Events

A sociological perspective on human-home interaction

On 10 October 2019, Petrus te Braak, senior Researcher of the TOR research group, was invited to speak at the Healthy Buildings Day 2019. This event is organised annually by VELUX to gather together key players involved in the construction industry on topics such as healthy buildings, design, user trends and resident behaviour.

Read more

Nieuw JOP-boek “Jongeren in Cijfers en Letters 4”

Op 22 maart 2019 stellen onderzoekers van het Jeugdonderzoeksplatform hun nieuwe JOP-boek “Jongeren in cijfers en letters 4” voor. In dit boek worden de eerste bevindingen op basis van de nieuwe JOP-data, verzameld in 2018, gerapporteerd. Thema’s die bestudeerd worden zijn welbevinden, genderattitudes, politiek, etnische intergroepsrelaties, dader en slachtofferschap van criminaliteit, schoolbeleving en vrijetijdsbesteding. TOR-onderzoekers schreven […]

Read more

Wanneer vervangen we onze vrienden door robots?

Socioloog Werner Schirmer stelt dat we robots als vrienden zullen hebben indien de technologie dit ooit mogelijk maakt. De technologie is nog lang niet zo ver dat echte vriendschap tussen mens en machine mogelijk is, maar er bestaan wel emotionele en sociale behoeften, die in de moderne maatschappij steeds moeilijker te vervullen zijn, waarvoor robots een oplossing kunnen bieden.

Read more

BIB2018: slotmoment met voorstelling rapporten

Op woensdag 16 januari vond het slotmoment van het grootschalig gebruikersonderzoek in openbare bibliotheken (BIB2018) plaats. BIB2018 is een herhaling van een onderzoek in 2004 (tevens uitgevoerd door TOR), waardoor de evolutie van de bibliotheeksector van de voorbije 14 jaar in kaart kan worden gebracht. 105 bibliotheken namen deze keer deel aan het onderzoek en maar liefst 45.228 individuele gebruikers vulden een vragenlijst in.

Read more

Duaal leren is meer dan alleen maar al doende leren

In de voorbije twee jaar heeft het Steunpunt SONO, in opdracht van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de kansen en gevaren van de veralgemening van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs. De resultaten van een uitgebreide reviewstudie werden gepubliceerd in een boek en voorgesteld op een studiedag .

Read more

Bram Spruyt is laureaat van de Frans van Cauwelaertprijs

Herman Van Rompuy reikt de Frans Van Cauwelaertprijs uit aan Prof. dr. Bram Spruyt op 8 december 2018.
De laureaat geeft een lezing getiteld: “Living apart together? Over de gevolgen van de groei van een diplomasamenleving”.

Read more

Spijbelen in Vlaanderen. Een multi-methoden onderzoek naar de conceptuele afbakening van spijbelen en de achterliggende dynamieken.

Op donderdag 13 december 2018 vindt de publieke doctoraatsverdediging van Gil Keppens plaats met het proefschrift genaamd ‘Spijbelen in Vlaanderen. Een multi-methoden onderzoek naar de conceptuele afbakening van spijbelen en de achterliggende dynamieken’. De verdediging start om 16:00 in de promotiezaal (D 2.01) op de VUB campus in Etterbeek.

Read more

The Mentality of Mass Murder: Lecture and Exhibition

On the 5th of June, Prof. dr. Abram de Swaan will give a lecture on extreme violence and genocide at the VUB Campus. This lecture is part of the course “Current Issues II” from the Bachelor in Social Sciences and coincides with the opening of the exhibition “Hidden Conflicts” organized by the second year students of the Bachelor in Social Sciences.

Read more

Wordt het niet eens tijd voor een Minister van Tijd?

Wordt het niet eens tijd voor een Minister van Tijd? Een avond met 3 kandidaat-ministers van Tijd, vier aanstormende literaire talenten en twee muzikale interventies. Dit is de meest beknopte omschrijving van het TIJDcongres op 27 oktober in Tongeren. Een avond om niet te missen – tenzij u geen tijd heeft natuurlijk.

Read more

Lezing: De contrarevolutie der gewoonte

In kader van reeks ‘Studium Generale’ gaf prof. Ignace Glorieux maandag 9 oktober een lezing over de contra-revolutie der gewoonte: over tijd en standvastigheid. De lezing is hier opnieuw te beluisteren.

Read more

Publications

Hoe vaak spijbelen leerlingen? Een vergelijkend onderzoek tussen geregistreerde en zelfgerapporteerde afwezigheden in Vlaanderen.

