logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Het bedenkelijke denken. Poging tot een analyse van de denkactiviteit

Friday, 28 October, 2005 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Arts and Philosophy
D
2.01
Steven Van Luchene
phd defence

Het doel van voorliggend onderzoek is het denken van de activiteit van het denken. Het
onderzoeksobject is dus een specifieke (alledaagse) ervaring, die in dit proefschrift formeel wordt
beschreven a.d.h.v. een conceptuele structuur van persistente kenmerken die werden aangemerkt
in een attentieve reflectie op die ervaring. Deze bewust afstandelijke en abstracte analyse van de
denkactiviteit die de drie eerste delen (drie luiken die deze ervaring vanuit drie verschillende
perspectieven benaderen) van het proefschrift beslaat, wordt uitgevoerd onder de verborgen en
pathetische impuls van een slechts in het laatste deel geƫxpliciteerde problematiek : door de
analyse heen wordt getracht een zicht te krijgen op de mogelijke ervaring van het ontspoorde
denken (de permanente vertwijfeling van de reflectie).