logo

De dienst Preventie en Milieu (PRMI) van de Vrije Universiteit Brussel zet zich in om de universiteit te ondersteunen op gebied van volgende kernthema's:

 • preventie, veiligheid en welzijn;
 • milieu en duurzame ontwikkeling;
 • mobiliteit;
 • bioveiligheid;
 • stralingsbescherming.

De dienst PRMI bundelt de kennis rond de kernthema's ten dienste van de andere universitaire afdelingen en de instelling als geheel.

Afdelingshoofd

Mevr. Christel Van Den Bossche - preventieadviseur

Preventie, veiligheid en welzijn

Mevr. Heidi Geudens - preventieadviseur

Algemeen

Milieu en mobiliteit

Dhr. Dimitri Devuyst - milieucoördinator / preventieadviseur

Dhr. Maarten Ipers - mobiliteitscoördinator en ondersteuning milieu

Dhr. Serge Gillot - beheerder gevaarlijk afval en ondersteuning milieu

Algemeen

Bioveiligheid

Dhr. Walter Kempenaers - bioveiligheidsverantwoordelijke

Stralingsbescherming (Fysische Controle)

Dhr. Peter Covens - deskundige ioniserende straling

Mevr. Danielle Berus - deskundige ioniserende straling

Ondersteuning preventie en milieu

Dhr. Patrick Vanroose

Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk - Attentia

Dr. Schyvens - Arbeidsarts Attentia

Mevr. Annick Thomas - Medewerkster arbeidsarts

Waar kan u ons vinden?

Adres

Vrije Universiteit Brussel, Dienst Preventie en Milieu (PRMI), Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Onze lokalen bevinden zich op de 2e verdieping van gebouw E (boven Crazy Copy Center).

Preventie

De cel Preventie binnen de dienst Preventie en Milieu (PRMI) ondersteunt en adviseert de werkgever in het waken over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

We vertalen de welzijnswet van 4 augustus 1996 naar beleid en geven praktische invulling aan deze kernthema’s:

 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Veiligheid
 • Ergonomie
 • Omgeving
 • Noodgevallen

We helpen de werkgever en zijn hiërarchische lijn bij het uitvoeren van risicoanalyses. Zo willen we zorgen voor een betere bescherming van de werknemers.

Voor meer informatie, stuur een mail naar preventie@vub.be.

Heb je ons dringend nodig, bel ons dan even op:

Christel Van Den Bossche (02 629 23 81 – 0470 267 580 )

Heidi Geudens (02 629 23 82 – 0470 266 111)

 

(Deze webpagina is nog in opbouw, binnenkort meer info beschikbaar.)

Gevaarlijk afval

De dienst Preventie en Milieu is verantwoordelijk voor de inzameling van het gevaarlijk afval aan de Vrije Universiteit Brussel. Het radioactief afval wordt ingezameld en beheerd door de dienst Fysische Controle.

Hoe werkt het praktisch?

 • voor de inzameling van gevaarlijk afval (chemicaliën en biologisch/medisch afval): neem contact op met Dhr. Serge Gillot (02 629 39 97 of mail naar Serge.Gillot@vub.be)
 • voor de inzameling van radioactief afval: neem contact op met Dhr. Peter Covens of Mevr. Daniëlle Berus (02 477 48 61 of mail naar fyscon@vub.ac.be)

Milieuvergunningen en vergunningen voor bijzondere producten

De dienst Preventie en Milieu ondersteunt de universiteit en haar faculteiten, departementen en vakgroepen bij het bekomen van de nodige milieuvergunningen en vergunningen voor bijzondere producten, zoals bepaalde geneesmiddelen, verdovende middelen en hun precursoren.

Voor meer informatie:

Duurzame ontwikkeling en milieuzorg

De Vrije Universiteit Brussel zet zich in voor duurzame ontwikkeling en milieuzorg. Dit thema wordt opgevolgd door Mevr. Rebecca Lefevere (tel. 02 629 14 76 of mail naar Rebecca.Lefevere@vub.be).

Bezoek de pagina's over het duurzaamheidsbeleid van de VUB, de activiteiten van het Greenteam en de praktische tips voor milieuzorg hieronder.

Mobiliteit

VUB’ers zijn vaak in onderweg in het kader van onderwijs, onderzoek en samenwerkingen. Deze noodzaak wil de VUB zo goed mogelijk rijmen met haar klimaatambities.

Personentransport neemt de helft! van de VUB-carbon footprint voor zijn rekening, 20.750 ton CO2e in 2018, een stijging van 7% tov 2016. Deze uitstoot is afkomstig van woon-campusverplaatsingen door personeel en studenten, dienstreizen en internationale studenten aan de VUB.

Woon-campusverplaatsingen

Als universiteit in een grootstad willen we de impact van alle verplaatsingen van en naar onze campussen beperken. VUB legt de nadruk op actieve mobiliteit en openbaar vervoer.
Voetgangers en fietsers zijn de norm bij het ontwerpen van de campusomgeving. De VUB gaat in overleg met overheden en vervoersoperatoren voor goed bereikbare campussen, veilige toegangswegen en een performant openbaar vervoer.

HOE BEREIK JE DE CAMPUSSEN?

BEREIKBAARHEID

HOW TO REACH THE CAMPUSES

REACHABILITY

HOE VERPLAATSEN NAAR EN IN BRUSSEL?

MOBILITEIT

HOW TO MOVE TO AND AROUND BRUSSELS?

MOBILITY

In het bedrijfsvervoerplan kom je te weten hoe VUB’ers reizen naar de campus en welke maatregelen de VUB neemt op vlak van mobiliteit. Zowel in Etterbeek als Jette is er een daling te merken in het gebruik van de wagen voor woonwerk-verplaatsingen door personeel ten voordele van de fiets en openbaar vervoer.

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en uitstoot van de vervuilende stoffen te verminderen. Voor transport is er een Lage Emissie Zone ingevoerd en worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd. Bij pollutiepieken worden er bijkomende maatregelen genomen.

MOBILITEIT@VUB

BEDRIJFSVERVOERPLAN 2017
MOBILITEITSCOÖRDINATOR
MAARTEN IPERS

E-MAIL
mobiliteitscoordinator@vub.be

WAT BIJ PIEKEN VAN LUCHTVERVUILING?

POLLUTIEPIEKPLAN

MAG MIJN WAGEN IN HET BHG?

LAGE-EMISSIEZONE

Internationale dienstverplaatsingen

De uitstoot van internationale reizen is gestegen door een stijging van het aantal en de totale afstand van de dienstenreizen door personeel en meer internationale studenten aan de VUB. In 2019 werd de VUB Travel-ABC goedgekeurd om de internationalisering van de VUB te rijmen met de klimaatimpact.

VUB'ers worden aangespoord om:

 • A(VOID TRAVELLING): selectief te zijn in hun internationale dienstreizen en te bekijken of videoconferencing een mogelijk alternatief is.
 • B(OOK AN ALTERNATIVE): de trein te nemen indien de bestemming te bereiken is op minder dan 6 uur.
 • C(OMPENSATE): de CO2-uitstoot van hun vliegreis te compenseren.

Aan deze pagina wordt gewerkt.

Neem a.u.b. contact op met de medewerkers van de dienst Preventie en Milieu voor meer informatie.

 

Document(en)

Aan deze pagina wordt gewerkt.

Neem a.u.b. contact op met de medewerkers van de dienst Preventie en Milieu voor meer informatie.