Een kritische voorwaarde voor een aanklampend beleid inzake spijbelen is het beschikken over accurate registratiedata. Deze recente studie gaat na in welke mate zelfgerapporteerde gegevens over spijbelen en administratieve gegevens van problematische afwezigheden hetzelfde gedrag meten en of het spijbelen van bepaalde types spijbelaars en/of bepaalde sociale groepen in de administratieve data over problematische afwezigheden onder- of overschat wordt.

Read more

Gegenderde drempels voor museumbezoek

Het is geweten dat er veel mensen niet participeren en geen bezoek brengen aan culturele activiteiten (59,7% niet aan erfgoed, 61,3% niet aan bioscoop, 76% niet aan concerten en 68,8% niet aan musea). Waarom zij niet participeren, is echter minder duidelijk. Onderzoeksgroep TOR onderzocht de redenen die mensen opgeven om niet naar een museum te gaan.

Read more

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume I

Op 19 juni 2018 werden de eerste resultaten van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. TOR voerde in 2018 het veldwerk voor deze OESO-studie in Vlaanderen uit en schreef het Vlaams rapport.

Read more

Seksisme in sociale sferen: de impact van de ouders, de school en romantiek op seksistische attitudes bij jongeren

In samenlevingen die zich steeds toleranter opstellen, nemen vooroordelen gerelateerd aan gender en seksistische attitudes een steeds subtielere vorm aan. Met betrekking tot seksistische attitudes, wordt in de literatuur het onderscheid gemaakt tussen openlijke en vijandige seksistische attitudes (hostile sexism) en subtielere, zachtaardige seksistische attitudes (benevolent sexism). Subtiel seksisme uit zich in het benadrukken van […]

Read more

New book release: Systems Theory for Social Work and the Helping Professions

Social systems occur in many contexts of social work. ‘Systems Theory for Social Work and the Helping Professions’, written by Werner Schirmer and Dimitris Michailakis, provides an easy-to-read introduction to systems thinking for social workers who will encounter social problems in their professional practice or academic research. It offers new insights and fresh perspectives on this familiar topic and invites creative, critical, and empathetic thinking with a systems perspective.

Read more

Nieuw JOP-boek “Jongeren in Cijfers en Letters 4”

Op 22 maart 2019 stellen onderzoekers van het Jeugdonderzoeksplatform hun nieuwe JOP-boek “Jongeren in cijfers en letters 4” voor. In dit boek worden de eerste bevindingen op basis van de nieuwe JOP-data, verzameld in 2018, gerapporteerd. Thema’s die bestudeerd worden zijn welbevinden, genderattitudes, politiek, etnische intergroepsrelaties, dader en slachtofferschap van criminaliteit, schoolbeleving en vrijetijdsbesteding. TOR-onderzoekers schreven […]

Read more

VUB- Doctorandi overwegend positief over werkomstandigheden

Een doctoraatstraject afronden duurt meerdere jaren. Gedurende deze periode worden doctorandi zowel intellectueel als emotioneel op de proef gesteld. In samenwerking met het departement Research & Data-Management van de VUB onderzocht onderzoeksgroep TOR de werktevredenheid van de doctorandi aan de VUB. Een grote meerderheid blijkt overwegend positief over de werkomstandigheden en zijn of haar PhD-traject. Hierbij bleken begeleiding en zelfvertrouwen bepalende factoren.

Read more

BIB2018: slotmoment met voorstelling rapporten

Op woensdag 16 januari vond het slotmoment van het grootschalig gebruikersonderzoek in openbare bibliotheken (BIB2018) plaats. BIB2018 is een herhaling van een onderzoek in 2004 (tevens uitgevoerd door TOR), waardoor de evolutie van de bibliotheeksector van de voorbije 14 jaar in kaart kan worden gebracht. 105 bibliotheken namen deze keer deel aan het onderzoek en maar liefst 45.228 individuele gebruikers vulden een vragenlijst in.

Read more

Duaal leren is meer dan alleen maar al doende leren

In de voorbije twee jaar heeft het Steunpunt SONO, in opdracht van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de kansen en gevaren van de veralgemening van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs. De resultaten van een uitgebreide reviewstudie werden gepubliceerd in een boek en voorgesteld op een studiedag .

Read more

Opleidingscategorieën aan het werk!

De sterke oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden onder politici, doet sommigen spreken van de groei van een ‘diplomademocratie’. In maatschappelijke discussies wordt ‘meer onderwijs’ te pas en te onpas aangehaald als oplossing voor de meest uiteenlopende individuele en sociale problemen. En in het publieke debat wordt gretig gebruik gemaakt van labels zoals ‘hoog-’ en ‘laaggeschoolden’. Tegen die […]

Read more

Press and Media Mentions

Wanneer vervangen we onze vrienden door robots?

