Events

A sociological perspective on human-home interaction

On 10 October 2019, Petrus te Braak, senior Researcher of the TOR research group, was invited to speak at the Healthy Buildings Day 2019. This event is organised annually by VELUX to gather together key players involved in the construction industry on topics such as healthy buildings, design, user trends and resident behaviour.

Read more

Nieuw JOP-boek “Jongeren in Cijfers en Letters 4”

Op 22 maart 2019 stellen onderzoekers van het Jeugdonderzoeksplatform hun nieuwe JOP-boek “Jongeren in cijfers en letters 4” voor. In dit boek worden de eerste bevindingen op basis van de nieuwe JOP-data, verzameld in 2018, gerapporteerd. Thema’s die bestudeerd worden zijn welbevinden, genderattitudes, politiek, etnische intergroepsrelaties, dader en slachtofferschap van criminaliteit, schoolbeleving en vrijetijdsbesteding. TOR-onderzoekers schreven […]

Read more

Wanneer vervangen we onze vrienden door robots?

Socioloog Werner Schirmer stelt dat we robots als vrienden zullen hebben indien de technologie dit ooit mogelijk maakt. De technologie is nog lang niet zo ver dat echte vriendschap tussen mens en machine mogelijk is, maar er bestaan wel emotionele en sociale behoeften, die in de moderne maatschappij steeds moeilijker te vervullen zijn, waarvoor robots een oplossing kunnen bieden.

Read more

BIB2018: slotmoment met voorstelling rapporten

Op woensdag 16 januari vond het slotmoment van het grootschalig gebruikersonderzoek in openbare bibliotheken (BIB2018) plaats. BIB2018 is een herhaling van een onderzoek in 2004 (tevens uitgevoerd door TOR), waardoor de evolutie van de bibliotheeksector van de voorbije 14 jaar in kaart kan worden gebracht. 105 bibliotheken namen deze keer deel aan het onderzoek en maar liefst 45.228 individuele gebruikers vulden een vragenlijst in.

Read more

Duaal leren is meer dan alleen maar al doende leren

In de voorbije twee jaar heeft het Steunpunt SONO, in opdracht van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de kansen en gevaren van de veralgemening van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs. De resultaten van een uitgebreide reviewstudie werden gepubliceerd in een boek en voorgesteld op een studiedag .

Read more

Bram Spruyt is laureaat van de Frans van Cauwelaertprijs

Herman Van Rompuy reikt de Frans Van Cauwelaertprijs uit aan Prof. dr. Bram Spruyt op 8 december 2018.
De laureaat geeft een lezing getiteld: “Living apart together? Over de gevolgen van de groei van een diplomasamenleving”.

Read more

Spijbelen in Vlaanderen. Een multi-methoden onderzoek naar de conceptuele afbakening van spijbelen en de achterliggende dynamieken.

Op donderdag 13 december 2018 vindt de publieke doctoraatsverdediging van Gil Keppens plaats met het proefschrift genaamd ‘Spijbelen in Vlaanderen. Een multi-methoden onderzoek naar de conceptuele afbakening van spijbelen en de achterliggende dynamieken’. De verdediging start om 16:00 in de promotiezaal (D 2.01) op de VUB campus in Etterbeek.

Read more

The Mentality of Mass Murder: Lecture and Exhibition

On the 5th of June, Prof. dr. Abram de Swaan will give a lecture on extreme violence and genocide at the VUB Campus. This lecture is part of the course “Current Issues II” from the Bachelor in Social Sciences and coincides with the opening of the exhibition “Hidden Conflicts” organized by the second year students of the Bachelor in Social Sciences.

Read more

Wordt het niet eens tijd voor een Minister van Tijd?

Wordt het niet eens tijd voor een Minister van Tijd? Een avond met 3 kandidaat-ministers van Tijd, vier aanstormende literaire talenten en twee muzikale interventies. Dit is de meest beknopte omschrijving van het TIJDcongres op 27 oktober in Tongeren. Een avond om niet te missen – tenzij u geen tijd heeft natuurlijk.

Read more

Lezing: De contrarevolutie der gewoonte

In kader van reeks ‘Studium Generale’ gaf prof. Ignace Glorieux maandag 9 oktober een lezing over de contra-revolutie der gewoonte: over tijd en standvastigheid. De lezing is hier opnieuw te beluisteren.

Read more

Publications

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume II

Op 23 maart 2020 werd Volume II van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. TOR voerde in 2018 het veldwerk voor deze OESO-studie in Vlaanderen uit en schreef het Vlaams rapport.

