Sprankje hoop op meer gendergelijkheid tijdens coronacrisis

Tijdbestedingsonderzoek van de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wijst uit de mannen niet meer tijd aan huishoudelijk werk besteden dan voor de coronacrisis. En dat terwijl ze gemiddeld meer dan vier uur per dag langer thuis zijn. De genderongelijkheid in de tijd die vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijk werk blijft.

Read more

International attention for VUB-TOR time-use survey during coronavirus crisis

A month and a half ago the research group TOR of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) and in cooperation with VUB spin-off hbits launched a time-use survey during the coronavirus crisis. The survey aims to investigate how people deal with disappearing temporal structures and routines, and the amalgamation of different life spheres in the home. The first results revealed that existing gender inequality in time-use hardly changed.

Read more

L’attention internationale pour l’enquête sur l’emploi du temps de la VUB-TOR pendant la crise du coronavirus

Il y a un mois et demi, le groupe de recherche TOR de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et en coopération avec les spin-off hbits de la VUB ont lancé une enquête sur l’emploi du temps pendant la crise du coronavirus. L’enquête vise à étudier la manière dont les gens gèrent la disparition des structures temporelles et des routines, ainsi que l’amalgame des différentes sphères de la vie à la maison.

Read more

Genderongelijkheid in tijdbesteding blijft tijdens coronavirus crisis

Anderhalve maand geleden startte de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in samenwerking met de VUB spin-off hbits een onderzoek naar de tijdbesteding tijdens de coronavirus crisis. Op 18 mei publiceerde het Nieuwsblad de eerste cijfers en wat blijkt, hoewel mannen en vrouwen ruim vier uur per dag meer binnenshuis doorbrengen, blijven de genderverschillen in tijdbesteding hardnekkig.

Read more

Terug naar de ratrace? Het leven na corona.

Voor sommigen brengt de coronacrisis voordelen met zich mee, minder stress en meer rust. Denken we straks met z’n allen met nostalgie terug aan deze crisis? “Het is dubbel” zegt Ignace Glorieux in Het Belang van Limburg. “We komen nu toe aan dingen waar we normaal amper tijd voor hebben, maar de innerlijke rust en het geluksgevoel is niet voor iedereen. Voor veel mensen is het nu juist moeilijker.”

Read more