Socioloog Werner Schirmer stelt dat we robots als vrienden zullen hebben indien de technologie dit ooit mogelijk maakt. De technologie is nog lang niet zo ver dat echte vriendschap tussen mens en machine mogelijk is, maar er bestaan wel emotionele en sociale behoeften, die in de moderne maatschappij steeds moeilijker te vervullen zijn, waarvoor robots een oplossing kunnen bieden.

Read more

Duaal leren is meer dan alleen maar al doende leren

In de voorbije twee jaar heeft het Steunpunt SONO, in opdracht van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de kansen en gevaren van de veralgemening van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs. De resultaten van een uitgebreide reviewstudie werden gepubliceerd in een boek en voorgesteld op een studiedag .

Read more

Gedachtewisseling lerarenonderzoek

Ignace Glorieux en Joeri Minnen presenteerden in het Vlaams Parlement de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek ‘Tijdsbesteding leraren basis- en secundair onderwijs’. De volledige sessie kan je hier herbekijken.

Read more

Bibliotheken blijven ook in digitale tijden populair en groeien uit tot echte belevingscentra

Op donderdag 13 december werden de eerste resultaten van BIB2018, een grootschalig gebruikersonderzoek in Vlaamse openbare bibliotheken, bekendgemaakt. Het gaat om een herhaling van een onderzoek in 2004 (tevens uitgevoerd door TOR), waardoor de evolutie van de bibliotheeksector van de voorbije 14 jaar in kaart kan worden gebracht. 105 bibliotheken namen deze keer deel aan het onderzoek en maar liefst 45.228 individuele gebruikers vulden een vragenlijst in.

Read more

Agenten worden toleranter na opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten

In opdracht van Kazerne Dossin voerden Bram Spruyt, Filip Van Droogenbroeck en Hélène Lemblé van de onderzoeksgroep TOR een optimalisatiestudie uit over de opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten (HPM). De HPM-opleiding duurt één dag en bestaat uiteen museumbezoek in de voormiddag en een workshop in de namiddag gericht op mensenrechten en ethisch bewust handelen. TOR voerde een uitgebreide en globale studie naar de verschillende facetten van de HPM-opleiding waaronder de effectieve impact van het programma.
Op 6/12 werden de resultaten gepresenteerd tijdens de connecting Law & Memory conferentie 2018 in het hoofdkwartier van de Federale Politie.

Read more

‘Een zorgeloze jeugd heeft nooit bestaan’

Iedereen moet zijn weg zoeken.
Reactie van Ignace Glorieux op resultaten van een studie naar toekomstperspectieven van jongvolwassenen in De Morgen.

Read more

Taakbelasting en werkcontext van leraren

In het voorjaar van 2017 bestelde Minister van Onderwijs Hilde Crevits een studie naar de werklast van leraren in het basis- en secundair onderwijs. Na een gunningsprocedure werd de opdracht toegewezen aan de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en uitgevoerd door Ignace Glorieux, Joeri Minnen en Julie Verbeylen. 9.596 leraren uit het basis- en secundair onderwijs hielden hiervoor gedurende een week hun tijdsbesteding bij via de MOTUS-app.
Op 19 september 2018 volgt het antwoord op haar vragen en geven Ignace Glorieux & Joeri Minnen samen met haar een persconferentie in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel.

Read more

International Childfree Day: 1 op de 10 millennials wil geen kinderen

Op woensdag 1 augustus was het “International Childfree Day”, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de keuze om bewust kinderloos te blijven. In ons land wil 13% van de bevolking tussen de 25 en 35 jaar liever geen kinderen. Een kinderwens hebben wordt onder meer bepaald door opleiding en sociaaleconomische status. Ook het al dan niet hebben van een partner speelt een doorslaggevende rol.

Read more

Aanzienlijk aantal ASO’ers haakt af na middelbaar

In 2017 telden we 5.107 jongeren die een jaar na het behalen van hun ASO-diploma niet meer aan het studeren waren. Daarvan waren 13,2% op dat moment nog werkzoekend, wat een pak boven het gemiddelde ligt. Opvallende cijfers aangezien (enkel) een ASO-diploma niet de beste aansluiting op de arbeidsmarkt garandeert. De vraag waarom deze jongeren niet verder […]

Read more

Opinie: Meer steun voor law-and-order partijen in wanordelijke wijken?

In maatschappelijke discussies wordt vaak gesuggereerd dat de leefomgeving, en dan in het bijzonder de wijk of buurt, belangrijk is voor het stemgedrag van burgers. Onderzoek wijst erop dat lokale criminaliteit en de etnische samenstelling van de buurt inderdaad van belang zijn: beide hangen samen met steun voor anti-immigratiepartijen. Maar hoe zit het met andere lokale omstandigheden?

Read more