logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Bipolar transurethral resection of the prostate: a critical approach

Tuesday, 21 September, 2010 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Dirk Michielsen
phd defence

Benigne prostaathyperplasie (BPH) is een
progressieve, chronische aandoening. Bij
meerdere mannen geeft dit vanaf middelbare
leeftijd aanleiding tot belangrijke mictieklachten
(LUTS). Medicamenteuze en chirurgische
behandelingen zijn mogelijk.

De monopolaire transurethrale resectie van de
prostaat (TURP) is reeds geruime tijd de
"gouden" standaardbehandeling. Het is de meest
uitgevoerde chirurgische behandeling in de
westerse wereld. Het is dan ook evident dat
nieuwe technieken en technologieën hiermee
worden vergeleken.

In het proefschrift evalueren we de bipolaire
resectietechnologie (TURIS). Tussen 2005 en
2010 werden meer dan 600 endoscopische
resecties van de prostaat uitgevoerd via ofwel
monopolaire TURP of bipolaire TURIS. We
bestuderen zowel de peri-operatieve,
postoperatieve als laattijdige nevenwerkingen
van beide. De mogelijke toepasbaarheid bij
patiënten onder chronische anticoagulantia,
mannen met een vergroot prostaatvolume
(>60g) en patiënten lijdend aan een obstructieve
prostaatkanker worden belicht.