Prof. Dr. Jan J. L. Derksen

Vrije Universiteit Brussel
Faculty of Psychology & Educational Sciences
Department of Clinical & Life Span Psychology
Pleinlaan 2 | B - 1050 Brussel, Belgium
office:
phone:
fax: + 32-2-629 26 23
email:
url: http://www.ru.nl/clinicalpsychology/staff/staff_clinical/j_derksen/
url: http://www.jjlderksen.com

images/stories/pastarchives.jpg

Vita

 • Klinische Psychologie, Radbout Universiteit Nijmegen (1978)
  [Clinical Psychology, Radboud University Nijmegen, The Netherlands (1978)]

 • Doctor in de Psychologie, Radbout Universiteit Nijmegen (1983)
  [PhD in Psychology, Radboud University Nijmegen, The Netherlands (1978)]

 • Universitair Hoofddocent Psychodiagnostiek, Radbout Universiteit Nijmegen
  [Associated Professor Psychodiagnostics, Radbout Universiteit Nijmegen]

 • Hoogleraar Psychodynamische Therapieën, Vrije Universiteit Brussel (1998)
  [Full Professor Psychodynamic Therapies, Vrije Universiteit Brussel (1998)]


Onderwijs / Teaching

Onderzoek & Doctoraatstudenten / Research & PhD Students

 • Psychological Assessment
 • Psychodynamic Psychotherapy
 • Emotional Intelligence

Publicaties / Publications

 

Publicaties 2008

Artikelen

 • Derksen, J., Egger, J., & Heijden, P. van der. (2008). Van oude misverstanden en stormen die voorbijgaan. Een reactie op het misverstand door Verbaak, Directieve therapie, 28, 1, 66-74.
 • Derksen, J., (2008). De eerstelijnspsycholoog in 2015. In: De Eerstelijnspsycholoog, LVE, 1/2008, p. 9-10.
 • Derksen, J., (2008). Psychologen hebben hun kinderfantasieën allang achter zich gelaten. In: De Psycholoog, 43, juni 2008, 370-371.
 • Derksen, J., (2008). Doktertje spelen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 7/8, 576-577.
 • Derksen, J., (2008). Markt en ziel gaan niet samen. Het behandelen van psychische problemen is een zaak van lange adem. In: NRC Handelsblad, 22 juli, 2008, p. 7.
 • Van der Heijden, P. T., Egger, J. I. M. & Derksen, J. J. L. (2008) Psychometric Evaluation of the MMPI-2 Restructured Clinical Scales in Two Dutch Samples. Journal of Personality Assessment, 90, 456 – 464.
 • Van der Heijden, P.T., Derksen, J.J.L., Egger, J.I.M. (2008). Psychotherapeutische diagnostiek naar een constructieve alliantie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 4, p. 295-304.
 • Van der Heijden, P.T., Derksen, J.J.L., Egger, J.I.M. (2008). Psychotherapeutische diagnostiek revisited: dupliek op de repliek van Jan Jaspers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 5, p. 379-386.
 • Derksen, J. (2008). Bestrijd het groeiende narcisme onder scholieren. De Volkskrant, het Betoog, p. 1-11-08.
 • Derksen, J., (2008). Hoe verandert de intrapsychische architectuur? Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 5, 352-368.
 • Derksen, J., & Egger, J. (2008). Cave cavernam. Over de Leidse fles en het klinisch-wetenschappelijk erfgoed. In: C. van Nijnatten & G. Hutschemaekers (Red.) De Klinische psycholoog als scientist practioner. Nijmegen: radboud UnivErsiteit, p. 24-31.

Hoofdstukken in boeken

 • Rossi, G., Sloore, H., Derksen, J. (2008) The Adaptation of the MCMI-III in Two Non-English Speaking Countries: State of the Art of the Dutch Language Version. In: Th. Millon & C. Bloom (Eds.). The Millon Inventories. A Practitioners’s Guide to Personalized Clinical Assessment. New York: The Guilford Press, 369-387.

Recensies

 • Derksen, J. (2008). De theorie van Kohut op As II? In: Tijdschrift voor Psychoanalyse, 2, 2008, 140-141.
 • Derksen, J. (2008). Bespreking van: K. Cornelissen, Kortdurende dynamische psychotherapie. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 08/01, p. 73-75.

Publicaties 2007

Boeken

 • Derksen, J. (2007). Zijn wij wel narcistische genoeg? Over het ontstaan van onze lentecultuur als gevolg van gewijzigde vroegkinderlijke condities. Nijmegen: PEN Tests Publisher.

