logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Een onderzoek naar de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar

Wednesday, 8 November, 2006 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Law and Criminology
D
0.08
Alexander De Becker
phd defence

Het proefschrift zoekt het antwoord op twee centrale onderzoeksvragen. In de eerste plaats
gaat het proefschrift op zoek naar een antwoord op de vraag welke de grondslagen zijn van de
statutaire tewerkstelling in de publieke sector. Onvermijdelijk dient hierbij ook te worden
nagegaan in hoeverre deze oorspronkelijke rechtstheoretische grondslagen nog doorwerken in
het huidig ambtenarenrecht. De tweede onderzoeksvraag gaat of en in welke mate er in Belgiƫ
al een gelijkschakeling van de arbeidsverhoudingen tussen de private en publieke sector
mogelijk is.

Om deze vragen te beantwoorden is het proefschrift onderverdeeld in zes grote delen.

In het eerste deel wordt het terminologisch begrippenkader afgebakend, waarna in het tweede
en derde deel de verschillende rechtstheoretische denkpatronen worden behandeld die hun
invloed hebben gehad en nog steeds hebben op de ambtelijke tewerkstelling. In het derde deel
wordt de bijzondere, niet-rechtstheoretische maar veeleer pragmatische grondslag voor het
gemeentepersoneel besproken. Het vierde deel doet dezelfde oefening, met name het zoeken
naar de rechtheoretische grondslagen van de ambtelijke tewerkstelling voor twee andere
landen, te weten Nederland en Denemarken. De evolutie van deze landen leidt immers tot
nieuwe inzichten omdat de stap naar een zekere gelijkschakeling van de rechtspositie van de
ambtenaren en de werknemers uit de private sector daar reeds is gezet. In het vijfde deel
wordt het resultaat van het onderzoek naar de rechtstheoretische grondslagen gekoppeld aan
de bevindingen uit het rechtsvergelijkend onderzoek. Zo kan een antwoord worden
geformuleerd op de tweede onderzoeksvraag.

In het zesde deel, dat de eindconclusie omvat, worden een aantal stellingen ingenomen waarin
de resultaten van het onderzoek nog eens op een coherente en samengebalde wijze worden
besproken.