Centre for Ethics and Humanism
Header
Centrum voor Ethiek en Humanisme
Header

Onderzoeksseminarie ‘Mediafilosofie & mediatheorie’ — editie 2015-2016 – 2de semester

January 10th, 2016 | Posted by admin in Events | News

Welkom op de nieuwe editie van het onderzoeksseminarie ‘Mediafilosofie & mediatheorie’ dat plaatsvindt van 13u tot 15u op 4 februari, 3 maart, 14 april en 12 mei aan de VUB, campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

In dit interdisciplinair onderzoeksseminarie bediscussiëren we thema’s op het snijpunt van de filosofie van de technologie en mediafilosofie, communicatiewetenschappen en mediastudies (mediasociologie) en de cultuurfilosofie.

Dit jaar wordt het onderzoeksseminarie opgevat als een leesgroep, die zal focussen op het werk van José Ortega y Gasset en specifiek diens boek De opstand van de massamens.

In de eerste sessie zal Prof. dr. em. Onno Zijlstra – die zijn proefschrift schreef over de Spaanse filosoof – een algemene inleiding tot Ortega y Gassets werk verzorgen. We bespreken tijdens die eerste bijeenkomst tevens welke stukken we zullen lezen in de daaropvolgende sessies.

Het seminarie wordt georganiseerd door Prof. dr. K. Verstrynge (ETHU) en Prof. dr. J. Bauwens (CEMESO).

Het organiserend comité bestaat uit Prof. dr. Jo Bauwens (SCOM), Prof. dr. Karl Verstrynge (FILO, SCOM), dr. Yoni Van Den Eede (FILO) and dr. Katleen Gabriels (FILO).

Registreren?
Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. Gelieve een e-mail naar katleen.gabriels@vub.ac.be te sturen, ten laatste op 1 februari. Om het debat te stimuleren, beperken we het aantal deelnemers tot maximum 15.

Locatie?
Alle sessie vinden plaats op de VUB, campus Etterbeek, Pleinlaan 5, 1050 Brussels. Het lokaal wordt nog gecommuniceerd.

Doctoraatsstudent?
Het onderzoeksseminarie vormt een onderdeel van de Doctoral School Human Sciences (DSh). Doctoraatsstudenten ontvangen 1 credit per sessie.

Programma?
4 februari, 3 maart, 14 april en 12 mei, elke keer van 13 tot 15u.