logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Ambient References: Object designation on Mobile Ad Hoc Networks

Friday, 23 May, 2008 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Science and Bio-engineering Sciences
D
2.01
Tom Van Cutsem
phd defence

Twee decennia geleden stelde Mark Weiser een visie voor van de toekomst van onze
computertechnologie. In zijn visie van ubiquitous computing wordt de computer onzichtbaar.
Deze zal verwerkt zitten in alledaagse objecten, alomtegenwoordig in onze dagdagelijkse,
fysieke omgeving. Naarmate zijn visie momentum kreeg in de onderzoekswereld
werd het duidelijk dat de grote moeilijkheid in de verwezenlijking van zijn
visie niet het ontwikkelen van geminiaturiseerde, ingebedde, draadloze hardware betrof
(deze doelen hebben we vandaag reeds bereikt) dan wel het ontwikkelen van de software
die op dit alomtegenwoordige netwerk van onzichtbare computers moet draaien.

Deze verhandeling onderzoekt schaalbare software-ingenieurstechnieken voor ubiquitous
computing. Bekenen als een gedistribueerd systeem zijn ubiquitous computing
applicaties verbonden via een zogenaamd mobiel ad hoc netwerk: een computernetwerk
van mobiele toestellen die draadloos met mekaar kunnen communiceren.
De karakteristieke eigenschappen van zulke computernetwerken zorgen er echter voor
dat de aannames waarop hedendaagse software-abstractietechnieken steunen niet meer
gelden. Deze observatie vormde de onmiddelijke aanleiding voor het ontwerpen van
een nieuwe generatie programmeertalen gebaseerd op het ambient-georiënteerd programmeerparadigma.

Het doel van ambient-georiënteerd programmeren is om gedistribueerde objectgeoriënteerde softwaretechnologie zodanig te kneden dat deze kan omgaan met de
gewijzigde karakteristieke eigenschappen van mobiele ad hoc netwerken. Binnen dit
paradigma lichten we bestaande abstracties door voor het coördineren van gedistribueerde
softwareprocessen en bestuderen we hoe deze omgaan met de karakteristieke eigenschappen
van mobiele ad hoc netwerken. We zullen vaststellen dat hedendaagse objectgeoriënteerde gedistribueerde software-abstractietechnieken ongeschikt zijn voor deze
netwerken. Event-gestuurde communicatie daarentegen lijkt vooralsnog het meest
schaalbare communicatieparadigma voor deze netwerken. Dientengevolge moeten object-
ge¨orienteerde applicaties hun traditionele communicatie-abstractietechnieken inruilen
voor event-gestuurde technieken. Deze integratie van objecten met events verloopt
echter niet zonder slag of stoot, een fenomeen dat we de object-event impedance
mismatch zullen dopen.

Om deze “impedance mismatch” te vermijden stellen we ambient references voor,
een nieuwe programmeertaalconstructie voor het aanwijzen van en communiceren met
objecten verspreid over een mobiel ad hoc netwerk. Ambient references vermijden de
“impedance mismatch” door de event broker – de centrale component van een eventgedreven
architectuur – voor te stellen als een gedistribueerde objectverwijzing. In
tegenstelling tot klassieke objectverwijzingen dewelke een enkel uniek object aanwijzen,
verwijst een ambient reference naar een vluchtige groep van nabije objecten. We
beschrijven het ontwerp en de implementatie van ambient references in de context van
AmbientTalk/2, een nieuwe ambient-georiënteerde programmeertaal.