Danny Van Hemelrijck

Algemene informatie

Voornaam: 
Danny
Naam: 
Van Hemelrijck
Lokaal: 
Kb 118
Telefoon: 
+ 32 (0)2 6292929
Fax: 
+ 32 (0)2 6292928
E-mailadres: 
dvhemelr@vub.ac.be

Trefwoorden

Composieten, experimentele mechanica, niet-destructief onderzoek

Carriere

Danny Van Hemelrijck (burgerlijk bouwkundig Ingenieur 1984, bijkomend ingenieur in de informatica 1987, doctor in de toegepaste wetenschappen 1992) is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Het onderwijs waarmee hij belast wordt, net zoals het onderzoek dat hij uitvoert, situeert zich in het domein van de mechanica van materialen en constructies. Hij is (co)auteur van meer dan 150 wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en congresproceedings. Danny is lid van verschillende wetenschappelijke organisaties onder andere van het “ Nationaal Comité voor Theoretische en Toegepaste Mechanica” (adjunct-secretaris); van de “European Society of Composite Materials (ESCM)” (member of the council) en van de “European Society of Experimental Mechanics (EuraSEM)” (member of the executive council as permanent secretary). Hij is organisator van het Internationaal Congres “Emerging Technologies in Nondestructive Testing”. Hij is momenteel voorzitter van de vakgroep Mechanica van Materialen en Constructies (MeMC).

Cursussen

Professor Van Hemelrijck is momenteel verantwoordelijk voor het doceren van de volgende opleidingsonderdelen:

Mechanica van Materialen, vloeistoffen en constructies (2de bachelor  ir)
Mechanica van het continuüm (3de bachelor ir)
Bouwkundig ontwerp (3de bachelor bouwkunde)
Experimentele spanningsanalyse en NDT (1 master bouwkunde)
Mechanica van materialen (3de bachelor handelingenieur)

Onderzoek

“Mechanica van Materialen en Constructies” is het brede domein waarbinnen zijn onderzoek uitgevoerd wordt. Meer specifiek situeert zjn expertise zich rond: (i) experimentele karakterisatie onder complexe belastingstoestanden en nietdestructief onderzoek van vezelversterkte composietsystemen, (ii) testen van constructie-onderdelen, ..

Publicaties

Conference publications: 

[1]          Smits A., Van Hemelrijck D., Philippidis T.P. and Cardon A.

“Design of a cruciform specimen for biaxial testing of fibre reinforced composite laminates”, Composites Science and Technology” volume 66, issue 7-8, JUN 2006, pp. 964-975. SCI subject category Materials science, Composites, rank: 1/23. SCI-IF: 1,783

[2]          A. Makris, Ramault, C., Vandenbergh, T., Lamkanfi, E., Van Paepegem, W., Van Hemelrijck, D.,

“Shape optimisation of a biaxially loaded cruciform specimen Polymer Testing”, Polymer Testing, Volume 29, Issue 2, 2010, pp 216-223. SCI subject category Materials Science, characterization & Testing, rank: 2/28. SCI-IF:1.736

[3]          Antoniou, A.E., Van Hemelrijck, D., Philippidis T.P.

“Failure prediction for a glass/epoxy cruciform specimen under static biaxial loading”, Composites Science and Technology, Volume 70, 2010, pp 1232-1241. SCI subject category Materials science, Composites, rank: 1/23. SCI-IF:

[4]          D. Kakogiannis, D. Van Hemelrijck, J. Wastiels, S. Palanivelu, W. Van Paepegem, J. Vantomme, A. Kotzakolios and V. Kostopoulos

Assessment of pressure waves generated by explosive loading”, CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences , Volume 65, Issue 1, 2011, pp 75-93. SCI subject category Engineering, multidisciplinary, rank: 2/67, SCI-IF: 4.785

[5]         Ramault,C., Makris,A., Van Hemelrijck,D., Lamkanfi,E., Van Paepegem, W.,

“Comparison of different techniques for strain monitoring of a biaxially loaded cruciform specimen” Strain (4): pp 357-357. SCI subject category Material science, Characterization & Testing, rank: 9/29. SCI-IF: 0.535

Huidige projecten

1            EC-FP6 Integrated project, EU250, van 01/03/2006 tot 28/02/2011

Integrated wind turbine design (UpWind)
Promotor: P. Hjuler (Risoe, Denmark)

Promotor VUB: D. Van Hemelrijck

2             FWO, G.0114.07-FWOAL419, 1/1/2007-31/12/2010

Het energieabsorberend vermogen van composietstructuren ter bescherming van bouwkundige constructies
Promotor: J. Wastiels
Co-promotoren: D. Van Hemelrijck, W. Van Paepegem (UGent),
J. Vantomme (KMS) 

3              Hercules Fonds, UABR/014/ZW08-1015-04, van 1/12/2008 tot 30/11/2013

Hoog technologisch multidisciplinair meetcentrum van de Universitaire Associatie Brussel.
Promotor: H. Thienpont
Co-promotoren: D. Van Hemelrijck, W. Van Moer, .. 

4            SIM, Next generation nano-engineered polymer-steel/CNT hybryds (NanoForce),

Promotor: J. Sijnave (Bekaert) 

5             SIM, Engineered Self-Healing materials (SHE)

Promotor: J. Geeraert (Recticel) 

Design and implementation by aware