logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Knowledge sharing over social networking systems

Monday, 30 October, 2006 - 10:15
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Social Sciences and Solvay Business School
Tanguy Coenen
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Tanguy Coenen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur met het proefschrift getiteld: 'Knowledge sharing over social networking systems'.