Quodlibet V.1 (Prof. Sonja Lavaert)

Filosofie van de Verlichting
Verlichting, kritiek en vrijdenken
Concept, schaduwzijden en actuele betekenis
Sonja Lavaert

20 december 2018 – van 16u tot 19u in D.2.13

Op donderdag 20/12/2018 van 16u tot 19u wordt het college Filosofie van de Verlichting (S. Lavaert) afgesloten met een open discussie. Van de studenten die ingeschreven zijn in de cursus, dag- en werkstudenten, wordt verwacht dat ze minstens één inhoudelijke vraag op tafel leggen waarover zal worden gediscussieerd. We focussen op het concept, de schaduwzijden en de actuele betekenis van de Verlichting en voor de concrete vragen op de teksten (bezorgd via Canvas) van Horkheimer & Adorno, Hénaff en Castoriadis.

De Quodlibet-les sluit het semester af en staat open voor alle geïnteresseerden, en in het bijzonder voor studenten FILO en oud-studenten van de cursussen Filosofie van de Verlichting en Thema’s wijsbegeerte van de Nieuwe tijd.

Voor meer informatie (ook in verband met de teksten) zich wenden tot: sonja.lavaert@vub.be.

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Calewaert-leerstoel Katleen Gabriëls (vervolg)

Les 1: Ethische implicaties van algoritmen en machine learning

Datum: Woensdag 5 december 2018 (Week van de Verlichting)
Tijdstip: 12:00-13:00
Lokaal: D.003
Gratis broodje voor ingeschrevenen

Abstract: De opzet van de lezing is dieper ingaan op ethische gevolgen van het gebruik van algoritmen, ook bij machine learning en deep learning. Technologie is niet neutraal, en de beslissingen van algoritmen ook niet. Een algoritme is niet inherent objectief. Als algoritmen bijvoorbeeld getraind worden met vooringenomen data, dan zullen zij vooringenomen beslissingen nemen. Het doel is om de studenten en andere aanwezigen een kritisch inzicht in de materie te geven, aan de hand van een resem voorbeelden (bv. e-court). De lezing zal ongeveer 45 minuten duren, daarna is er tijd voor vragen.

Inschrijven: https://goo.gl/forms/FJuzEXf4dgHzHaqr2

— — — 

Les 2: Filosofie en ethiek van AI

Datum: Dinsdag 18 december 2018
Tijdstip: 11:00-13:00
Lokaal: TBA campus Etterbeek
Gratis broodje voor ingeschrevenen

Abstract: Deze lezing is een introductie in de filosofische en ethische aspecten van AI. Een aantal kernbegrippen wordt geïntroduceerd en geduid, waaronder het verschil tussen zwakke en sterke AI, machine learning, de Turing-test en singularity. Een van de filosofische vragen die aan bod komt, is in hoeverre computers intelligent zijn. Ook ethische aspecten worden uitgebreid besproken; de focus ligt hierbij op de ethische uitdagingen van vandaag.

Inschrijven: https://goo.gl/forms/Q36ae8dugGhBLygv1

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Calewaert-leerstoel voor Katleen Gabriëls

Op donderdag 22 november 2018 geeft ex-collega Katleen Gabriëls, momenteel assistent professor in Eindhoven, de inaugurale rede getiteld “Waarom technologie niet neutraal is” van de Willy Calewaert-leerstoel, haar door de faculteit IR toegekend. Deze lezing gaat door in VUB KONNEKT (Ravenstein-gallerij). Deuren om 18u, lezing om 19u, receptie omstreeks 20u15. Gratis registreren kan via deze link.

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Lezingenreeks “Identiteiten”

In de loop van november 2018 organiseert Prof. Marc Van den Bossche i.s.m. het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren een reeks van vier lezingen rond het thema “Identiteiten”. Meer inhoudelijke en praktische info in dit document.

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Studiedag “Kritisch lezen”

Op woensdag 17 oktober 2018 wordt op de VUB in samenwerking met het Humanistisch Verbond een studiedag georganiseerd rond kritisch lezen. Sprekers zijn rector Caroline Pauwels, Johan Braeckman (UGent), Geert Lernout en Marc Van den Bossche. Voor meer info, klik op de volgende link. (Kritisch lezen flyer)

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Huldeboek Jean Paul Van Bendegem

Ter gelegenheid van zijn emeritaat, stelden enkele van zijn directe collega’s een huldeboek getiteld Laat ons niet ernstig blijven samen voor Prof. Jean Paul Van Bendegem. Hierin meer dan 40 bijdragen van vrienden en collega’s. Niet enkel academische stukken, maar ook meer persoonlijke en luchtige tussenkomsten, inclusief foto’s en ander grafisch materiaal. Goed voor 350 bladzijden gevarieerd lees- en kijkvoer. Een uitgave van Academia Press. (meer info en bestellen)

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

20 jaar lezingencyclus Biomedische Ethiek

In bijlage de aankondiging van de jaarlijkse lezingenreeks rond biomedische ethiek, ditmaal een jubileumeditie.
Programma Cyclus Biomedische Ethiek – UZ Brussel – 2018-2019

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Vacancy for a PhD scholarship

The Centre for Ethics of the Free University of Brussels (Vrije Universiteit Brussel,
www.ethu.be), in collaboration with the Søren Kierkegaard Research Centre (University
of Copenhagen, www.teol.ku.dk/skc/english/), offers a full time PhD position in the
fields of Philosophy, Theology and Communication Sciences. The vacancy is open for a
research position of 3 years, in order to realize a Joint-PhD in philosophy, theology or
communication sciences. The position starts December 1st 2018, and is supervised by
Prof. Karl Verstrynge and Prof. Joakim Garff. Full details are to be found here.

