logo

Core facilities zijn autonome eenheden binnen de VUB die over hooggekwalificeerd personeel en gespecialiseerde uitrusting beschikken en waar de onderzoeksgemeenschap gebruik kan van maken aan economische prijzen. Infrastructuurplatformen daarentegen stellen onderzoeksvoorzieningen zoals instrumenten open voor de ganse VUB-onderzoeksgemeenschap. De VUB steunde deze core facilities met niet minder dan 23 miljoen EUR. Van statistisch-methodologische ondersteuning over microscopie en celsorteerders tot een cleanroom voor microfluïdica en nog veel meer - onderzoekers kunnen het allemaal vinden in onze core facilities. We kunnen trots zijn op ons onderzoek aan de VUB, en het gebruik van gedeelde infrastructuur zal ons onderzoek nog versterken.

Brubotics

Het Brubotics Rehabilitation Research Center (BRRC) is een ultramodern, interdisciplinair laboratorium voor menselijke bewegingsanalyse (inclusief 14 Vicon mocap-camera's, 3 ingebouwde AMTI-krachtplaten, een 16-kanaals Cometa EMG-apparaat en een MetaMax 3B gasanalysesysteem) dat zich richt op robotica en technologie-ondersteund revalidatieonderzoek. 

In Vivo Cellular and Molecular Imaging

De In Vivo Cellular and Molecular Imaging (ICMI) Core Facility is gespecialiseerd in nucleaire en optische beeldvorming van kleine dieren. De core facility is uitgerust met een groot aantal multimodale camera's en ex vivo analysetechnieken om de biodistributie van tracers, de farmacokinetiek, de dosimetrie en de therapeutische werkzaamheid van radiofarmaceutica te bestuderen. De core facility bevindt zich in een bioveiligheidsniveau 2 omgeving met directe toegang tot het Animalarium.

FlowCore

Flow Cytometry Core Facility (FlowCore) beschikt over een grote verscheidenheid aan Flow Cytometrie-instrumenten waarvan de gebruikers kunnen worden opgeleid om deze instrumenten correct te gebruiken voor het analyseren en/of sorteren van biologisch materiaal.

Materials Characterisation

De Materials Characterisation faciliteit beschikt over een verzameling analytische instrumenten, die de karakterisering van alle soorten materialen mogelijk maakt. Deze technieken verschaffen inzichten van de macro- tot de nanoschaal, waarbij de nadruk ligt op bulk en individuele fasen, alsook op oppervlakte-eigenschappen en het in kaart brengen van de samenstelling bij hoge resolutie.

Microlab

MICROLAB is een 300 m² klasse 100 cleanroom gewijd aan geavanceerde microfabricage van glas en silicium voor microfluïdica. Het is een vrij toegankelijke faciliteit die zowel de onderzoeksgemeenschap als de industrie ondersteunt bij de ontwikkeling van microfluïdische apparatuur voor medische, farmaceutische en biotechnologische toepassingen.

Support for Quantitative and Qualitative Research

SQUARE biedt aanvullende ondersteuning op het gebied van statistiek en methodologie (zowel kwalitatief als kwantitatief) aan onze onderzoeksgemeenschap, voor zowel individuele onderzoekers als onderzoeksgroepen, om het beste uit hun onderzoek te halen. SQUARE heeft tot doel de kwaliteit van zowel het onderzoek als de communicatie daarover verder te verbeteren.

Animalarium

Het Animalarium verzorgt de behuizing, verzorging en management van proefdieren.

Visual and Spatial Tissue Analysis

De VSTA core facility biedt in situ detectie van DNA-afwijkingen, multiplex RNA-expressie, puntmutaties (DNA/RNA/Basescope) en multiplex eiwitexpressie (immunokleuring, Ultivue) met whole-slide beeldvorming over  (brightfield/fluorescentie) en geavanceerde digitale beeldanalyse.

Belgian Online Probability Panel

Het Belgian Online Probability Panel (BOPP) is een geavanceerde data-infrastructuur die eigendom is van alle Belgische universiteiten en bedoeld is om interdisciplinair onderzoek in gedrags- en sociale wetenschappen te stimuleren en te integreren. Het panel bestaat uit 4.000 willekeurig geselecteerde Belgische burgers. BOPP stelt jaarlijks een kernvragenlijst op om basisinformatie te verzamelen (bv. economische situatie, samenstelling van het huishouden, werk, sociale en politieke attitudes, gezondheid) over alle panelleden. Voor de resterende vragenlijst kunnen onderzoekers uit alle vakgebieden een aanvraag indienen om hun enquêtes in te vullen. De infrastructuur biedt nieuwe mogelijkheden voor longitudinale analyses, interdisciplinair onderzoek, experimentele onderzoeksopzetten en het koppelen van verzamelde gegevens aan administratieve en contextgegevens. 

    

Intranet voor VUB-onderzoekers

Ga naar