logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Challenges facing Western European newspaper sites. Four essays on online revenue models and payment instruments

Tuesday, 22 June, 2010 - 10:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Social Sciences and Solvay Business School
Valérie-Anne Bleyen
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Valérie-Anne Bleyen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Challenges facing Western European newspaper sites. Four essays on online revenue models and payment instruments'.