logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Area-aware RF front-end circuit design in nanometer CMOS

Wednesday, 27 August, 2008 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
E
0.11
Jonathan Borremans
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Jonathan Borremans voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieursetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Area-aware RF front-end circuit design in nanometer CMOS'.

Attachment: 
PDF icon 200808271i.pdf