°Van Duynslaeger Marijke

Vrije Universiteit Brussel - PESP
Pleinlaan 2
B - 1050 Brussel
Belgium

email: marijke.van.duynslaeger[typeAT]vub.ac.be
phone: +32-2-629 23 31
fax: +32-2-629 24 89
office: 3B201b

Vita

MSc in Psychology (Clinical Psychology) - Vrije Universiteit Brussel, September 2002

Masters Degree in Cognitive Science / DEA en Sciences Cognitives (site ULg) - Université Libre de Bruxelles, October 2003

Research

Spontaneous inferences of goals and traits

Worden attributies over de doelen van actoren spontaan afgeleid wanneer waarnemers informatie krijgen over een gebeurtenis of een handeling? Onderzoek in de sociale cognitie heeft aangetoond dat attributies over disposities van een actor spontaan afgeleid worden, dat wil zeggen, zonder dat de waarnemer zich daar bewust vragen over stelt. Disposities verwijzen naar stabiele en algemene trekken van een persoon.

Het doel van mijn project is om nieuw onderzoek over de spontane attributie van doelen samen te brengen met vorig onderzoek over spontane dispositionele attributies, door na te gaan in welke mate deze processen gelijkaardig zijn en interageren. Connectionistische modellen, gebaseerd op neurale structuren in het menselijke brein, gaan er van uit dat mensen concepten gerelateerd aan een bepaalde stimulus automatisch activeren, dat wil zeggen zonder dat ze de intentie hebben om dat te doen en zonder dat ze zich ervan bewust zijn. Het is vanuit deze connectionistische modellen dat we veronderstellen dat er een grote overeenkomst is tussen de spontane activering van de reeds gekende dispositionele attributies en de nog weinig bestudeerde attributies over doelen.

De vraag over de aard en spontaniteit van inferenties over doelen is van belang omdat hierover weinig onderzoek werd verricht, en daardoor het ongefundeerde beeld onstaat dat enkel inferenties over disposities spontaan worden gegenereerd. Wanneer mensen onbewust oordelen maken over de doelen en motieven van actoren, kan dat verdere gevolgen hebben op hun oordelen en gedrag ten opzichte van die actoren. [English summary soon]

Publications

List of publications


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be