Centre for Ethics and Humanism
Header
Centrum voor Ethiek en Humanisme
Header

Op maandag 15 februari e.k. zal de heer Dr. Koen Baeten (Odisee) een lezing geven met als titel: ‘Iemand zien staan. Over Axel Honneths interpretatie van liefde, recht en solidariteit’. Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot discussie over desbetreffende tekst. De lezing heeft plaats om 16u in lokaal F.5.206. (more…)

Welkom op de nieuwe editie van het onderzoeksseminarie ‘Mediafilosofie & mediatheorie’ dat plaatsvindt van 13u tot 15u op 4 februari, 3 maart, 14 april en 12 mei aan de VUB, campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

In dit interdisciplinair onderzoeksseminarie bediscussiëren we thema’s op het snijpunt van de filosofie van de technologie en mediafilosofie, communicatiewetenschappen en mediastudies (mediasociologie) en de cultuurfilosofie.

Dit jaar wordt het onderzoeksseminarie opgevat als een leesgroep, die zal focussen op het werk van José Ortega y Gasset en specifiek diens boek De opstand van de massamens. (more…)

Vrijheid van religie en neutraliteit van de overheid lijken een verworven recht. Onder vrijzinnig, atheïstisch of humanistisch geïnspireerde auteurs tekent zich echter een duidelijke breuklijn af in de discussie over hoe de publieke ruimte kan ingevuld worden. Aan de ene kant vinden we fervente voorvechters van het ‘vrij zijn van religie’ (freedom from) en van een strikte neutraliteit, aan de andere kant wordt vrijheid van religie (freedom of) benadrukt en een inclusieve of pluralistische neutraliteit verdedigd. Een debat als dat over het hoofddoekenverbod heeft deze breuklijn duidelijk naar voren laten komen. (more…)

On Tuesday 24 November 2015, Dr. Stine Zink Kaasgaard will give a guest lecture entitled ‘On Thoughts Fractured in Existential Surfaces in Kierkegaard’.

Abstract:

The talk of the town is on existence. The question raised in this lecture concerns the possible challenge posed to thought when thought thinks existence. The difficulty is, so we hear in this talk—at least from Johannes Climacus—to create difficulties everywhere. So the question seems to become: which difficulties, and where? It is the outset of this talk to search what I shall call the fractures imposed in thought when existence presents itself, not only as thought about but as thought touched by its own endeavor—to think of, with, in, and by existence. Running counter to, or exactly fracturing systematic thought, we find—perhaps—before any singular philosophical problem presents itself, the difficulty that there are, existentially speaking, difficulties everywhere that disturb any univocal, philosophical formulation. (more…)

Op donderdag 17/12/2015 van 16u tot 19u wordt het college Interpretatie filosofische teksten van de Verlichting. Verlichting en democratie / Kritiek en mythen van de Verlichting (S. Lavaert) afgesloten met een open discussie. Van de studenten die ingeschreven zijn in de cursus, dag- en werkstudenten, wordt verwacht dat ze minstens één inhoudelijke vraag op tafel leggen waarover zal worden gediscussieerd. Alle behandelde thema’s kunnen aan bod komen. De Quodlibet-les sluit het semester af en staat open voor alle geïnteresseerden, en in het bijzonder voor studenten FILO en oud-studenten van de cursussen Filosofische teksten van de Verlichting en Thema’s wijsbegeerte van de Nieuwe tijd. (more…)

Prof. dr. Joachim Duyndam is Socrates hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij studeerde filosofie aan de universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Amsterdam, waar hij in 1984 cum laude afstudeerde bij de hermeneutische filosoof prof. dr. Theo de Boer. In 1997 promoveerde hij op een onderzoek naar empathie en inlevingsvermogen (Denken, passie en compassie). (more…)

ETHU-onderzoeker Yoni Van Den Eede stelt op 15 oktober zijn nieuwe boek Vanzelf. Tegen het efficiëntiedenken en de doelmatigheidscultuur (Leuven/Den Haag: Acco) voor in boekhandel De Zondvloed in Mechelen.

Vanzelf is een cultuurfilosofisch, cultuurkritisch essay, dat op een deels provocerende, deels speelse manier het efficiëntiediscours en onze obsessie met doelen allerhande op de korrel neemt. (more…)

By: Wouter Peeters (VUB-ETHU), Andries De Smet (UGent), Lisa Diependaele (UGent) en Sigrid Sterckx (UGent)

Published by: Palgrave MacMillan (February 2015) (more…)

The Centre for Ethics and Humanism is very pleased to announce the launch of the Annual ETHU Seminar: four philosophy-lunch-talks on humanism in a historical perspective by international scholars. Attendance is free, but registration is needed (max. 25 participants). (more…)

You are cordially invited to the four research seminars ‘Media philosophy & Media theory’ which will take place from 2 to 4 pm on February 26, March 27, April 30, and May 19 at VUB, Campus Etterbeek (more practical information, see below). 

In these interdisciplinary research seminars we discuss themes at the crossroads of the philosophy of media and technology, communication and media studies (media sociology), and the philosophy of culture. During each session, an invited speaker will present (part of) his/her research, followed by an extended and thorough group discussion. (more…)