has now been published with De Gruyter

The most rigorous attack launched against the Enlightenment was elaborated in Max Horkheimer’s and Theodor W. Adorno’s Dialectic of Enlightenment, which still inspires contemporary critics of modernity and rationality. Their charge that the Enlightenment, instead of promoting emancipation and humanistic values, had in fact catastrophic effects is based both on a general critique of rationality and an analysis of the thought of philosophers whom they regarded as protagonists of the Enlightenment: Bacon, Spinoza, Kant and de Sade. While their general critique of rationality has been intensely discussed in recent decades, historians of philosophy have rarely paid attention to the question (more…)

ETHU member Prof. Dr. Sonja Lavaert co-edited the following volume: Aufklärungs-Kritik und Aufklärungs-Mythen. Horkheimer und Adorno in philosophiehistorischer Perspektive (Horkheimer’s and Adorno’s Dialectic of Enlightenment in a historical-philosophical perspective), herausgegeben von Sonja Lavaert und Winfried Schröder, De Gruyter, 2018. (more…)

Debat georganiseerd door Idealab The Biopolitical Condition | Academische Stichting KU Leuven en De Uil van Minerva – Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur bij de voorstelling van een themanummer van De Uil van Minerva waaraan ETHU-lid Prof. dr. Sonja Lavaert een bijdrage leverde.

Voor alle info, klik hier (pdf).

Prof. dr. Karl Verstrynge schreef voor De Tijd het volgende opiniestuk over vluchtelingen en morele plicht: http://www.tijd.be/opinie/algemeen/Vluchtelingen_morele_plicht_en_schaamrood.9842992-7765.art.

Een nieuwe vertaling in de serie Søren Kierkegaard Werken verscheen zopas: Opbouwende toespraken in verschillende geest.

Opbouwende toespraken in verschillende geest bevat enkele hoogtepunten uit Kierkegaards schrijverschap. De bekende toespraak ‘Zuiverheid van hart is één ding te willen’ belicht de thematiek van vertwijfeling en zelfwording. Kierkegaard doet dat in een stijl die opbouwend en tegelijk ook beeldend en ironisch is. In het tweede deel van het boek verschijnen de lelies op het veld en de vogels in de lucht als verrassende leermeesters in onbezorgdheid en menselijkheid. In het laatste deel laat Kierkegaard de lezer ontdekken hoe lijden paradoxaal vreugdevol kan zijn. Onder de tegendraadse titel ‘Het evangelie van het lijden’ brengt hij voor het eerst in zijn oeuvre de christelijke bestaansvorm van binnenuit ter sprake. (more…)

A new volume of Re-Thinking Europe is now published online. You can download it from: http://www.rethinking-europe.ugent.be/books.html.

The second volume of the series Re-Thinking Europe offers an extended and revised version of the papers presented at the third edition of the workshop held on 19th December 2014 at the Free University of Brussels (VUB) and organized by the Centre for Ethics and Humanism in collaboration with the Centre for Critical Philosophy of Ghent University.

The volume examines a diversity of topics (cosmopolitanism, fraternity, the burqa ban debate, political theology, human rights and democracy) from very different perspectives, methodological strategies and scientific backgrounds. Nevertheless, all papers share the same ultimate horizon of meaning: Europe as an on-going challenge of permanent reflection on the limits, constraints and possibilities of critical thinking.

Vrijheid van religie en neutraliteit van de overheid lijken een verworven recht. Onder vrijzinnig, atheïstisch of humanistisch geïnspireerde auteurs tekent zich echter een duidelijke breuklijn af in de discussie over hoe de publieke ruimte kan ingevuld worden. Aan de ene kant vinden we fervente voorvechters van het ‘vrij zijn van religie’ (freedom from) en van een strikte neutraliteit, aan de andere kant wordt vrijheid van religie (freedom of) benadrukt en een inclusieve of pluralistische neutraliteit verdedigd. Een debat als dat over het hoofddoekenverbod heeft deze breuklijn duidelijk naar voren laten komen. (more…)

ETHU-onderzoeker Yoni Van Den Eede stelt op 15 oktober zijn nieuwe boek Vanzelf. Tegen het efficiëntiedenken en de doelmatigheidscultuur (Leuven/Den Haag: Acco) voor in boekhandel De Zondvloed in Mechelen.

Vanzelf is een cultuurfilosofisch, cultuurkritisch essay, dat op een deels provocerende, deels speelse manier het efficiëntiediscours en onze obsessie met doelen allerhande op de korrel neemt. (more…)