Persoonlijkheid & psychopathologie

Deze onderzoekslijn binnen de vakgroep KLEP richt zich in de eerste plaats op de empirische studie van persoonlijkheidsstoornissen en de validering van persoonlijkheidstheorieën. Hierbij wordt doorheen de levensloop gekeken naar zowel theoretische als meetmodellen, evenals klinische praktijk en behandeling. Het onderzoek is gegroepeerd rond een aantal domeinen zoals dimensionale benaderingen, levensloopfases, informatieverwerking, testvalidering, en forensische aspecten. 

 

  • Dimensionale benaderingen van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen

 Prof. Dr. Eva Dierckx, Prof. Dr. Gina Rossi, Prof. Dr. Chris Schotte en Prof. Dr. Bas van Alphen

Dit domein draagt bij tot de wetenschappelijke discussie over de ontwikkeling en evolutie van belangrijke diagnostische taxonomieën, zoals DSM en theoretische modellen voor persoonlijkheid(spathologie). Hierbij wordt voornamelijk gewerkt vanuit twee componenten, namelijk relevante trekken (adaptief en maladaptief) en globaal (dis)functioneren. Specifieke aandacht gaat ook uit naar perfectionisme.

 

  • Persoonlijkheid(spathologie) over de levensloop

Prof. Dr. Eva Dierckx, Prof. Dr. Gina Rossi, Prof. Dr. Bas van Alphen en Prof. Dr. Dirk van West

Naast volwassenen, die aan bod komen bij alle thema's van deze onderzoekscluster, is er ook specifieke aandacht voor adolescenten en ouderen. Wat betreft adolescenten wordt gewerkt vanuit trekken en dis(functioneren). Wat betreft ouderen gebeurt onder meer onderzoek naar persoonlijkheidspathologie.

Dit domein omvat in het bijzonder de leerstoel Klinische Ouderenpsychologie ingesteld door GGz-instelling Mondriaan met als leerstoelhouder Prof. Dr. Bas van Alphen en als promotoren Prof. Dr. Gina Rossi en Prof. Dr. Eva Dierckx. De onderzoekslijn richt zich op evidence-based screening en diagnostiek, effectstudies naar behandeling en gedragsadvisering bij ouderen met hoogcomplexe psychische problematiek, in het bijzonder (co-morbide) persoonlijkheidsstoornissen.

 

  • Psychopathologie en informatieverwerking

 Prof. Dr. Eva Dierckx, Prof. Dr. Gina Rossi, en Prof. Dr. Bas van Alphen 

Het onderzoek is gericht op cognities en ouder worden. Zeer belangrijk is een accurate, vroegtijdige detectie van dementie van het Alzheimertype (Alzheimer's disease; AD) en de differentiatie tussen AD en depressie. Daarnaast vormt het detecteren van AD in haar preklinisch/prodromaal stadium een belangrijke uitdaging.

De alliantieonderzoeksgroep PIPO (Psychopathology and Information Processing in Older Adults) met als VUB voorzitter Prof Dr. Gina Rossi en UG voorzitter Prof. Dr. Rudi De Raedt richt zich binnen dit domein op persoonlijkheidspathologie, affectieve stoornissen en informatieverwerking bij ouderen met aandacht voor emotieregulatie en het effect van cognitieve training.

 

  • Test validering

Prof. Dr. Jan Derksen, Prof. Dr. Eva DierckxProf. Dr. Gina Rossi,  Prof. Dr. Chris Schotte en Prof. Dr. Bas van Alphen

De focus van dit domein is validering, construct equivalentie, leeftijdsneutraalheid en diagnostische efficiëntie van bestaande meetinstrumenten, zoals de MMPI-2, MMPI-2-RF, ADP-IV, HAP, SIPP-SF, CD-RISK, DAP-BQ, PID-5 etc. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de interactie tussen diagnose en therapie.

 

  • Forensische psychologie en psychiatrie

Prof. Dr. Gina Rossi en Prof. Dr. Dirk van West

Bij dit domein wordt  aandacht gegeven aan classificatiesystemen en psychologische kenmerken van daders, risicotaxatie (SAVRY / ERASOR), effectiviteit Functional Familie Therapy (FFT), psychopathie (trekken, neurobiologie, modulatie aandacht bij emotie verwerking), zedendelinquenten etc. 

 


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be