logo

Iets voor jou?

Zou je graag de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om een duurzame ontwikkeling te bevorderen? Dan is a Series of More-than-Human Encounters iets voor jou!

Zijn de waarden vrijheid, gelijkheid en verbondenheid voor jou heel belangrijk?

Hoe voorkom je de stigmatisering van niet-normatieve lichamen en geesten? Welke juridische hervormingen zijn nodig om de positie van niet-mensen te versterken binnen een mensgericht wereldbeeld? En hoe zit het met de autoriteit van andere natuurlijke elementen, zoals water, bergen of bossen? Dat zijn slecht enkele belangrijke vragen die een antwoord nodig hebben in de strijd naar een wereld gebaseerd op inclusiviteit. Dat is ook de VUB niet ontgaan, en daarom ondersteunt ze A Series of More-Than-Human Encounters. Het project onderzoekt de relaties tussen mensen en niet-mensen en geeft inzichten mee van internationale toonaangevende sprekers. Meer concreet legt de serie bloot hoe een wereld die gevormd is in een context van imperialisme, patriarchaat en kapitalisme leidt tot uitsluiting en machtsmisbruik.  

Het project maakt het dus mogelijk dat jij als VUB’er de kennis en vaardigheden verwerft die nodig zijn om duurzame ontwikkeling op elk vlak te bevorderen. Via de online lezingen leer je bij over een heel breed scala aan thema’s zoals mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap, de waardering van culturele diversiteit en zo voort. Bovendien draag je zo ook bij aan drie belangrijke peilers: vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. Vrijheid vind je terug in de reeks doordat die zich niet laat leiden door westerse denkpatronen. Er komen ook andere vormen van kennis aan bod. Gelijkheid staat in de reeks dan weer voor gelijkwaardigheid en erkenning van diversiteit. Verbondenheid vind je ten slotte terug via thema’s als gelijkheid en diversiteit en onze zorg voor een respectvolle omgang met de medemensen, met meer-dan-mensen en met de wereld. Met die kennis maak jij dan ook het belangrijke verschil in de strijd naar een inclusieve wereld! Twijfel dus niet en volg een van de live-lezingen via zoom of raadpleeg ze op de VUB-website!  

Wil je mee nadenken of op de hoogte blijven over deze lectures?

Klik hier
Projectleider:
Goedele Nuyttens

E-mail:
goedele.nuyttens@vub.be

Tel:
0495 93 88 62

Wil je deelnemen aan de lectures?

Schrijf je in

Blijf altijd op de hoogte over Crosstalks

Volg hun facebookpagina