Centre for Ethics and Humanism
Header
Centrum voor Ethiek en Humanisme
Header

New publications, out soon: ‘Naar een inclusief burgerschap voor personen met een beperking’ & ‘Nog altijd baas in eigen buik?’

June 26th, 2013 | Posted by admin in News | Publications

Twee nieuwe publicaties van ETHU-lid Gily Coene verschijnen binnenkort.Gily Coene & Sophie Bollen (red.), Nog altijd baas in eigen buik? Een kritische doorlichting van de Belgische abortuswetgeving en -praktijk. Brussel, VUBPRESS, 2013

Tweespraak Vrouwenstudies

 

Gily Coene & Kristof Uvijn (red.), Naar een inclusief burgerschap voor personen met een beperking. Gent, Academia Press, 201

De voorbije decennia hebben personen met een handicap of beperking een moeizame strijd geleverd om basisrechten op te eisen en op voet van gelijkheid met andere burgers in de samenleving erkend te worden. Uit tal van studies en rapporten blijkt echter dat zij nog steeds een zeer kwetsbare groep vormen in onze samenleving. Discriminatie is een veel voorkomend fenomeen, basisvoorzieningen zijn vaak niet toegankelijk en in het sociale en politieke leven zijn mensen met een beperking zo goed als onzichtbaar.

De verankering en implementatie van fundamentele rechten en de volwaardige erkenning van deze minderheidsgroep stoot tel- kens tegen een aantal vooroordelen. We staan op theoretisch en op beleidsmatig vlak dan ook voor tal van uitdagingen. Dit boek bundelt diverse perspectieven die kunnen bijdragen tot een kriti- sche dialoog over de basiswaarden, de normatieve kaders en de implicaties voor een inclusief burgerschapsbeleid voor personen met een beperking. Het is gericht tot een breder publiek van beleidsmakers, onderzoekers en praktijkdeskundigen.

GILY COENE is Doctor in de Moraalwetenschappen en heden docent aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Ze publiceerde onder meer Ethisch(e) Zorgen, Filosofie en ethiek van de zorg en hulpverlening (samen met Koen Raes, Academia Press, 2010).

KRISTOF UVIJN studeerde Ergotherapie en Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent en is heden lector Ergotherapie aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn.