logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Study of genetic markers for type 1 diabetes within and outside the HLA region in the Belgian population

Wednesday, 2 July, 2008 - 16:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Jan Van Autreve
phd defence

In dit werk worden genetische merkers voor type
1 diabetes (T1D) bestudeerd. T1D is een ernstige
en complexe chronische aandoening, waarvan de
incidentie bij kinderen wereldwijd stijgt. De
meeste factoren betrokken bij de ontwikkeling en
progressie van deze ziekte zijn tot nu toe
onbekend. Analyse van genetische merkers kan
de kennis over het mechanisme verbeteren en
leiden tot een beter begrip van de heterogeniteit
van type 1 diabetes. Deze heterogeniteit
bemoeilijkt momenteel het ontwerpen en
interpreteren van klinische trials. Vooral
homogene risicogroepen, gerekruteerd op basis
van de kennis van die genetische merkers
gecombineerd met de kennis over merkers van
het immuunsysteem, andere biologische merkers
en omgevingsfactoren, kunnen baat hebben bij
verschillende strategieën voor preventie van T1D
of van de chronische complicaties. Voor deze
studie kon gebruik gemaakt worden van de grote
data- en bloedmonsterbank van het Belgisch
Diabetes Register, waaruit goed
gekarakteriseerde patiënten, controlepersonen en
kernfamilies geselecteerd werden voor verder
genetisch onderzoek. Variaties in de HLA klasse
II genen, gekend als belangrijkste
vatbaarheidgenen voor T1D, werden onderzocht
in de autochtone bevolking, maar ook in een
Noord-Afrikaanse populatie, die een aanzienlijk
deel van de Brusselse bevolking uitmaakt. Omdat
deze genen het genetisch risico voor T1D niet
volledig kunnen verklaren, werden ook andere
kandidaat loci binnen (MICA, TNF) en buiten
(SUMO4, PTPN22) deze HLA regio geanalyseerd
en werd zo een platform gecreëerd voor de
studie van nieuwe kandidaat merkers.