Kathleen Coppens

Vrije Universiteit Brussel
Faculty of Psychology & Educational Sciences
Department of Clinical and Lifespan Psychology
Research Group Interpersonal, Discursive and Narrative Studies (IDNS)

Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS)

Pleinlaan 2 | 1050 Brussel, Belgium
office: 3B258
phone: + 32-2-629 12 21
fax: + 32-2-629 26 23
email:

images/stories/pastarchives.jpg

Vita

Academische loopbaan / Academic Education

 • Licentiaat in de Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Brussel (2008)
  [Licentiate in Psychological Science, Clinical Psychology, Vrije Universiteit Brussel, Belgium (2008)]
 • Licentiaatsverhandeling: "Hoe praten Vlaamse moeders tegen hun kinderen tijdens het eerste levensjaar?" (Promotor: Prof. Dr. Gerrit Loots)
 • [Dissertation: "How do Flemish mothers talk to their children during the first year of life?" (Supervisor: Prof. Dr. Gerrit  Loots) 

Onderwijs / Teaching

 •  Gastlezingen in verschillende opleidingsonderdelen

Onderzoek / Research

 

Onderzoek naar kindsoldaten in Noord-Oeganda:

 • Culturele validatie en adaptatie van vragenlijsten die peilen naar symptoomgedrag bij jongeren (Hopkins Symptom Checklist - HSCL en Impact of Event Scale Revised - IES-R) 
 • Ontwikkeling van vragenlijsten m.b.t. coping en traumatische ervaringen
 • In kaart brengen van demografische gegevens en traumatische ervaringen van kindsoldaten op basis van gegevens verzameld in verschillende rehabilitatiecentra in Noord-Oeganda
 • Analyse van follow-up gegevens betreffende ondermeer de levensomstandigheden en het symptoomniveau van kindsoldaten op basis van gegevens verzameld in verschillende rehabiliatiecentra in Noord-Oeganda
 • In kaart brengen van het psychosociale hulpverleningsaanbod voor kindsoldaten en andere jongeren in Noord-Oeganda en kritische analyse van de geboden hulp
 • Onderzoek naar de levensverhalen en belevingen van kindsoldaten en andere door oorlog getroffen jongeren
 • Onderzoek naar het reïntegratie- en herstelproces van Oegandese kindsoldaten en hun gemeenschappen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS), een (onderzoeks)centrum en samenwerkingsverband tussen drie Belgische universiteiten (VUB, UGent en KUL).

 

Research on child soldiers in Northern Uganda:

 • Cultural validation and adaptation of questionnaires on symptom behavior (Hopkins Symptom Checklist - HSCL and Impact of Event Scale Revised - IES-R) 
 • Development of questionnaires on coping and traumatic experiences
 • Mapping demographic data and traumatic experiences of child soldiers based on data gathered in different rehabilitation centers in Northern Uganda
 • Analysis of the follow-up data on among others the living conditions and symptoms of child soldiers, based on data gathered in different rehabilitation centers in Northern Uganda
 • Developing an overview of the psychosocial support system available to child soldiers and other youth in Northern Uganda and looking critically at the support provided
 • Research on the life stories and experiences of child soldiers and other war-affected youth
 • Research on the reintegration and recovery process of Ugandan child soldiers and their communities

This research is conducted within the Centre for Children in Vulnerable Situations, a (research) centre and cooperation between three Belgian universities (VUB, UGhent and KUL). 

 

Publicaties & Presentaties / Publications & Presentations

 

Click here for a complete list of publications & presentations at R&D database.

 

Varia / Miscellaneous

 


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be