Read more

Vooroordelen leerkrachten fnuiken ambitieuze studiekeuze

Leerkrachten hebben doorgaans lagere verwachtingen van leerlingen uit zwakkere milieus. Daardoor kiezen die voor minder ambitieuze richtingen. Onderzoeker Ilse Laurijssen gaf in De Standaard meer toelichting bij de bevindingen van een SONO-studie naar sociale verschillen in studiekeuze.

Read more

City centre Brussels, pedestrian zone and lifestyles

During a period of 15 months, the research groups of the ULB, USL and the VUB (Research Group TOR) studied the pedestrian zone in Brussels. The objective was to study the impact of the pedestrian zone of Anspach Boulevard on the lifestyle of users and former users. This research was carried out thanks to the Forum Vies Mobiles and the Brussels Studies Institute (BSI-BCO). The BSI acts as a contact and coordination platform for academic research on Brussels.

Read more

Strategische kennis en een gevoel van rechtmatigheid maken een verschil in de schoolloopbaan van anderstalige nieuwkomers

Het oriënteren van anderstalige nieuwkomers in het Vlaams secundair onderwijs is een uitdaging. Deze leerlingen en hun ouders hebben weinig kennis over het systeem en leerkrachten hebben de moeilijke opdracht om leerlingen in te schatten. Recent TOR-onderzoek toont het belang van een gevoel van rechtmatigheid en strategische kennis van anderstalige nieuwkomers tijdens hun schoolloopbaan in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Read more

Hoe vaak spijbelen leerlingen? Een vergelijkend onderzoek tussen geregistreerde en zelfgerapporteerde afwezigheden in Vlaanderen.

Een kritische voorwaarde voor een aanklampend beleid inzake spijbelen is het beschikken over accurate registratiedata. Deze recente studie gaat na in welke mate zelfgerapporteerde gegevens over spijbelen en administratieve gegevens van problematische afwezigheden hetzelfde gedrag meten en of het spijbelen van bepaalde types spijbelaars en/of bepaalde sociale groepen in de administratieve data over problematische afwezigheden onder- of overschat wordt.

Read more

Gegenderde drempels voor museumbezoek

Het is geweten dat er veel mensen niet participeren en geen bezoek brengen aan culturele activiteiten (59,7% niet aan erfgoed, 61,3% niet aan bioscoop, 76% niet aan concerten en 68,8% niet aan musea). Waarom zij niet participeren, is echter minder duidelijk. Onderzoeksgroep TOR onderzocht de redenen die mensen opgeven om niet naar een museum te gaan.

Read more

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume I

Op 19 juni 2018 werden de eerste resultaten van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. TOR voerde in 2018 het veldwerk voor deze OESO-studie in Vlaanderen uit en schreef het Vlaams rapport.

Read more

Seksisme in sociale sferen: de impact van de ouders, de school en romantiek op seksistische attitudes bij jongeren

In samenlevingen die zich steeds toleranter opstellen, nemen vooroordelen gerelateerd aan gender en seksistische attitudes een steeds subtielere vorm aan. Met betrekking tot seksistische attitudes, wordt in de literatuur het onderscheid gemaakt tussen openlijke en vijandige seksistische attitudes (hostile sexism) en subtielere, zachtaardige seksistische attitudes (benevolent sexism). Subtiel seksisme uit zich in het benadrukken van […]

Read more

New book release: Systems Theory for Social Work and the Helping Professions

Social systems occur in many contexts of social work. ‘Systems Theory for Social Work and the Helping Professions’, written by Werner Schirmer and Dimitris Michailakis, provides an easy-to-read introduction to systems thinking for social workers who will encounter social problems in their professional practice or academic research. It offers new insights and fresh perspectives on this familiar topic and invites creative, critical, and empathetic thinking with a systems perspective.

Read more

Nieuw JOP-boek “Jongeren in Cijfers en Letters 4”

Op 22 maart 2019 stellen onderzoekers van het Jeugdonderzoeksplatform hun nieuwe JOP-boek “Jongeren in cijfers en letters 4” voor. In dit boek worden de eerste bevindingen op basis van de nieuwe JOP-data, verzameld in 2018, gerapporteerd. Thema’s die bestudeerd worden zijn welbevinden, genderattitudes, politiek, etnische intergroepsrelaties, dader en slachtofferschap van criminaliteit, schoolbeleving en vrijetijdsbesteding. TOR-onderzoekers schreven […]

Read more

Press and Media Mentions

How does the coronavirus affect daily life?

