SOPS - Onderzoek in Sociale Neuro / Research on Social Neuroscience

Learn more about our recent projects…
Learn more about the Social Brain project...

(English below)

“Walen zijn lui”, “vrouwen shoppen graag” en “Amerikanen zijn dik” zijn voorbeelden van stereotypes. “Mijn vriendin is knap” en “Mijn moeder is overbezorgd” zijn oordelen over mensen die we goed kennen, en dikwijls ook juister zijn. We gebruiken stereotypes en oordelen over groepen en mensen om ons beter te kunnen bewegen door de diverse sociale realiteit. Maar wat gebeurt er als we informatie krijgen die tegen die stereotypes ingaat? Zijn alle stereotypes en oordelen even resistent voor verandering en hoe kunnen we dit nagaan? Hoe  werken stereotypes en oordelen in onze hersenen? Waar in de hersenen zitten die oordelen, en waar zitten de groepen en mensen waarover we oordelen?

Dit zijn een aantal van de vragen waar de onderzoeksgroep Sociale Psychologie een antwoord op probeert te vinden. De onderzoekers specialiseren zich in de sociale neurowetenschappen en bestuderen het mysterie van de hersenen die ons sociaal gedrag sturen en hoe de sociale context, de groep en normen daar een impact op hebben.

In de sociale neurowetenschappen worden gedragsexperimenten met fMRI- of EEG-scans gecombineerd om te zien welke delen van onze hersenen actief zijn bij bepaalde sociale en cognitieve processen. Zo bestuderen de onderzoekers bijvoorbeeld welke mechanismen in onze hersenen  ervoor zorgen dat we ons eigen gedrag en dat van anderen begrijpen in termen van gedachten en oordelen over andere mensen, zoals hun intenties, interesses, karaktertrekken), of in termen van oorzaak en gevolg, een sociaal proces dat causale attributie heet.

Door de hersenen op deze manier te bestuderen, weten we bijvoorbeeld ook dat je aandacht op iets vestigen (een voorbeeld van een puur cognitief proces) en de wensen, intenties of overtuigingen van iemand anders proberen te ontdekken (een sociaal-cognitief proces) een erg gelijkaardig patroon in hersenactiviteit uitlokt. Het zou kunnen dat het begrijpen van gedachten van anderen is ontstaan uit de primitievere vaardigheid om je aandacht te richten op onverwachte externe biologisch of interne geheugen (wat weet ik nog van de ander) prikkels. Deze hypothese levert waardevolle informatie op over het verband tussen aandachtsoriëntatie  en autisme gerelateerde trekken.

Hoe we met andere mensen omgaan en welke mechanismen in onze hersenen daarmee gepaard gaan, kan de onderzoekers veel informatie opleveren over een breed spectrum van onderwerpen zoals bijvoorbeeld gedachtenlezen (hoe we spontaan mensen hun doelen en wensen afleiden door ze te observeren), autisme (het gebrek aan inzicht in anderen) en paranoia (te veel verborgen motieven zien in anderen).

Onderzoek heeft ook geleerd waar we belangrijke informatie over karaktertrekken van andere mensen opslaan en bewaren in de hersenen. Dit onderzoek levert belangrijke informatie op over stoornissen in het brein door ongeval of herseninfarct, en welke gevolgen ze hebben op het sociaal functioneren. De meest abstracte en strategische oordelen over mensen vallen dan soms helemaal weg, met als gevolg minder accurate sociale oordelen.


Our major research interest is currently social neuroscience, or the neurological underpinning of the psychology on social behavior. In particular, we focus on person impression formation involving traits, goals, attributions and affective states of others.

Many social processes that look quite similar from the surface, may in fact appear very much different if explored from a neurological perspective and methodology. Our lab asks novel questions about underlying neurological processes of social processes by using state-of-the-art imaging methods such as fMRI (functional magnetic resonance imaging) and ERP (event-related potentials). As such, the study of social processes may not only become much more fine-grained, but ultimately also more accurate in its understanding of underlying processes and prediction of social behavior.

One of our interests in social neuroscience is spontaneous social inferences. We explore the question of whether earlier social neuroscience findings in which participants make such inferences explicitly, generalize to the case where these inferences are made implicitly. We also explore the similarities and differences between different judgments about other's such as goals, beliefs, traits and so on. We also investigate how social context, groups, norms and affective factors impact on these inferences, and which brain areas are involved and when.

Another interest refers to construal level theory. This theory claims that the level at which social and non-social events are construed and defined, strongly determines how we interpret these events. We hypothesize that the construal level also determines which brain areas are involved in social judgment. Construals of the here-and-now tend to recruit the brain areas involved in temporary judgments. In contrast, construals at a larger psychological distance (other persons instead of me, hypothetical or future events instead of the present, person traits rather than situational inferences) tend to implicate brain areas involved in inferring enduring characteristics.

Another recent interest is the memory representation or “code” of social judgments: traits, of the agents that engage in trait-implying behaviors and of the goals that they pursue. For this we use a methodology known as fMRI adaptation.

Recent studies at our lab suggest that the cerebellum is involved in social process, and we explore now the role of the cerebellum in social cognition.

 

Learn more about our recent projects…

Learn more about the Social Brain project...

The methods used in our lab are EEG. For fMRI, we collaborate with the University of Ghent, where we use a scanner designated to research only.

 

For more information on social and affective neuroscience in Europe, take a look at:

ESAN: European Social and Affective Neurscience

 


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be