Hoofdstukken in boeken

 • Derksen, J.,  Persoonlijkheidsstoornissen. In: Van der Molen, H., Perreijn, S., & Van den Hout, M. (2007). Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie. Groningen: Wolters-Noordhof.
 • Derksen, J. (2007). Persoonlijkheidsstoornissen. In: Handboek Arbeid en Belastbaarheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1-44.
 • Derksen, J. (2007). Narcistische kwetsbaarheid en belastbaarheid. In: Handboek Arbeid en Belastbaarheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 45-72.

Artikelen

 • Alphen, S.P.J., van., Tummers, J. H.A.,  & Derksen, J.J.L. (2007). Reaction to ‘Treatment  of older adults Wirth co-morbid personality disorder and depression: a dialectical behavior therapy approach’, International Journal of Geriatric Psychiatry, 2007; 22: 701-703.
 • Egger, J., Gringhuis, M., Breteler, R., De Mey, RH., Wingbermühle, E.,  Derksen, J., &  Hilberink, S. MMPI-2 clusters of alcohol-dependent patients and the relation to Cloningers’s temperament – character inventory, Acta Neuropsychiatrica, 2007: 19: 238-243.
 • Derksen, J., Psychodynamic Diagnostic Manual: Gaan we de DSM achter ons laten? De Psycholoog, 2007, juli/augustus, 442-444.
 • Sneyers, M., Sloore, H., Rossi, G., & Derksen, J. (2007). Using the Megargee system among Belgian prisoners: cross-cultural prevalence of the MMPI-2 based types, Psychological Reports, 100, 746-754.
 • Wasseveld, R., Overbeeke, S., & Derksen, J. (2007). Kan emotionele intelligentie worden getraind? Psychologie & Gezondheid, 35/4, 182-188.
 • Heiden, van der, P., Egger, J. & Derksen, J. (2007). Chirurgische ingrepen in de MMPI-2. Komt de patiënt versterkt uit narcose? De Psycholoog, 42, november, 589-597.
 • Derksen, J. (2007). Wilders moet beveiliging voortaan zelf betalen. NRC Handelsblad, 1-12-2007, p. 16.

Boekbesprekingen

 • Van: Schouppe, H., Algemene psychologie. Een inleiding in de functieleer. In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 2007: 7: 503-504.

Publicaties 2006

Artikelen

 • Derksen, J. (2006). Diagnosticeren op een koopje, PSY, 10(7), 34-35.
 • Van Alphen, S., Engelen, G., Kuin, Y., & Derksen, J. (2006). The relevance of a geriatric sub-classification of personality disorders in the DSM-V. International Journal of Geriatric Psychiatry, 21(3), Mar 2006, 205-209.
 • Derksen, J. (2006). Leest, met of zonder burn-out. De Psycholoog, juli/augustus nr 7/8, 410.
 • Derksen, J. (2006). Structurele psychodiagnostiek. In: L. Claes, P. Bijttebier, T. Vercruysse, L. Hamelinck, E. de Bruyn (Red.). Tot de puzzel past, psychodiagnostiek in methodiek en praktijk. Leuven: Acco, p.135-149.
 • van Alphen S.P., Engelen G.J., Kuin Y., Hoijtink H.J., Derksen J.J.L. (2006). A preliminary study of the diagnostic accuracy of the Gerontological Personality disorders Scale (GPS). International Journal of Geriatric Psychiatry, 21(9), 862-868.
 • Derksen, J.J.L. (2006). Kortdurende psychodynamische psychotherapie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 48 (10), 777-785.
 • Derksen, J., (2006). Voorwoord. In: Lamers, E., Bosch, F., Hindering, L., Verschuren, C., Handboek psychologie in de eerste lijn (p. 5-8). Amsterdam: Harcourt.
 • Derksen, J.J.l. (2006). Persoonlijkheid. In: A.M. Pot, Y. Kuin, M. Vind (Red.). Handboek Ouderenpsychologie. Utrecht: De Tijdstroom, p. 133-149.

Boeken

 • Derksen, J., de Mey, H., Sloore, H. & Hellenbosch, H. (2006). MMPI-2 Handleiding voor afname, scoring en interpretatie. Nijmegen: PEN Tests Publisher.