Call to participate in international time-use study by Vrije Universiteit Brussel TOR research group and research bureau hbits

Read more

5 weken geen les: “Corona kan schoolloopbanen ontwrichten”

Door corona zijn leerlingen minstens 5 weken lesvrij. Sommigen krijgen thuis veel leerkansen, anderen niet. Hoe beïnvloedt dat hun leerproces? Vergroot leren op afstand de kloof? Klasse vroeg het aan socioloog Ignace Glorieux.

Read more

Vooroordelen leerkrachten fnuiken ambitieuze studiekeuze

Leerkrachten hebben doorgaans lagere verwachtingen van leerlingen uit zwakkere milieus. Daardoor kiezen die voor minder ambitieuze richtingen. Onderzoeker Ilse Laurijssen gaf in De Standaard meer toelichting bij de bevindingen van een SONO-studie naar sociale verschillen in studiekeuze.

Read more

Factchecker: Is 56 % van de arbeid die vrouwen leveren onbetaald?

‘Van al het werk dat Belgische vrouwen leveren, is 56 procent onbetaald. Dan gaat het over schoonmaken, koken, met de kinderen bezig zijn, afwassen, enzovoort. Bij mannen is 36 procent van de werktijd onbetaald.’ Deze uitspraak viel enkele weken geleden naar aanleiding van het Oxfam-rapport ‘Time to care’. Knack ging op zoek naar de herkomst van deze cijfers en sprak met socioloog Ignace Glorieux.

Read more

De tijd onthult alles, hbits ook

Eind 2019 werd hbits officieel als spin-off van de VUB verwelkomd. Als onderdeel van de Humane en Sociale Wetenschappen groeide de spin-off hbits vanuit de traditie van de onderzoeksgroep TOR. Hbits bouwt sinds een jaar voort op die expertise en breekt door de grenzen van de academische wereld via hun modulaire onderzoeksplatform MOTUS.

Read more

Wanneer vervangen we onze vrienden door robots?

Socioloog Werner Schirmer stelt dat we robots als vrienden zullen hebben indien de technologie dit ooit mogelijk maakt. De technologie is nog lang niet zo ver dat echte vriendschap tussen mens en machine mogelijk is, maar er bestaan wel emotionele en sociale behoeften, die in de moderne maatschappij steeds moeilijker te vervullen zijn, waarvoor robots een oplossing kunnen bieden.

Read more

Duaal leren is meer dan alleen maar al doende leren

In de voorbije twee jaar heeft het Steunpunt SONO, in opdracht van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de kansen en gevaren van de veralgemening van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs. De resultaten van een uitgebreide reviewstudie werden gepubliceerd in een boek en voorgesteld op een studiedag .

Read more

Gedachtewisseling lerarenonderzoek

Ignace Glorieux en Joeri Minnen presenteerden in het Vlaams Parlement de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek ‘Tijdsbesteding leraren basis- en secundair onderwijs’. De volledige sessie kan je hier herbekijken.

Read more

Bibliotheken blijven ook in digitale tijden populair en groeien uit tot echte belevingscentra

Op donderdag 13 december werden de eerste resultaten van BIB2018, een grootschalig gebruikersonderzoek in Vlaamse openbare bibliotheken, bekendgemaakt. Het gaat om een herhaling van een onderzoek in 2004 (tevens uitgevoerd door TOR), waardoor de evolutie van de bibliotheeksector van de voorbije 14 jaar in kaart kan worden gebracht. 105 bibliotheken namen deze keer deel aan het onderzoek en maar liefst 45.228 individuele gebruikers vulden een vragenlijst in.

Read more

Agenten worden toleranter na opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten

In opdracht van Kazerne Dossin voerden Bram Spruyt, Filip Van Droogenbroeck en Hélène Lemblé van de onderzoeksgroep TOR een optimalisatiestudie uit over de opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten (HPM). De HPM-opleiding duurt één dag en bestaat uiteen museumbezoek in de voormiddag en een workshop in de namiddag gericht op mensenrechten en ethisch bewust handelen. TOR voerde een uitgebreide en globale studie naar de verschillende facetten van de HPM-opleiding waaronder de effectieve impact van het programma.
Op 6/12 werden de resultaten gepresenteerd tijdens de connecting Law & Memory conferentie 2018 in het hoofdkwartier van de Federale Politie.

Read more