logo

Bart Lescrève (°1986, Brugge)

Titel: KOP 1

Jaartal: 2021

Materiaal: Belgische blauwsteen

Afmetingen: 110 x 100 x 70  cm

Foto © 2021 – Jean Cosyn

Bart Lescrève maakt intuïtieve en speelse beeldhouwwerken in steen en keramiek, die eens in miniatuur en dan weer op monumentale grootte uitgewerkt worden. Hij noemt zichzelf een romantische knutselaar, of een sculpturale fetisjist. Zijn eigenzinnige iconografie omvat terugkerende motieven zoals vliegtuigen, flessen, boten en karikaturale gezichten. Door deze motieven telkens vanuit een ander oogpunt vorm te geven, ontstaan er reeksen van sculpturen in uiteenlopende materialen en formaten. Het liefst stelt Lescrève deze veelheid aan objecten tentoon zoals ze opgesteld staan in zijn atelier: in elkaars nabijheid en als één geheel.

Tijdens zijn twee jaar durende residentieperiode in Barak Lili M, de kunstenaarsateliers van Pilar, schiep Lescrève de monumentale openluchtsculptuur KOP 1 uit Belgische blauwsteen. Wat in zijn aterlier aankwam als een ruwe, onbewerkte blok steen, raffineerde hij geduldig tot een gepolijste sculptuur met glooiende vormen. Het resultaat is een groteske kop waarvan de diepe oogkassen doen denken aan een schedel, terwijl de sculptuur tegelijkertijd ook een vriendelijke vertrouwdheid uitstraalt.  Alvorens de kunstenaar het intensieve bewerkingsproces van de steen aanvatte, maakte hij verschillende schetsen en modellen in keramiek en gips. Lescrève geeft de koppen in zijn oeuvre nooit vorm als realistische representaties van het menselijke gezicht, maar steeds als een gestileerde versie ervan. Dankzij de sensuele vormgeving van de logge steen, een anderhalve ton zwaar kerkhof vol fossielen, slaagde Lescrève erin om de monumentale sculptuur een fragiel karakter te geven. KOP 1 verbeeldt niet alleen een bevreemdend raakpunt tussen levenskracht en de dood, maar positioneert zich ook tussen het menselijke en het dierlijke.
 

Dit kunstwerk maakt tijdelijk deel uit van het Humanistisch Sculpturenpark van de Vrije Universiteit Brussel. Het symboliseert de waarden en filosofie van de universiteit of stelt ze in vraag. De cluster waartoe deze sculptuur behoort, werd gecreëerd in Barak Lili M, de residentie-ateliers van Pilar op de site van See U. 

 

Foto © 2021 – Jean Cosyn