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Nieuw boek Marc Van den Bossche

Op 13 september 2018 om 20u wordt in hoofdbibliotheek Biekorf in Brugge het nieuwe boek van Marc Van den Bossche voorgesteld. Hieronder alle info over boek en voorstelling. Voel u vooral welkom!

VREEMDE WERELD

Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden
door Marc Van den Bossche

Een vloeibaar leven is een leven dat geleefd wordt in omstandigheden van voortdurende onzekerheid. Dat leven, anno nu, speelt zich af in een samenleving die Zygmunt Bauman vloeibaar modern noemt. In een dergelijke samenleving veranderen de omstandigheden waarin mensen leven dusdanig snel dat ze niet eens de kans hebben enige vastheid te verwerven en tot gewoonte of routine te worden. Een vloeibaar leven is bovendien ook een leven dat door en door op consumptie gericht is. Zowat alles in onze omgeving, of dat nu van materiële of spirituele aard is, kan dienen als voorwerp van consumptie. En eigenlijk zien we onszelf ook zo, meent Bauman: het vloeibare leven voedt zichzelf met een voortdurend knagend gevoel van onvoldaan zijn en van ontevredenheid met en over zichzelf.

Het vloeibare leven staat diametraal tegenover wat Bauman als moderniteit beschouwt: een visie op mens en wereld die vertrekt van vaste, uniforme en universele regels, waarden en normen. Zowel voor de periode van moderniteit als voor die van post- en vloeibare moderniteit heeft Bauman altijd de vraag gesteld naar de omgang met wat ons vreemd is en met de ander als vreemdeling. Zijn denken waarschuwt ons voortdurend voor vormen van uitsluiting en marginalis.


Cultuurfilosoof en hoogleraar Marc Van den Bossche probeert in dit boek te tonen dat al dat schijnbaar onheilspellende ook een positieve kracht in zich draagt. De kritiek van Bauman leidt niet tot fatalisme of doemdenkerij, maar draagt een krachtig appel in zich. Bauman toont ons dat de manier waarop we leven slechts één mogelijkheid is naast andere. Van den Bossche besluit zijn boek dan ook met een pleidooi voor een andere moraliteit in het omgaan met de vreemdeling, voor verbeelding en voor een doorleefde dialoog met de kunst als inspiratiebron.
VUB-rector Caroline Pauwels schreef een inleiding voor het boek.

Het boek kan ook besteld worden via https://www.aspeditions.be/nl-be/home.htm.

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Quodlibet IV.1 (Prof. Sonja Lavaert)

Thema’s Wijsbegeerte van de Nieuwe Tijd
Rede, autonomie en macht – Waarheid, fictie en veelheid
Sonja Lavaert

17 mei 2018 – van 16u tot 19u in D.2.06

Op donderdag 17/5/2018 van 16u tot 19u wordt het college Thema’s Wijsbegeerte van de Nieuwe Tijd (S. Lavaert) afgesloten met een open discussie. Van de studenten die ingeschreven zijn in de cursus, dag- en werkstudenten, wordt verwacht dat ze minstens één inhoudelijke vraag op tafel leggen waarover zal worden gediscussieerd. Alle behandelde thema’s kunnen aan bod komen. De Quodlibet-les sluit het semester af en staat open voor alle geïnteresseerden, en in het bijzonder voor studenten FILO en oud-studenten van de cursussen Filosofie van de Verlichting en Thema’s wijsbegeerte van de Nieuwe Tijd.

Voor meer informatie zich wenden tot: sonja.lavaert@vub.be.

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Colloquium over artistiek onderzoek

Op 14 en 15 december organiseert het Kunstenplatform Brussel een tweedaags colloquium over het artistieke onderzoek dat aan de VUB-RITCS-KCB gebeurt.

Op 14 december gaat dit door in the U-Residence, op 15/12 in het Conservatorium. Keynote speakers zijn Jean Paul Van Bendegem, Kathleen Coessens, Karel Vanhaesebrouck en Clive Brown. De doctorandi van het Kunstenplatform, aangevuld met VUB-promovendi die werken op terreinen op het grensgebied tussen kunst en wetenschap zullen er hun doctoraatsproject presenteren.

Via deze link vind je de algemene info ivm het colloquium:
http://www.kunstenplatformbrussel.be/en/prepositions-in-artistic-research

Op de FB van Het Brussels Arts Platform vind je tevens de aankondiging van alle sprekers:
https://www.facebook.com/Brussels-Arts-Platform-359056864209687/

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off

Quodlibet IV.1 (Prof. Sonja Lavaert)

Filosofie van de Verlichting
Verlichting en democratie
Kritiek en mythen van de Verlichting
Sonja Lavaert

21 december 2017 – van 16u tot 19u in F.4.111

Op donderdag 21/12/2017 van 16u tot 19u wordt het college Filosofie van de Verlichting (S. Lavaert) afgesloten met een open discussie. Van de studenten die ingeschreven zijn in de cursus, dag- en werkstudenten, wordt verwacht dat ze minstens één inhoudelijke vraag op tafel leggen waarover zal worden gediscussieerd. Alle behandelde thema’s kunnen aan bod komen. De Quodlibet-les sluit het semester af en staat open voor alle geïnteresseerden, en in het bijzonder voor studenten FILO en oud-studenten van de cursussen Filosofie van de Verlichting en Thema’s wijsbegeerte van de Nieuwe tijd.

Voor meer informatie zich wenden tot: sonja.lavaert@vub.be.

Posted in Nieuwsberichten | Comments Off