70-plussers snel weg met videochat

Eind maart startte de Onderzoeksgroep TOR een tijdsbestedingsonderzoek (www.dagelijksleven.eu) om na te gaan hoe het dagelijks leven van mensen eruitziet tijdens de corona-maatregelen. Zij gingen ook na hoe mensen contact blijven houden met elkaar. Hieruit blijkt ondermeer dat 70-plussers de quarantaine vlot overbruggen door contacten per telefoon en videochat.

Read more

Mensen lezen meer tijdens lockdown

Tijdens de lockdown zijn meer mensen gaan lezen. In een normale week leest 58% van de Vlamingen wel eens, tijdens de lockdown is dat 82%. Bovendien spenderen ze tweemaal zoveel tijd aan lezen dan in een normale week. Dit blijkt althans uit lopend tijdsbestedingsonderzoek (www.dagelijksleven.eu) van Onderzoeksgroep TOR.

Read more

Sprankje hoop op meer gendergelijkheid tijdens coronacrisis

Tijdbestedingsonderzoek van de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wijst uit de mannen niet meer tijd aan huishoudelijk werk besteden dan voor de coronacrisis. En dat terwijl ze gemiddeld meer dan vier uur per dag langer thuis zijn. De genderongelijkheid in de tijd die vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijk werk blijft.

Read more

International attention for VUB-TOR time-use survey during coronavirus crisis

A month and a half ago the research group TOR of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) and in cooperation with VUB spin-off hbits launched a time-use survey during the coronavirus crisis. The survey aims to investigate how people deal with disappearing temporal structures and routines, and the amalgamation of different life spheres in the home. The first results revealed that existing gender inequality in time-use hardly changed.

Read more

L’attention internationale pour l’enquête sur l’emploi du temps de la VUB-TOR pendant la crise du coronavirus

Il y a un mois et demi, le groupe de recherche TOR de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et en coopération avec les spin-off hbits de la VUB ont lancé une enquête sur l’emploi du temps pendant la crise du coronavirus. L’enquête vise à étudier la manière dont les gens gèrent la disparition des structures temporelles et des routines, ainsi que l’amalgame des différentes sphères de la vie à la maison.

Read more