Prof. Dr. Gerrit Loots

Vrije Universiteit Brussel
Faculty of Psychology & Educational Sciences
Clinical & Lifespan Psychology - KLEP
Pleinlaan 2 |B - 1050 Brussel, Belgium
office: 3B251A
phone: + 32-2-629  24 59
fax: + 32-2-629  26 23
email:

 

 


images/stories/pastarchives.jpg

Vita

 

Onderwijs / Teaching


Onderzoek & Doctoraatstudenten / Research & PhD Students

Het onderzoek maakt deel uit van beide onderzoekslijnen van de vakgroep ORPS en situeert zich binnen een viertal onderzoeksdomeinen.

Vroegtijdige, speciale en problematische (opvoedings)situaties

1. Onderzoeksdomein: Dovenstudies

Het pedagogisch belang van de unieke visuele wijze waarop dove en slechthorende volwassenen hun sociaal leven organiseren in dovengemeenschappen, gebarentalen en dovenculturen, staat centraal binnen dit onderzoeksdomein. Recente en lopende onderzoeksprojecten zijn:

 • De Dovengemeenschap in Vlaanderen: Doorlichting, sensibilisering en standaardisering van de Vlaamse gebarentaal.
  Luik 1: demografisch onderzoek. Aan de hand van een demografisch onderzoek was het de bedoeling inzicht te krijgen in de populatie van slechthorende en dove personen in Vlaanderen. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

 • Een intersubjectieve ontwikkelingsbenadering van de vroegtijdige ouder-kind interactie bij dove en slechthorende kinderen.
  In het onderzoek vergeleken we de intersubjectieve ontwikkeling van dove kinderen van horende ouders met die van dove kinderen van dove ouders. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

  2. Onderzoeksdomein: Blindenstudies

  • Een intersubjectieve ontwikkelingsbenadering van de vroegtijdige ouder-kind interactie bij blinde en slechtziende kinderen. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

   

  3. Onderzoeksdomein: Vroegtijdige ouder-kind interactie

  • De intersubjectieve ontwikkelingstheorie van de vroegtijdige moeder-kind interactie: Een longitudinaal onderzoek bij typisch ontwikkelende kinderen en bij kinderen met een handicap.
   Het doel van dit onderzoeksproject is een breed longitudinaal onderzoek naar de plausibiliteit van de intersubjectieve ontwikkelingstheorie in de leeftijdsperiode van 3 tot 30 maanden. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

  • Ontwikkeling van een onderzoeksmethode en –instrument voor de studie van de kwaliteit van de vroegtijdige ouder-kind interactie.
   Het onderzoek heeft tot doel een instrument te ontwikkelen om de ritmische gedragsafstemmingen tussen ouder en kind doorheen het eerste levensjaar in beeld te brengen. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

  Orthopedagogische en psychologische jeugdhulpverlening

  4. Onderzoeksdomein: Orthopedagogische en psychologische jeugdhulpverlening

  Dit domein concentreert zich op onderzoek dat hulpverleningsprocessen bestudeert en de betekenis hiervan nagaat voor de betrokkenen.

  • Indicatoren van cliëntgerichte veranderingsprocessen in de jeugdhulpverlening: Het project integrale jeugdhulpverlening als gevalstudie.
   Met dit onderzoek beogen we het verloop van het veranderingsproces naar cliëntgerichte jeugdhulpverlening vanuit een interdisciplinair perspectief in kaart te brengen en te analyseren, op macro-, meso- en microniveau.Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

  • De hulpverleningsprocessen achter de uitkomstgegevens van pedagogische thuishulp in de jeugdhulpverlening aan adolescenten in een situatie van dreigende uithuisplaatsing: Een proces-uitkomst onderzoek.
   Dit onderzoeksproject beoogt kennis en inzicht te bieden in de procesvariabelen, die relevant zijn voor de uitkomst van pedagogische thuishulp in de jeugdhulpverlening, meer specifiek in de hulpverlening aan adolescenten met psychosociale problemen. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

  • De impact van psychiatrische diagnoses op de constructie van het zelf.
   Dit onderzoek bestudeert de impact van het psychiatrisch discours en meer specifiek van psychiatrische diagnoses op de constructie van het zelf. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

   

  Publicaties & Presentaties / Publications & Presentations

  •  Click here for a complete list of publications & presentations.

   

  Varia / Miscellaneous

  Andere activiteiten / Other activities

  • Centrum voor gezinstherapie HESTIA
  • Opleiding systeemtherapie
  • Gastdocent Universiteit Gent

  ©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be