logo

Scroll down for English

Wetenschap staat centraal op het podium van de academische openingszitting 2018-2019

Is voor een universiteit onderwijs belangrijker dan onderzoek of omgekeerd? Geen onderzoek zonder wetenschap, geen onderwijs zonder wetenschap. Professoren, onderzoekers en studenten: voor iedereen is een wetenschappelijke houding essentieel.

De jongste vijf eeuwen is wetenschap dé motor van vooruitgang geweest. En dat zal ook morgen zo zijn. Wetenschap is wijsheid, wetenschap is kracht en wetenschap is schoonheid. Daarom zetten we de wetenschap centraal op het podium van de academische openingszitting 2018-2019.

Een duurzaam beleid voeren is een belangrijke ambitie van de VUB. Graag zetten we dit samen met jullie extra in de kijker door samen in een fietskaravaan van de campus in Etterbeek naar Bozar te fietsen. Ook zin om mee te fietsen? Vergeet dat dan zeker niet aan te duiden bij je inschrijving zodat we je fiets reserveren. Aan de Brussels Health Campus in Jette staat dan weer de fonkelnieuwe tram 9 te wachten.

Na de academische opening bouwen we onze traditionele receptie voor het eerst om naar een openluchtfeest in het Warandepark. Deze keer niet helemaal gratis. Want voor de gelegenheid werken we samen met Brusselse partners uit de sociale economie die zorgen voor drankjes en hapjes aan democratische prijzen voor goede doelen.

Zwangere Guy, Juicy en DC Salas zorgen voor het muzikale vuurwerk. Een echt duurzaam initiatief dus in het mooiste park van Brussel in samenwerking met het KultuurKaffee, VGC, Erasmushogeschool Brussel en deMens.nu. Allemaal in het kader van weKONEKT.brussels.

Schrijf je dus zeker in en kom op dinsdag 25 september naar BOZAR. We starten dit jaar vroeger dan anders, om 13.30u.

Focus on science at academic opening ceremony 2018-2019

Is teaching more important than research at a university or the other way round? No research without science, no teaching without science. For professors, researchers and students,  a research-oriented approach is essential in this sector.

Over the last five centuries, science has been the engine driving progress. In the future, this will not change. Science is wisdom, science is power, and science is beauty. For this reason, science will take centre stage at the academic opening ceremony 2018-2019.

An important ambition of the VUB is to conduct a sustainable policy. Therefore employees and students can yet again make use of the bicycle caravan traveling between the Etterbeek campus and Bozar. Those who want to join us should not forget to mention it on the registration form. At the Brussels Health Campus in Jette, the brand new tram 9 awaits you.
 

For the first time ever, the reception after the academic opening won’t be a reception fully free of charge. We’ll offer you a free open-air festival in collaboration with various partners in the Brussels social economy. All profits from drinks and food will go directly to good causes. A sustainable alternative in the most beautiful park in the city as part of we.KONEKT.brussels.

Register to join us at BOZAR on Tuesday, 25 September 2018. We will start earlier this year, at 13.30.

De academische zitting start stipt om 13.30u.
The academic opening start at 1.30 PM sharp.

 

 • Boodschap van de studenten
  message from the students
 • Multimediale evocatie van de wijsheid, de kracht en de schoonheid van wetenschap | Jean Paul Van Bendegem, Herman Tournaye & Ann Dooms
  multimedia evocation of the wisdom, the strength and the beauty of science
 • Academische openingsrede door Caroline Pauwels, rector VUB
  opening speech by Prof. Caroline Pauwels, rector VUB
 • Muziek door Patrick Riguelle & Jan Hautekiet
  music by Patrick Riguelle & Jan Hautekiet
 • Dans door Michiel Vandevelde
  dance by Michiel Vandevelde

Aansluitend is er een Brussels openluchtfestival Warandepark. 

The ceremony will be followed by a reception in the Park of Brussels

Line-up:

 

Jean Paul Van Bendegem

Michiel Vandevelde | dans-dance

Caroline Pauwels

Patrick Riguelle & Jan Hautekiet | muziek-music

Ann Dooms

Herman Tournaye

Voor de organisatie van de academische opening slaat VUB de handen in elkaar met:
For the organisation of the academic opening ceremony, VUB joins forces with:

Tijdens de academische opening nodigt VUB u voor het vierde jaar op rij uit in de prachtige Henry Le Boeuf zaal van Bozar - Paleis voor Schone Kunsten. Creatie, kwaliteit en een rijk artistiek aanbod: daar staat het Paleis voor Schone Kunsten van in het prille begin borg voor. Maar kunst staat niet op zich, zweeft niet in het ijle. Om kunst in te bedden in de ‘cultuur’ van een samenleving – zeker in een bont gekleurde wereldstad als Brussel – moet het contact met het publiek haast organisch kunnen groeien. Het is als bij vrienden en geliefden: kunst en publiek vinden elkaar, geraken in gesprek, en laten een onuitwisbare stempel na.

Creativity, quality, and artistic diversity have been at the heart of Bozar - the Centre of Fine Arts' mission since its foundation. But for art not to be something abstract and distant, for it to be truly part of the “culture” of a society – and particularly in a city as variegated and international as Brussels – the public must be able to experience it in a way that is both natural and lively. Art and people must find and recognise each other, must interact with and enrich each other. For the greater happiness of all.

