Evy Verwimp

General info

Firstname: 
Evy
Name: 
Verwimp
Room: 
Kb 117
Phone: 
02/629.29.27
Fax: 
02/629.29.28
E-mail: 
evy.verwimp@vub.ac.be
Date of birth: 
27 februari 1988
Place of birth: 
Mechelen, België

Keywords

Gekromde betonnen elementen, Flexibele bekisting, Textielgewapende cement composieten

Research

Een flexibel en structureel stay-in-place bekistingssysteem uit TRC composieten voor gekromde betonnen elementen.

Er is een steeds groeiende vraag van de bouwindustrie naar constructies met een optimaal structureel en materiaal efficiënt gedrag, en welke op economische wijze kunnen gebouwd worden. Voor betonnen constructies kan het gebruik van gekromde (structurele) oppervlakken zorgen voor betere ontwerpen. Gekromde elementen zijn sterker, stijver en efficiënter dan rechtlijnige elementen, maar hun productie wordt in vraag gesteld vanwege de complexiteit van de bestaande bekistingssystemen.

Huidige bekistingssystemen voor gekromde betonnen elementen zijn houten bekistingen, welke zeer arbeidsintensief zijn, en foam blocks, welke in elke vorm kunnen gefreesd worden, maar niet worden hergebruikt. Veel onderzoek is reeds verricht naar flexibele bekistingen voor gekromde oppervlakken. Textielbekistingen zijn erg flexibele, maar een zekere stijfheid van de structuur is nodig om het gewicht van het gestorte beton te weerstaan. Bovendien is het erg moeilijk om de traditionele stalen wapening te integreren in deze flexibele bekistingssystemen.

Dit onderzoek bestudeert een nieuwe bekistingsmethode met textiel verstevigde cement composieten (TRC) waarin hun flexibiliteit in de natte fase en hun stijfheid en sterkte in de uitgeharde fase worden uitgebuit. Uiteindelijk zal het nieuwe bekistingssysteem een structurele en permanente rol vervullen in het betonnen element als trekwapening.

Elke stap in het productieproces om een economische en ecologische bekisting in TRC te verkrijgen, zal verschillende doelen en onderzoeksvragen vastleggen.

1) Een reeks actuatoren, die aanpasbaar zijn in hoogte, dienen als ondersteuning. Een rubberen laag wordt direct op de actuatoren geplaatst als basis voor de TRC bekisting. Het eerste doel is het ontwikkelen van een numeriek model dat de gekromde vormen voorspelt/beschrijft.

2) De TRC composiet wordt in natte toestand op de rubberen laag geplaatst. Dankzij de flexibiliteit van de composiet in natte toestand wordt de gekromde vorm makkelijk bekomen.

3) Na uitharden van de composiet wordt de composiet naar de site getransporteerd.

4) Op de site wordt beton gestort op de TRC, welke fungeert als een permanente bekisting van het gekromde betonnen element. Het tweede doel is het modelleren van deze TRC laag als bekisting en de experimentele validatie ervan.

5) Wanneer het beton is uitgehard, wordt een gemende TRC-beton sectie bekomen, waarin de composiet werkt als wapening. Het derde doel is het modelleren van deze gemende sectie en de experimentele validatie ervan.

Wanneer deze 3 doelen zijn bereikt, kan de onderzoeksvraag worden beantwoord: Moet het TRC element gedimensioneerd worden als bekisting of als wapening?

Publications

Journals: 

  • Verwimp E.Tysmans   T. and Mollaert, M. (2015). Numerical evaluation of structural stay-in-place formwork in textile reinforced cement composite, Advances in Structural Engineering. Under review.

  • Verwimp E. Tysmans T. and Mollaert, M. (2015). Influence of non-linearities on the structural behaviour of thin cement composite shells, Engineering Structures. Under review

  •  Verwimp, E., Tysmans, T., Mollaert, M. and Berg, S. (2015). Experimental and numerical buckling analysis of a thin TRC dome. Thin-Walled Structures, 94:89-97.

  • Filomeno Coelho, R., Tysmans, T. and Verwimp, E. (2014). Form finding & structural optimization: A project-based course for graduate students in civil and architectural engineering. Structural and Multidisciplinary Optimization, 49(6): 1037-1046.

Conference publications: 

  • Verwimp E., Tysmans T., Verbruggen S. and Mollaert M. (2015). Experimental and numerical analysis of textile reinforced cement composite as tensile reinforcement in concrete shells. Proceedings of 11th International Symposium on Ferrocement FERRO-11 and International Conference on Textile Reinforced Concrete 3rd ICTRC 2015, Aachen, Germany, 11p.

  •  Verwimp, E., Tysmans, T. and Mollaert, M. (2015). Improving the buckling behaviour of flexible formwork in textile reinforced concrete for concrete shells. Proceedings of the International Society of Flexible Formwork (ISOFF) Symposium 2015, Amsterdam, The Netherlands.

  • Verwimp E., Tysmans T., Mollaert M. (2014). Reinforcing concrete shells with cement composite stay-in-place formwork: Numerical analysis of a case study.  In De Wilde, W., Hernandez, S. and Brebbia, C, editor. High Performance and optimum design of structures and materials (HPSM/OPTI), Oostende, Belgium.

  • Verwimp E., Tysmans T., Mollaert M., Verbruggen S. and Cormond J. (2014). Experimental study on textile reinforced cement composites as alternative reinforcement for concrete shells. Proceedings of the IASS-SLTE 2014 Symposium "Shells, Membranes and Spatial Structures: Footprints", Brasilia, Brazil, R. Brasil and R. Pauletti editors, 8p.  

  • Verwimp E.Tysmans, Verwimp E. T. and Mollaert, M. (2013). Flexible formwork as reinforcement for curved concrete structures, In Obrebski, J.B. and Tarcewski, R., editor. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium, Beyond limits of man, Wroclaw, Poland.

Design and implementation by aware