Centre for Ethics and Humanism
Header
Centrum voor Ethiek en Humanisme
Header

New publication: Gily Coene & Marc Van den Bossche (red.), ‘Vrij(heid) van religie’

December 8th, 2015 | Posted by admin in News | Publications

Vrijheid van religie en neutraliteit van de overheid lijken een verworven recht. Onder vrijzinnig, atheïstisch of humanistisch geïnspireerde auteurs tekent zich echter een duidelijke breuklijn af in de discussie over hoe de publieke ruimte kan ingevuld worden. Aan de ene kant vinden we fervente voorvechters van het ‘vrij zijn van religie’ (freedom from) en van een strikte neutraliteit, aan de andere kant wordt vrijheid van religie (freedom of) benadrukt en een inclusieve of pluralistische neutraliteit verdedigd. Een debat als dat over het hoofddoekenverbod heeft deze breuklijn duidelijk naar voren laten komen.

Verschillende auteurs belichten deze thematiek vanuit filosofisch, ethisch, sociologisch en juridisch perspectief.

Klik hier voor meer informatie over het boek.