Tijdens het openluchtfeest in het Warandepark werkt VUB met de studenten van CVO COOVI samen voor de catering. CVO COOVI biedt mensen uit Brussel en omstreken toponderwijs aan. Door opleidingen zo goed mogelijk af te stemmen op de arbeidsmarkt probeert CVO COOVI mensen sneller aan het werk te krijgen. Ze focussen daarbij op specifieke doelgroepen: kansengroepen, allochtonen, professionelen die zich willen vervolmaken en hoger opgeleiden die zich specialiseren. Iedereen krijgt een kans.

The VUB will cooperate with the students of CVO COOVI to organise the open-air festival in the park of Brussels. CVO COOVI offers top-notch education to people in and around Brussels. By fine-tuning training courses to meet the needs of the job market, CVO COOVI is able to help people find a job much quicker. They focus on specific target groups: disadvantaged groups, foreign nationals, professionals who want to improve their skills, and tertiary educated individuals who want to specialise. Everybody gets a chance.

Atelier Groot Eiland verzorgt de drank tijdens het Openluchtfeest in het Warandepark. Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk Brusselaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar werk en alzo armoede bestrijden. De vzw realiseert dit door de organisatie van werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. Hierbij gaan kwaliteit en duurzaamheid hand in hand met sociaal ondernemen. Bovendien zetten we hard in op integratie, solidariteit en emancipatie.

Atelier Groot Eiland aims to support those living in Brussels who have great difficulties to find a job and thus prevent poverty. This organisation offers work experience opportunities, (free of charge) training, job coaching and unpaid work to prepare for future (paid) employment. Quality and sustainability go hand in hand with social corporate responsibility. Moreover, they focus on integration, solidarity and emancipation. The VUB will cooperate with Atelier Groot Eiland for the drinks at the open-air festival in the park of Brussels.

VUB kan ook op Eva vzw rekenen voor de catering. Deze organisatie zet zich op verschillende manieren in voor de maximale productie en consumptie van plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke. Om zo bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. Je kent Eva vzw onder andere van ‘donderdag veggiedag’.

EVA vzw is all about vegetables. This organisation promotes the maximum production and consumption of plant-based food instead of meat to contribute to a human, animal and environmentally friendlier society.  Eva vzw is well known for its ‘Thursday veggie day’ campaign. The VUB will cooperate with Eva vzw to provide delicious food at the open-air festival in the park of Brussels.

Tijdens de academische opening kan VUB rekenen op KultuurKaffee voor de invulling van het artistiek programma. KultuurKaffee is een open, artistieke presentatieplaats in Brussel voor jong, beloftevol, eigenzinnig talent en een jeugdig publiek. Met een eigenzinnig, divers en kwalitatief aanbod richt KultuurKaffee zich tot jongeren, studenten en avontuurlijke cultuurliefhebbers die actief op zoek gaan naar nieuwe ontdekkingen en open staan voor vernieuwing. KultuurKaffee slaat bruggen tussen de artistieke, de maatschappelijke en de wetenschappelijke wereld en stimuleert ontmoeting en dialoog. Twee keer per seizoen organiseert Kultuurkaffee BANG! - een reizend kunstenfestival - waarbij een gastcurator een eigenzinnig, zes weken durend, festivalprogramma samenstelt.

De academische opening start om 13u30 stipt en vindt plaats in BOZAR, vlakbij het station Brussel-Centraal bevindt. Het openluchtfeest met receptie vindt plaats in het Warandepark.
The academic opening ceremony start at 1.30PM sharp at BOZAR, which is located nearby the train station Bruxelles-Central. The ceremony will be followed by a reception in the Park of Brussels

More info on Facebook

VENUE

BOZAR
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

SAMEN NAAR BOZAR

Net zoals de voorbije edities stimuleren we onze personeelsleden om op een ecologische manier naar BOZAR te trekken. Vanuit Campus Etterbeek doen we dat per fiets, vanuit Jette met de fonkelnieuwe tram 9. Allebei onder feestelijke begeleiding en hopelijk met zoveel mogelijk VUB'ers om onze zichtbaarheid in de stad zo groot mogelijk te maken. Sluit je dus aan bij onze fiets- of tramkaravaan. Om een fiets te reserveren voor de fietstocht vanuit Etterbeek ben je te laat, maar wens je aan te sluiten met je eigen fiets kan dat nog steeds.  In Jette sturen we iederen gratis de fonkelnieuwe tram 9 op richting het centrum. Waar en wanneer spreken we af? 

 • Brussels Humanities, Sciences and Engineering Campus: Vanaf 11u kan je aan gebouw M je gehuurde fiets oppikken. Vertrek: 12u stipt!
 • Brussels Health Campus: Afspraak om 11u45 op het nieuwe grasveld voor de polykliniek. Van daaruit vertrekken we om 12u stipt richting BOZAR met de fonkelnieuwe tram en vervolgens de metro. Alle deelnemers krijgen een gratis enkelbiljet naar het centrum en worden vergezeld door een muzikale verrassingsact. 

 

OPENBAAR VERVOER | PUBLIC TRANSPORT
 

 • Trein | Train: Centraal Station
 • Metro:
  • 1 & 5: Centraal Station & Park
  • 1 & 2 & 5 & 6: Kunst-Wet
 • Tram: 92 - 94
 • Bus: 27 - 29 - 34 - 38 - 63 - 65 - 66 - 71 - 71N - 95

PARKING

 • Parking Albertina-Square: Stuiversstraat & Gerechtsplein
  wandelafstand | walking distance: 2-5 min
   
 • Parking Grote Markt: Grasmarkt 104
  wandelafstand | walking distance: 5-10 min
   
 • Parking Zavel-Poelaert: Poelaertplein
  wandelafstand | walking distance: 10-15 min