MEPS - Methoden in psychologie

In de opleidingen psychologie wordt een sterke klemtoon gelegd op methodologie, zowel voor de psychologische praktijk als voor onderzoek en studenten worden dan ook van bij het begin van de opleiding ingewijd in de vele aspecten van methodologie, ondermeer via de opleidingsonderdelen OnderzoeksMethoden en –Technieken, Multivariate Data-Analyse, Surveyonderzoek en Kwantitatieve Methoden van Onderzoek, maar ook via tal van opleidingsonderdelen die niet tot de bevoegdheid van MEPS behoren. Daarbij worden studenten aangespoord tot kritische reflectie over de gehanteerde methoden en technieken, de data-analyse en de rapportering en dit zowel in het kader van specifieke opleidingsonderdelen, in taken, tijdens de stage en vooral ook voor de Meesterproef.

Onderzoek / Research on meaurement of subjective beliefs

Het onderzoek situeert zich vooral op het vlak van:

  • Meten van subjectieve begrippen, met name “Geluk”, Levenskwaliteit” ed.
  • Informatie Integratie: Functional Measurement (hoe combineren mensen meerdere stimuli in een algemene indruk?)
  • Measurement invariance (werkt eenzelfde meetinstrument op dezelfde manier in verschillende deelpopulaties?)
  • Data-kwaliteit bij onderzoek via Internet

Research is focused on measurement of subjective beliefs, including

  • Measurement of subjective concepts such as Happiness

  • Information integration or how people built a general impression

  • Measurement invariance

  • Quality of research through the Internet

 

Medewerkers / Staff

Onderwijzend personeel / Teaching Staff

Assistenten / Teaching and Research Assistants

Vroegere leden / Former members

Voor studenten

Klik hier voor informatie over de stages.

Klik hier voor informatie over de meesterproef.


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be