Software

 • Schaeks H.M.J, Bögels Th.J.P.M., Derksen J.J.L, & de Mey H.R.A. (2006). MMPI-2 Computerprogramma voor afname en scoring, versie 2.0. Nijmegen, PEN Psychodiagnostics.
 • Derksen, J., Bögels, T., & Schaeks, H. (2006).  MMPI-2: Het Nijmegen Rapport. Interpretatief rapport. Nijmegen, PEN Psychodiagnostic.

Boekbesprekingen

 • In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 2006/7, jrg 48, 593-594. Abraham, R.E. (Red.) Het ontwikkelingsprofiel in de praktijk (4e herziene druk).Van Gorcum, Assen 2005-11-21 402 pagina’s ISBN 90 232 3888 5 € 55,00
 • Abraham, R. E. (Red.) Het ontwikkelingsprofiel registratieprotocol. Ontwikkelingsniveaus en Ontwikkelingslijnen (inc. CD rom) 3e drukVan Gorcum, Houten 2005-11-21 180 pagina’s ISBN 90 232 3889 3 € 50,00
 • In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 2006/12. 977-978.Raad, B. de, & Doddema-Winsemius, M.De Big 5 Persoonlijkheidsfactoren. Een methode voor het beschreven van persoonlijkheidseigenschappenUitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam 2006, 171 pagina’s ISBN 90 5712 203 0  € 24,95
 • In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 2006/12, 978. Vliet, P. van. Wat drijft de mens? Inleiding persoonlijkheidsleer.Uitgeverij Boom, Amsterdam 2006, 179 pagina’s, ISBN 90 8506 1512, € 39,50.

Publicaties 2005

 • Gerits, L., Derksen, J.J.L., Verbruggen, A.B. (2005). Emotional intelligence profiles of nurses caring for people with severe behaviour problems. Personality and Individual Differences, 38(1) 33-43.
 • Derksen, J., (2005). Laat de GZ-psycholoog psychofarmaca voorschrijven. PSY: Tijdschrift over de geestelijke gezondheidszorg, 9(3) 22-23.
 • Derksen, J., Sloore, H., (2005). Issues in the International Use of Psychological Tests. In: S. Strack (Ed.) Handbook of Personology and Psychopathology. New York: Wiley, 403-414.
 • Völker, C., & Derksen, J. (2005) Rouw bij een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, 5(4) 111-116.
 • Derksen, J.J.L. (2005). GZ-psycholoog en psychofarmaca: een reactie op de commentaren. PSY: Tijdschrift over de geestelijke gezondheidszorg, 9(5) 33.
 • Derksen, J.J.L. (2005). Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Bijblijven 2(1/2) p. 13-25.
 • Derksen, J. (2005). Psychologische diagnostiek ter discussie. De Psycholoog, 40(6), 333-335.
 • Derksen, J., (2005). Karaktertest KRO gebakken lucht. In: De Gelderlander, 8 juni, discussie pagina.
 • Derksen, J. (2005). Concurrentie brengt oneigenlijke agressie in de zorg. De Volkskrant, Forum, 17 augustus, p. 11.
 • Alphen, S.P.J., van, Rettig, A.M., Engelen, G.J., Kuin, Y., Derksen, J.J.L. (2005). Patiënt-informantovereenkomst op de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47(9), 613-617.
 • Derksen, J. (2005). Sta stil bij de identiteit van allochtonen. NRC Handelsblad, opinie, 8 november, p. 6.
 • Derksen, J. (2005). The contribution of the MMPI-2 to the diagnosis of personality disorders. In: Butcher, J., (Eds.). MMPI-2 A practitioner’s Guide. Washington: American Psychological Association, 99-120.
 • Derksen, J. Eerstelijnspsychologen. In: Handboek Klinische Psychologie, A 1205, 1-18.

Boekbespreking

 • Derksen, J., Bespreking van Cloninger C.R. Feeling good: the science of well-being. In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 2005/7, 489.

