Prof. Dr. Gina Rossi

 

Vrije Universiteit Brussel

Faculty of Psychology & Educational Sciences 
Faculty of Law and Criminology

Department of Clinical & Life Span Psychology
Pleinlaan 2 | B - 1050 Brussel, Belgium
office: 3C245
phone: + 32-2-629 25 23
fax: + 32-2-629 24 89
email:


Gina

Vita

 

 

Onderwijs / Teaching

Faculty of Psychology & Educational Sciences


Faculty of Law & Criminology

 

 

Onderzoek & Doctoraatstudenten / Research & PhD Students

Research Domains

 • Personality disorders
 • Personality assessment and treatment
 • Personality pathology in older adults
 • Emotion and information processing in older adults
 • Forensic psychology

Research Groups

 • Chair Clinical Psychology in Older Adults
 • Expert Panel Older Adults (EPO)
 • Psychopathalogy and Information Processing in Older Adults (PIPO)
 • IRP Gerontopole Brussels: Centre of Expertise of Gerontology

PhD Students

Running
 • Babette Potoms "Personality types and individual differences in information processing in older adults" (2017-2024)
 • Johannes Osterloh: "Effectiveness of a Cognitive Model for Behavioural Interventions for Personality Disorders in Older Adults" (2016-2022)
 • Mariska Eleveld: "Validation of the Hetero-anamnestic Personality Questionnaier." (2016-2022)
 • Priska Steenhaut: "Personality factors and emorional information processing in older adults" (2014-2018)
 • Irene Orbons: "Personality assessments in clinical geropsychology: Staged Multidimensional Test" (2013-2017)
 • Mercedes De Weerdt: "The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 - Restructured Form (MMPI-2-RF): A new decade of assessing psychopathology." (2010 - 2017)
 • Jan Winter: "A novel conceptualisation of sequence analysis in rape: Application of a proximity coefficient to the offender-victim interaction." (2007 - )

 

Completed

 •  Arjen Videler: "Treatment of personality disorders in later life: Beyond therapeutic nihilism" (2013-2016)
 • Inge Debast: "Towards a dimensional perspective on personality pathology in older adults" (2012-2016)
 • Joke Van Den Broeck: "A trait-based perspective on the assessment of personality and personality pathology in older adults." (2009-2013)
 • Leen Bastiaansen: "A taxonomic reconceptualisation of personality disorders: Personality traits and level of dysfunction." (2008-2012)

 

Publicaties & Presentaties / Publications & Presentations

 

 

 

 • Click here for a complete list of publications & presentations.

 

Varia / Miscellaneous


Associate Editor Assessment

Test Translation and/or Validation :

 • Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) and Restructured Form (MMPI-2-RF) 
 • Personality Inventory for DSM-5 (PID-5)
 • Pathological Narcissism Inventory (PNI)
 • Severity Indeces of Personality Functioning (SIPP-118 & SIPP-SF)
 • Personality Adjective List (PACL)
 • Structured Interview for the Five Factor Model (SIFFM)
 • Psychopathy Personality Inventory - Revised (PPI-R)
 • Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP)
 • Millon Clinical Multiaxial Inventory - III (MCMI-III) (ended 2010)

PhD Thesis (2004)

Title: "Interpersonally imbalanced. Empirical validation of the MCMI-III and the theory of Millon considering the dependent, narcissistic, histrionic and antisocial personality."
Dutch Title: “Interpersoonlijk uit balans. Empirische validatie van de MCMI-III en de theorie van Millon met betrekking tot de afhankelijke, narcistische, theatrale en antisociale persoonlijkheid.”

Dutch Abstract:
Taxonomische systemen, zoals DSM-IV, zijn nuttige classificatiesystemen voor gebruik in de klinische praktijk, maar hun atheoretisch karakter laat minder goed toe om op een systematische en geïntegreerde manier aan onderzoek te doen. Het bio-sociaal en evolutionair model van Theodore Millon daarentegen, bevat zowel een descriptieve theorie, psychologische meettechnieken, als therapeutische strategieën. Op basis van de theorie worden de persoonlijkheids-stoornissen ingedeeld in vier clusters. De scriptie richtte zich op de cluster ‘interpersoonlijk uit balans' die de antisociale, narcistische, theatrale en afhankelijke persoonlijkheidsstoornis bevat. Deze vier persoonlijkheidspatronen en de bijhorende vragenlijst, de Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III), werden empirisch onderzocht. MCMI-III's en twee andere vragenlijsten (MMPI-2 en ADP-IV) werden samen met klinische beoordelingen afgenomen in klinische en forensische settings (N=1235).

ROC analyses werden toegepast om op basis van de verhouding tussen sensitiviteit en specificiteit schaal cut off scores toe te kennen. De onderzoeksresultaten bevestigden de interne structuur en diagnostische en externe validiteit van de MCMI-III, met uitzondering van de compulsieve persoonlijkheidsstoornisschaal. Een meer gedetailleerde evaluatie van de antisociale, afhankelijke en narcistische persoonlijkheidsstoornisschalen toonde hun differentiatiekracht aan. De theatrale persoonlijkheidsstoornisschaal was problematisch en presteerde niet veel beter dan kansniveau. De plaatsing van elke persoonlijkheidsstoornis tegenover drie dimensionale polariteiten (plezier-pijn, actief-passief, zelf-ander) kon niet bevestigd worden. De prototypische domeinen (interpersoonlijk gedrag, cognitieve stijl etc.) en subtypes (hebzuchtige antisociale etc.) die Millon voor elke persoonlijkheidsstoornis omschrijft, werden in praktijk herkend, maar de hypotheses m.b.t. tot hun verbanden met de MCMI-III werden slechts gedeeltelijk ondersteund.

 

 

 

 


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be