Visie

Tijdens de twee masterjaren kan de student als vervolg op de brede, polyvalente wetenschappelijke basiskennis opgedaan in de bacheloropleiding, een brede multidisciplinaire ingenieursopleiding combineren met verdere specialisatie in de bouwkunde.
De opleiding heeft tot algemeen doel bekwame ingenieurs te vormen die in vele domeinen diensten aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn projecten uit te voeren en te beheren. Deze academische opleiding heeft uiteraard een nauwe relatie met het wetenschappelijk onderzoek in de betrokken vakgebieden en vormt de basis voor leven-lang-leren

De specifieke doelstellingen van de "Master of Science in ingenieurswetenschappen: bouwkunde" omvatten een wetenschappelijke vorming betreffende het ontwerpen, realiseren en onderhouden van bouwkundige constructies met de nodige aandacht voor de stabiliteit, veiligheid, duurzaamheid, kostprijs en milieu. Hiernaast is een algemene kennis vereist van een aantal relevante nevenaspecten zoals economie, recht, menswetenschappen, talenkennis, enz. 

De bouwkundig ingenieur heeft ook een reeks van vaardigheden nodig die moeten toelaten elk bouwkundig probleem op een professionele manier aan te pakken, de benodigde informatie op een efficiĆ«nte wijze te verzamelen en te verwerken, en een oplossingsmethode te formuleren en te implementeren. 

In het bijzonder moet de opleiding ook de nodige kennis en bekwaamheden bijbrengen om kritisch en zelfstandig of in team verband wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Ten slotte moet de opleiding de ingenieur ook de nodige competenties en attitudes bij brengen om een verantwoordelijke en leidinggevende rol te kunnen spelen bij de realisatie van bouwkundige projecten, met aandacht en begrip voor sociale aspecten en de juiste plaats en rol van de technologie en de ingenieur in de maatschappij met respect voor mens en milieu.


Design and implementation by aware