Centre for Ethics and Humanism
Header
Centrum voor Ethiek en Humanisme
Header

Welkom op de nieuwe editie van het onderzoeksseminarie ‘Mediafilosofie & mediatheorie’ dat plaatsvindt van 13u tot 15u op 4 februari, 3 maart, 14 april en 12 mei aan de VUB, campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

In dit interdisciplinair onderzoeksseminarie bediscussiëren we thema’s op het snijpunt van de filosofie van de technologie en mediafilosofie, communicatiewetenschappen en mediastudies (mediasociologie) en de cultuurfilosofie.

Dit jaar wordt het onderzoeksseminarie opgevat als een leesgroep, die zal focussen op het werk van José Ortega y Gasset en specifiek diens boek De opstand van de massamens. (more…)