Publicaties 2004

 • Gerits, L., Derksen, J., & Verbruggen, A. (2004). Emotional Intelligence and Adaptive Success of Nurses Caring for People With Mental Retardation and Severe Behavior Problems, Mental Retardation, 42(2), p. 106-121.
 • Derksen, J.J.L. (2004). Psychologen, toon respect voor je vak. De Psycholoog, 1, p. 32.
 • Derksen, J.J.L., (2004). Kortdurende psychodynamische psychotherapie bij narcistische stoornissen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 59, 711-722.
 • Derksen, J.J.L., Vendrig, l., Egger, J., de Mey, H., & Saschowa, M. (2004). De NVM in relatie tot de MMPI-2. De Psycholoog, 39(7/8), 357-362.
 • Alphen SPJ van, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL (2004). Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: Een overzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46(3), 145-56.
 • Derksen, J., Klein Herenbrink, A. (2004) Geef Laatbloeiers ook een kans. Mogen alleen begaafd studenten naar universiteit? NRC \Handelsblad, Donderdag 25 maart 2004, p. 8.
 • Gongora, V.C., Derksen, J.J.L., & Staak, van der, C.P.F. (2004). The role of core beliefs in the specific cognitions of bulic patients, The Journal of Nervous and Mental Disease, 192(4), 297-303
 • Gongora, V.C., Staak, van der, C.P.F. , & Derksen, J.J.L.(2004). Personality disorders, depression and coping styles in Argentian bulimic patients, Journal of Personality Disorders, 18(3), 272-285.
 • Derksen, J.J.L. (2004). Eerstelijnspsychologen gebruik jullie academisch gevormde verstand, Eerstelijnspsychologie, 3, 12-13.
 • Derksen, J.J.L. (2004) Persoonlijkheidsstoornissen. In: H. Buijssen (Red.). Psychologische hulpverlening aan ouderen (p. 15-43). Baarn: HBuitgevers.

Boeken

 • Derksen, J.J.L. (2004). Psychologische diagnostiek: Enkele structurele en descriptieve aspecten. Nijmegen: PEN Tests Publisher.

Boekbeprekingen

 • Laak, J. ter, & Goede, M. Psychologische diagnostiek. Inhoudelijke en methodologische grondslagen (herziene editie). Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/12, 879-880.
 • Eurelings-Bontekoe, E., & Snellen, W. (Red.). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/12, 880-881.
 • Maris, E., Methoden en technieken van onderzoek in de psychologie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/12, 881.
 • Schore, A.N. Affect Dysregulation and Disorders of the Self. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/7, 464.
 • Schore, A.N. Affect Regulation and Repair of the Self. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/7, 487.

 Publicaties 2003

 • Butcher, J., Derksen, J., Sloore. H., & Sirigatti, S. (2003) Objective personality assessment of people in diverse cultures: European adaptations of the MMPI-2, Behaviour Research and Therapy, 41(7), 819-840.
 • Egger, J.I.M., De Mey, H.R.A., Derksen, J.J.L. & Staak, C.P.F., van der (2003). Cross-Cultural replication of the Five-Factor Model and comparison of the NEO-PI-R and MMPI-2 PSY-5  Scales in a Dutch Psychiatry Sample, Psychological Assessment, 15(1), 81-88.
 • Derksen, J., van Dijk, J., & Cornelissen, A. (2003) De Nederlandse adolescentenversie van de MMPI, De Psycholoog, 38(6), 304-311.
 • Arrindell, W., Ettema, J., Groenman, N., Brook, F., Janssen, I., Slaets, J., Hekster, G., Derksen, J., Ende, J., van der, Land, H., Hofman, K., Dost, S. (2003). De groeiende inbedding van de Nederlandse SCL-90-R. De Psycholoog, 39(11), 576-582.
 • Alphen, S.P.J., van, Engelen, G.J.J.A., Kuin, Y., Staak, C.P.F., van der, & Derksen, J.J.L. Een Dephi-onderzoek naar persoonlijkheidsdiagnostiek in de (A)GGZ bij ouderen, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 34(5), 208-214.
 • Derksen, J., (2003). Zelfgevoel trotse Polderlanders staat onder druk. De Gelderlander, dinsdag 18maart, p. 7.
 • Derksen, J., Nieuw kabinet. In: NRC Handelsblad, opinie, 27 mei 2003, p. 8.
 • Derksen, J., (2003). Wordt Nederland dommer? In: NRC Handelsblad, opinie, 16 september, 2003, p. 8.
 • Derksen, J., De bar-On EQ-i test voor emotionele intelligentie. In: Boer, G., de (Red.). Talent Leert, hoogbegaafde leerlingen in de klas. Amersfoort; CPS Onderwijs en advies, 41-56.

 Boekbesprekingen

 • Derksen, J., Bespreking van: Hettema, P.J., Persoonlijkheid van top tot teen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2003/7, 444-445.Derksen, J., Bespreking van: Sprey, A., Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen. Diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2003/12, 790-791.


 •   Click here for a complete list of publications & presentations.

 

Varia / Miscellaneous


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be