logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Simplex local methods for multivariate calibration

Monday, 26 September, 2005 - 10:30
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
Ling Jin
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Ling Jin voor het behalen van de graad van Doctor in de Farmaceutische Wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Simplex local methods for multivariate calibration'.