Notice: Undefined index: lang in /home/secrarch/post.php on line 53

Notice: Undefined index: lang in /home/secrarch/post.php on line 57
Architectural Engineering - Ontwerpers voor WVDM Living Lab gezocht
NL | EN

Notice: Undefined index: lang in /home/secrarch/post.php on line 118

Notice: Undefined index: lang in /home/secrarch/post.php on line 119
Ontwerpers voor WVDM Living Lab gezocht


Notice: Undefined index: lang in /home/secrarch/post.php on line 146
May 2019

Ontwerpers voor WVDM Living Lab gezocht

Voor het Willy Van Der Meeren Living Lab is de Vrije Universiteit Brussel op zoek naar multidisciplinaire ontwerpconsortia. In dit Living Lab zullen zij samen met de onderzoekers van VUB Architectural Engineering duurzame renovatiestrategieën ontwikkelen en in de praktijk uittesten. Een innovatieve aanbestedingsprocedure is daarom gelanceerd.

(Click EN on the top right to see this page in English.)

 

Met de studentenkoten als onderwerp, biedt het Willy Van Der Meeren Living Lab een uitdagende testomgeving. De noodzakelijke energierenovatie van de studentenkoten op de VUB-campus moet immers in evenwicht gebracht worden met de erfgoedwaarde, de duurzaamheid en betaalbaarheid van het project. Hoewel deze uitdagingen soms tegenstrijdig lijken, hoeft dat niet het geval te zijn. Zo zou het hergebruik van heel wat bouwmaterialen de erfgoedwaarde kunnen valoriseren en tegelijk de milieu-impact van de renovatie doen dalen.

Deze praktische testomgeving, of proeftuin, biedt multidisciplinaire consortia en onderzoekers de mogelijkheid om technologische of organisatorische innovaties te ontwikkelen, te testen en te implementeren die niet alleen voor de studentenkoten relevant zijn, maar ook een antwoord bieden op de uitdagingen van de energetische renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: materiaalinnovaties uit de jaren ’70, van binnen naar buiten doorlopende betonstructuren en nieuwe woontypologieën zijn niet enkel kenmerkend voor de studentenmodules ontworpen door Willy Van Der Meeren, maar ook voor heel wat appartementsgebouwen in de regio. De renovatietechnieken en -processen die getest en verbeterd worden via dit Living Lab-project, kunnen daardoor ook op grotere schaal toegepast worden.

Het Willy Van Der Meeren Living Lab zal als voorbeeldproject de Brusselse renovatiesector aanmoedigen. De concrete uitvoering van de innovatieve renovaties bundelt de krachten van spelers in de bouwsector en kennis van de universiteit. Een sterke wisselwerking waarin de onderzoekers snel kunnen inspelen op de vragen van de multidisciplinaire ontwerpconsortia en waarin nieuwe renovatiestrategieën eerst op kleine schaal uitgetest en geëvalueerd kunnen worden, laat toe om gericht inzichten te verzamelen en die terug aan de praktijk te geven.

 

Oproep

Het bestek voor de oproep voor ontwerpconsortia is op woensdag 22/05 gepubliceerd via het Bulletin der Aanbesteding onder de referentie BDA 2019-515499.

Aanvragen tot deelneming moet elektronisch worden ingediend via eten.publicprocurement.be, voor 20/08/2019,14.00 uur.

 

Verplicht plaatsbezoek met informatiesessie

Inschrijvingen voor het verplichte plaatsbezoek op dinsdag 18 juni 2019 om 13.00 uur kan tot uiterlijk maandag 17 juni 2019, 12.00 uur via directeur.infra@vub.be en Tania.De.Schepper@vub.be.

Indien er na de informatiesessie en het plaatsbezoek nog vragen zijn over de opdracht kunnen deze gesteld worden volgens de bepalingen in het bestek.

 

Meer

Het Gewest heeft Innoviris, het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel) de opdracht toevertrouwd de toepassing en uitvoering van het project te verzekeren en te controleren. Zij doet dat in het kader van het FEDER-project ‘Living Labs Brussels Retrofit’.

www.livinglabs-brusselsretrofit.be | www.vub.be/arch/project/livinglab