Cognitieve ontwikkeling & leerproblemen

Deze onderzoekslijn heeft tot doel de essentiële kenmerken en determinanten van ernstige leesproblemen (ontwikkelingsdyslexie) aan het licht te brengen door middel van nieuw ontwikkelde onderzoeksmethoden. Dit innovatieve onderzoek neemt een vooraanstaande plaats in op het internationale onderzoeksforum. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Eva Staels en Prof. Dr. Wim Van den Broeck.

In een grootschalig longitudinaal onderzoek bestuderen we de determinanten en effecten van maatregelen die aan leerlingen met specifieke zorgbehoeften toegekend worden in het kader van het M-decreet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Drs. Katrien Koolen en Prof. Dr. Wim Van den Broeck.

Een derde onderzoekslijn situeert zich op het gebied van de onderwijspsychologie. Daarbij wordt onderzoek verricht naar de effecten van zittenblijven (op basis van de SiBo-data in het kader van het SONO-project) en naar de kenmerken van onderwijsstructuren en de impact daarvan op sociale ongelijkheid (PISA-data). Tot slot ontwikkelen we een geheel nieuw theoretisch kader waarin we de evolutie van groepen (bv. klassen) via formele modellen simuleren met het oog op het verkrijgen van een beter inzicht in de relatie tussen gemiddelde prestaties van groepen en de spreiding tussen leerlingen binnen die groepen ("distributional dynamics"). Dit is rechtstreeks relevant voor de problematiek van differentiatie in het onderwijs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Eva Staels en Prof. Dr. Wim Van den Broeck.


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be