KLEP
KLinische en LevensloopPsychologie

 

 

 

Missie & visie van de vakgroep KLEP

De vakgroep Klinische en LEvensloopPsychologie (KLEP) legt zich toe op het onderwijzen en het onderzoeken van onderwerpen uit de ontwikkelings- en levenslooppsychologie, de persoonlijkheidspsychologie en de orthopedagogiek. Het onderwijs richt zich op de opleiding van studenten tot klinisch psychologen. Zowel in het onderwijs als in het onderzoek heeft de vakgroep aandacht voor de wetenschappelijke benadering van deze onderwerpen en voor de praktische relevantie ervan.

Eigen aan de vakgroep KLEP is dat:

  • ze vanuit een humanistisch idealisme maatschappelijk geëngageerd is. Maatschappelijk-sociaal relevante thema’s behoren daarom expliciet tot de onderwijs- en onderzoeksinteresse;
  • ze onder meer gericht is op de preventie van, diagnostiek van en hulpverlening bij problemen in de genoemde domeinen;
  • ze als doelgroepen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een normale ontwikkeling of een functiebeperking heeft;
  • ze in het onderwijs de persoonlijke en intellectuele groei van iedere student beoogt.

Deze missie en visie sluit aan bij de missie van de Vrije Universiteit Brussel (Art.3 §1 van het Organiek statuut http://www.vub.ac.be/downloads/OrganiekStatuut.pdf ).

Tot de zending van de Universiteit behoren:

  • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
  • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
  • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.


Last update: 11/10/2009

 


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be