logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Transdifferentiation of rat pancreatic acinar cells to functional beta cells

Friday, 27 June, 2008 - 16:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Luc Baeyens
phd defence

Cel-gebaseerde therapie wordt beschouwd als
een goede behandeling voor type I diabetes, op
voorwaarde dat er een oplossing gevonden wordt
voor het tekort aan donor beta-cellen. De betacellen
die worden geisoleerd uit donor pancreata
vormen slechts een minderheid van alle
pancreascellen. Het merendeel bestaat uit
acinaire cellen die worden weggegooid tijdens de
isolatie van de beta-cellen. In dit werk gaan we
de mogelijkheid na om rat acinaire cellen te
herprogrammeren tot beta-cellen door ze te
behandelen met de groeifactoren EGF en LIF. We
hebben een protocol ontwikkeld om op efficiente
wijze nieuwe beta-cellen te maken, alsook een
wijze om acinaire cellen te merken om aan te
tonen dat ze de bron vormen van nieuwe betacellen.
De isolatie en suspensie cultuur induceren
een dedifferentiatie van de acinaire cellen naar
‘voorlopercellen’, gekenmerkt door de expressie
van een aantal embryonale en ductale merkers.
De behandeling met EGF of LIF leidt tot een
toename in het aantal beta-cellen. Het
verschijnen van beta-cellen in deze condities gaat
gepaard met het hervatten van het programma
van beta-cel ontwikkeling, aangezien
verschillende embryonale transcriptiefactoren
opnieuw tot expressie komen in een fractie van
de acinaire cellen. Interferentie met de
verschillende embryonale factoren laat toe de
responsiviteit van de acinaire cellen voor de
groeifactoren te moduleren, en zo ook het aantal
nieuwgevormde beta-cellen. Hoewel deze nieuwe
cellen eerder immatuur zijn in vitro, zijn deze
toch in staat de controle over de
bloedsuikerspiegel te herstellen in diabete dieren.
Deze resultaten vestigen de aandacht op acinaire
cellen als mogelijke nieuwe bron van
transplanteerbare beta-cellen.