logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Optimisation of Exercise Training Modalities in Cardiovascular Disease Patients and Type 2 Diabetics

Tuesday, 12 May, 2009 - 15:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Physical Education and Physiotherapy
Domilique Hansen
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Domilique Hansen voor het behalen van de graad van Doctor in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Optimisation of Exercise Training Modalities in Cardiovascular Disease Patients and Type 2 Diabetics'.