logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Cement fixation of femoral hip arthroplasty implants

Tuesday, 18 March, 2008 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Thierry Scheerlinck
phd defence

Femorale heupprothesen worden vaak met een methylmethacrylaat cementlaag in het bot verankerd. Gebruikmakend van plastieken heupsteel replica’s werd een meettechniek ontwikkeld en gevalideerd die, gebaseerd op CT-scan, toelaat van de driedimensionale structuur van het bot-cement-steel complex in vitro te kwantificeren.

Talrijke theoretische argumenten pleiten voor het gebruik van ondergedimensioneerde gecementeerde heupstelen. Desondanks zijn er bepaalde franse implantaten waar de steel dezelfde afmetingen heeft als de rasp. Paradoxaal, geeft deze 'line-to-line' implantatietechniek goede resultaten. Deze 'French Paradox' werd onderzocht door de cementmantel van 'ondergedimensioneerde' en 'line-to-line' heupprothesen te vergelijken. De gegevens uit deze studie werden gebruikt om eindig-element-analyse modellen te bouwen en zo het ontstaan van microfracturen in de cementmantel en de rotatiestabiliteit van de heupsteel te bestuderen tijdens een cyclische belasting.

Zowel 'anatomische' als 'rechte' heupstelen kunnen 'onder-gedimensioneerd' en 'line-to-line' worden gecementeerd. Er werd nagekeken welke van deze twee factoren doorslaggevend was voor de structuur van de cement-mantel. In een literatuuroverzicht werden experimentele en klinische gegevens over de vorm, de implantatietechniek en andere parameters van heupstelen vergeleken om daaruit succesvolle concepten te halen.

Lacunes tussen cement en heupsteel kunnen ontstaan door het krimpen van de cement tijdens het polymerisatieproces of door lucht die langs het implantaat wordt ingebracht tijdens het cementeren. De hoeveelheid ingebrachte lucht werd gekwantificeerd en eindig-elementen-analyse modellen werden ontwikkeld om na te gaan wat het effect is van beide soorten lacunes op het ontstaan van microfracturen in de cementmantel en op de rotatiestabiliteit van de heupsteel tijdens cyclische belasting.

Uiteindelijk werd de meettechniek aangepast om de bot- en cementhoeveelheid in plastieken femorale 'resurfacing' prothesen te kwantificeren. Dit opent vooruitzichten voor verder onderzoek in dat domein.