logo

Zijn de waarden vrijheid, gelijkheid en verbondenheid voor jou heel belangrijk?

Zou je graag de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om een duurzame ontwikkeling te bevorderen? Dan is a Series of More-than-Human Encounters iets voor jou! 

Hoe voorkom je de stigmatisering van niet-normatieve lichamen en geesten? Welke juridische hervormingen zijn nodig om de positie van niet-mensen te versterken binnen een mensgericht wereldbeeld? En hoe zit het met de autoriteit van andere natuurlijke elementen, zoals water, bergen of bossen? Dat zijn slecht enkele belangrijke vragen die een antwoord nodig hebben in de strijd naar een wereld gebaseerd op inclusiviteit. Dat is ook de VUB niet ontgaan, en daarom ondersteunt ze A Series of More-Than-Human Encounters. Het project onderzoekt de relaties tussen mensen en niet-mensen en geeft inzichten mee van internationale toonaangevende sprekers. Meer concreet legt de serie bloot hoe een wereld die gevormd is in een context van imperialisme, patriarchaat en kapitalisme leidt tot uitsluiting en machtsmisbruik.  

Het project maakt het dus mogelijk dat jij als VUB’er de kennis en vaardigheden verwerft die nodig zijn om duurzame ontwikkeling op elk vlak te bevorderen. Via de online lezingen leer je bij over een heel breed scala aan thema’s zoals mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap, de waardering van culturele diversiteit en zo voort. Bovendien draag je zo ook bij aan drie belangrijke peilers: vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. Vrijheid vind je terug in de reeks doordat die zich niet laat leiden door westerse denkpatronen. Er komen ook andere vormen van kennis aan bod. Gelijkheid staat in de reeks dan weer voor gelijkwaardigheid en erkenning van diversiteit. Verbondenheid vind je ten slotte terug via thema’s als gelijkheid en diversiteit en onze zorg voor een respectvolle omgang met de medemensen, met meer-dan-mensen en met de wereld. Met die kennis maak jij dan ook het belangrijke verschil in de strijd naar een inclusieve wereld! Twijfel dus niet en volg een van de live-lezingen via zoom of raadpleeg ze op de VUB-website!  

Wil je je engageren voor dit project?

Doe mee!
Projectleider:
Goedele Nuyttens

E-mail:
goedele.nuyttens@vub.be

Tel:
0495 93 88 62

Wil je meer weten over dit project?

Ga naar de website

VACATURE  

Je bent… 

  • Een VUB’er die de waarden vrijheid, gelijkheid en verbondenheid zeer belangrijk vindt 
     

Je hebt… 

  • Interesse in informatieve online lezingen 
     

What’s in it for you? 

  • Kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling 
  • Een uitgebreide keuze aan thema’s: duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. 
     

Wil je je engageren voor dit project?

Doe mee!
Projectleider:
Goedele Nuyttens

E-mail:
goedele.nuyttens@vub.be

Tel:
0495 93 88 62

Wil je meer weten over dit project?

Ga naar de website